Kuinka voimme auttaa yritystäsi tänään?

Yritysasiakas­pal­ve­lumme on täällä sinua varten. Asian­tun­tevat yritys­osaa­jamme auttavat yritysten, yhdis­tysten ja taloyh­tiöiden edustajia kaikissa sähkö­so­pi­muksiin ja sähkön hintaan liitty­vissä kysymyk­sissä.

Blog

Askarruttaako Yritys Aktiivin irtisanomisaika?

Mietityttääkö Yritys Aktiivin irtisanomisaika tai hinnan määräytyminen? Pidemmät irtisanomisajat sekä määräaikaiset sopimukset ovat olleet tapetilla sähkön hinnan yllättävän laskun vuoksi ja aiheuttaneet keskustelua.


Lue lisää, miksi Yritys Aktiivissa on kuuden kuukauden irtisanomisaika.

Info Large Filled

Valtio tukee talven sähkölaskuja monilla eri tukimuodoilla sähkömarkkinan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Pidämme sinut ja yrityksesi kartalla valtion eri tukimuodoista talven sähkölaskuille.

Sähkön myynnin arvonlisävero on väliaikaisesti 10 % aikavälillä 1.12.2022-30.4.2023 eduskunnan päätöksen mukaisesti. Tämän jälkeen laskutuksessa käytetään taas normaalia 24 %:n arvonlisäveroa. Sähköasiakkaillemme tämä näkyy sähköenergian, sähkön perusmaksun, välityspalkkion ja uusiutuvan energian kuukausimaksun arvonlisäveron alennuksena. Alennus näkyy automaattisesti sähkölaskullasi. Alv-alennus ei koske sähkönsiirtoa tai Fortumin muita palveluita. 

Lisämaksuaikaa voit tarvittaessa saada tammi-huhtikuun 2023 sähkölaskuille. Jos tarvitset maksuaikaa laskullesi, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme jo ennen laskun eräpäivää.

Energiavirasto on perjantaina 21.4.2023 linjannut, että osa kuluttajiksi rinnastettavista elinkeinonharjoittajista on oikeutettuja sähköhyvitykseen. Ollakseen oikeutettu sähköhyvitykseen, hyvityskuukausien aikana loppukäyttäjän sähkönkulutuksesta yli 50 prosenttia tulee kohdistua muuhun tarkoitukseen kuin harjoitettuun elinkeinotoimintaan. Aikaisempi laki takautuvasta sähköhyvityksestä kohdistui vain kuluttaja-asiakkaisiin, ja olemme toimineet sen mukaan. Lue Energiaviraston tiedote täällä.

Sähkölämmitteiset taloyhtiöt voivat hakea tukea lämmityskulujen maksuun. Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnissa. Lue lisää asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta täällä.

Yritysten useimmiten kysytyt kysymykset

Miksi Yritys Aktiivissa on 6 kuukauden irtisanomisaika?
Chevron down

Pidemmät irtisanomisajat sekä määräaikaiset sopimukset ovat olleet tapetilla sähkön hinnan yllättävän laskun vuoksi ja aiheuttaneet keskustelua. 

Yritys Aktiivin sähkön hankinta tapahtuu yhteishankintasalkun kautta, johon sähkö ostetaan markkinahintaan sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Tämä vakauttaa sopimuksen hintaan. Jotta voimme tarjota Aktiivi-asiakkaille vakautta sekä julkaista kuukausittain päivittyvän hintaennusteen tuleville 12 kuukaudelle, ostamme yhteishankintasalkkuun etukäteen ennakoitua käyttöä vastaavan määrän sähköä markkinoilta. Aktiivi-sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jotta pidemmän aikavälin yhteishankinta on mahdollista. Tarjoamme myös muunlaisia sopimuksia, joissa on lyhyempi irtisanomisaika. Lue lisää Yritys Aktiivin irtisanomisajasta ja hinnan määräytymisestä täältä.

Miten valitsen yritykselleni sopivan sähkösopimuksen?
Chevron down

Yrityssähkösopimuksen valintaan vaikuttavat monet asiat, kuten yrityksen koko, sähkön vuosikulutus ja minä vuorokauden aikoina yrityksesi sähköä kuluttaa. Voit valita yritykseesi kiinteähintaisen määräaikaisen sopimuksen, markkinahintaa seurailevan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen tai tunneittain hinnoiteltavaa pörssisähköä. Lisäksi sähkösopimus voi olla tärkeä osa yrityksesi ympäristövastuullisuutta, ja valitsemalla Fortumin yrityssähkösopimuksen varmistat, että käyttämäsi sähkö on päästötöntä sekä ilmastoa kuormittamatonta!

Liikkuvia osia sähkösopimuksen valinnassa siis riittää. Kokeile päätöksenteon helpottamiseksi yritysapuria, joka auttaa valitsemaan vaihtoehdoista yrityksellesi sopivimman nopeasti ja helposti.

Miten kilpailutan yritykseni sähkösopimuksen?
Chevron down

Sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa säännöllisin väliajoin varmistaaksesi, että sopimus edelleen vastaa yrityksesi tarpeita. Kun vertailet eri sähköyhtiöiden sopimuksia, varmista, että kyseessä on toistensa kanssa samankaltaiset sopimukset. Näin saat todenmukaisen kuvan hinnoista sekä sopimuksen ehdoista. Kiinnitä kilpailutuksessa huomiota ainakin näihin seikkoihin:

  1. Sähköyhtiön luotettavuus
  2. Sopimustyyppi sopii yritystoimintaasi esimerkiksi kulutusmäärien, hinnoittelumallin, keston ja sähkön alkuperän osalta.
  3. Sähkön tuotantotapa vastaa yrityksesi arvoja, erityisesti kun haluat pienentää yrityksesi hiilijalanjälkeä.
  4. Mitä lisäpalveluja saat sähköyhtiöltä esimerkiksi sähkönkäytön seurantaan ja budjetointiin.
  5. Sähkön hinta. 

Lisätietoa sähkösopimuksen kilpailuttamisesta löydät täältä.

Miten saan yritykselleni vihreää sähköä?
Chevron down

Pienten ja keski­suurten yritysten Fortu­milta ostaman sähkön tuotan­nosta ei synny lainkaan hiili­diok­si­di­päästöjä. Hiili­diok­si­di­päästöt ovat merkittävä syy ilmaston lämpe­ne­mi­sessä ja tästä syystä hiili­diok­si­divapaa sähkö auttaa ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa. Päästöttömiä tuotantomuotoja ovat vesi-, aurinko- tuuli- ja ydinvoima sekä geoterminen lämpö. 

Vuodesta 2022 alkaen suuret yritykset voivat halutessaan ostaa sähkön­tuo­tannon jäännös­ja­kaumaa, joka sisältää ydinvoi­malla ja fossii­li­silla polttoai­neilla tuotetun sähkön, sekä sen osuuden uusiu­tuvan sähkön tuotan­nosta, jota ei ole myyty alkupe­rä­ta­kuina erikseen. Kaikki yritys­asiak­kaamme voivat myös valita ostavansa 100% uusiu­tuvaa sähköä valit­se­malla Fortum Vihreän, jolloin sähkön tuotanto on sekoitus vesi-, tuuli- ja aurin­koe­nergiaa.

Alkuperätakuujärjestelmä (Guarantee of Origin) varmentaa, että sähköä saa myydä uusiutuvana ainoastaan, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Fortum Vihreä -lisäpalvelussa asiakkaille myydyn sähkön alkuperä on 100 % uusiutuvaa. Vaikka sähköverkossa eri tavoin tuotettu sähkö sekoittuu, alkuperätodistus takaa, että uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä on laskennallisesti tuotettu ilmoitettu määrä.

Lisätietoa yritysasiakkaan sähkön alkuperästä.

Miksei yrityksille myydä pörssisähköä toistaiseksi voimassaolevana sopimusmallina? 
Chevron down

Fortumin Yritys Tunti -pörssisähkösopimuksessa on tällä hetkellä kahden vuoden määräaika, tämän ollessa tyypillinen pituus sähkösopimukselle. Olemme kuulleet asiakkaidemme toiveet tarjota pörssisähköä myös toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Katsomme parhaillamme, miten voisimme tämän tarjota tätä toivoville asiakkaillemme.

Tarjoatteko yritysasiakkaillenne vuoden määräaikaista kiinteähintaista sopimusmallia? 
Chevron down

Kyseinen sopimusmalli on lakkautettu muutama vuosi sitten erittäin pienen kysynnän vuoksi. Arvioimme kuitenkin jatkuvasti asiakkaidemme palautteiden ja toiveiden perusteella sähkösopimusvalikoimaamme ja teemme siihen tarvittaessa muutoksia.

Miten voin päättää yrityssähkösopimuksen?
Chevron down

Sähkösopimuksen sopimusehdoissa on kerrottu sopimuksen irtisanomisaika. Mikäli irtisanomisaika on esimerkiksi 6 kuukautta, voi uusi sopimus alkaa irtisanomispäivästä kuuden kuukauden kuluttua. Määräaikainen sopimus on voimassa sopimuksessa ilmoitetun määräajan ja sitoo molempia osapuolia, sekä myyjää että asiakasta .

Valtion sähkötuesta kysyttyä

Miten ja milloin valtion sähkötuki näkyy yritykseni sähkölaskussa?
Chevron down

Valtio tukee talven sähkölaskuja alentamalla sähkön arvonlisäveroa määräaikaisesti sekä verotuksessa huomioitavan sähkövähennyksen ja kuluttajille Kelan myöntämän sähkötuen kautta.


Sähkön arvonlisäveron määräaikainen muutos näkyy yrityksesi sähkölaskussasi ensimmäisen kerran silloin, kun joulukuussa 2022 käyttämäsi sähkö laskutetaan, jolloin laskulla arvonlisäveron osuus on 10 prosenttia aiemman 24 prosentin sijasta. Sähköasiakkaillemme tämä näkyy sähköenergian, sähkön perusmaksun ja uusiutuvan energian kuukausimaksun arvonlisäveron alennuksena. Alv-alennus ei koske sähkönsiirtoa tai Fortumin muita palveluita.


Alentunut arvonlisävero on voimassa huhtikuun 2023 loppuun asti, eli huhtikuussa 2023 käyttämäsi sähkön lasku on viimeinen, jolla arvonlisävero on 10 prosenttia. Tämän jälkeen laskutuksessa käyetään taas normaalia 24 prosentin arvonlisäveroa. Sinun ei tarvitse olla muutoksesta yhteydessä asiakaspalveluumme, muutos tehdään kaikille asiakkaille automaattisesti.

Alentaako arvonlisäveron määräaikainen alennus yritykseni sähkölaskua?
Chevron down

Kyllä. Alemman arvonlisäveron vaikutus siirtyy kokonaisuudessaan asiakkaidemme eduksi. Laskulla näkyy erikseen sähköenergian hinta ja arvonlisäveron määrä. Sinun ei tarvitse olla muutoksesta yhteydessä asiakaspalveluumme, muutos tehdään kaikille asiakkaille automaattisesti.

Tarvitsen maksuaikaa laskulleni, miten toimin?
Chevron down

Fortumin yritysasiakaspalvelu auttaa, jos laskun maksaminen tuottaa haasteita. Lisämaksuaikaa voit tarvittaessa saada tammi-huhtikuun 2023 sähkölaskuille. Olethan yhteydessä asiakaspalveluumme ennen laskun eräpäivää, jotta voimme löytää parhaimman ratkaisun tilanteeseesi.

Ovatko yksityiset elinkeinonharjoittajat oikeutettuja sähköhyvitykseen?
Chevron down

Energiavirasto on perjantaina 21.4.2023 linjannut, että osa kuluttajiksi rinnastettavista elinkeinonharjoittajista on oikeutettuja sähköhyvitykseen. Ollakseen oikeutettu sähköhyvitykseen, hyvityskuukausien aikana loppukäyttäjän sähkönkulutuksesta yli 50 prosenttia tulee kohdistua muuhun tarkoitukseen kuin harjoitettuun elinkeinotoimintaan. Aikaisempi laki takautuvasta sähköhyvityksestä kohdistui vain kuluttaja-asiakkaisiin, ja olemme toimineet sen mukaan. Lue Energiaviraston tiedote täällä.

Voiko sähkölämmitteinen taloyhtiöni saada sähköavustusta?
Chevron down

Sähkölämmitteiset taloyhtiöt voivat hakea tukea lämmityskulujen maksuun.

Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tiedottivat 16.3., että valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään sähkölämmitteisille taloyhtiöille myönnettävästä kertaluontoisesta tuesta. Tuki vähentää asunto-osakeyhtiön paineita siirtää kohonneita lämmityskuluja vastikkeisiin asukkaiden maksettavaksi.

Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnissa. Lue lisää asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta täällä.

Show more

Lisäpalvelut

Miten saan nopeimmin yhteyden Fortumin asiakaspalveluun?
Chevron down

Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan asiakkaiden yhteydenottoihin aina nopeasti. Tarvittaessa voit ottaa käyttöösi Fortum Suora­linja -palvelun, jossa olet aina etusi­jalla. Saat palvelussa asiakaspalveluun oman puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Kun soitat meille numeron kautta, puhelusi menee jonojen ohi ensimmäiseksi. Tutustu Suoralinja-lisäpalveluun.

Onko Fortumilla digitaalisia palveluja, joissa voin asioida?
Chevron down

Halutessasi voit sopia asiakaspalvelun kanssa videotapaamisen, joka toteutetaan Microsoft Teamsin välityksellä. Varaa aika videotapaamiseen

Lisäksi meillä on käytössä chatbot! Voit kysyä apua chatbotiltamme verkkosivuillamme.

Miten rekisteröidyn Yritys Onlineen?
Chevron down

Yritys Onlinesta löydät hyödyllisiä työkaluja kiinteistösi sähkön ja kaukolämmön seurantaan sekä kustannusten tarkasteluun. Rekisteröitymistä varten tarvitset yrityksesi Y-tunnuksen sekä Fortumin asiakasnumeron. Rekisteröidy Yritys Onlineen.

Hinnat, laskutus ja maksaminen

Miksi tilausvahvistuksella ei näy hintoja?
Chevron down

Kun olet tehnyt sähkösopimuksen, saat Fortumilta tilausvahvistuksen sähköpostitse. Tilausvahvistuksella ei näy poikkeuksellisesti hintatietoja väliaikaisen alv-muutoksen* takia. Tarkistathan, että yrityksenne tiedot ovat siinä oikein.

Saat sopimusvahvistuksen, kun sähkösopimus Fortumin kanssa voi alkaa. Sopimusvahvistuksella näet kaikki sopimusta koskevat tiedot, myös hintatiedot ja -ehdot. Sopimusvahvistusta ei tarvitse allekirjoittaa tai viestiin ei tarvitse vastata. Tarkistathan tietojen oikeellisuuden huolellisesti myös siitä.

*Sähkön myynnin arvonlisävero on väliaikaisesti 10 % aikavälillä 1.12.2022-30.4.2023 eduskunnan päätöksen mukaisesti. Tämän jälkeen laskutuksessa käytetään taas normaalia 24 %:n arvonlisäveroa. Sähköasiakkaillemme tämä näkyy sähköenergian, sähkön perusmaksun, välityspalkkion ja uusiutuvan energian arvonlisäveron alennuksena. Alennus näkyy automaattisesti sähkölaskullasi. Alv-alennus ei koske sähkönsiirtoa tai Fortumin muita palveluita.

Mistä näen sopimukseni voimassaoloajan?
Chevron down

Sopimuksen voimassaoloajan näet Yritys Online -palvelusta viimeisimmältä sähkölaskulta, mikäli sopimus on määräaikainen. Voit myös soittaa yritysasiakaspalveluumme p. 0200 19100 (pvm/mpm, ma–pe klo 8–16).

Miten voin muuttaa laskutusväliä?
Chevron down

Laskutusväliä voit muuttaa soittamalla yritysasiakaspalveluumme p. 0200 19100 (pvm/mpm, ma–pe klo 8–16).

Voinko vastaanottaa laskuja sähköpostitse?
Chevron down

Valitettavasti meillä ei ole käytössä sähköpostilaskutusta tietoturvasyistä, mutta sen sijaan suosittelemme verkkolaskutusta. Verkkolaskutuksessa saat sähköisen laskun suoraan yrityksesi talous­hal­lin­ta­jär­jes­telmään ympäris­töys­tä­väl­lisesti ilman turhaa paperin kulutusta. Ota helppo verkkolaskutus käyttöön ja ilmoita tarvittavat tiedot.

Jos yritykselläsi ei ole vielä verkkolaskutusta käytössä, mutta toivot saavasi ne kuitenkin sähköisenä, kannattaa ottaa käyttöön yritysasiakkaiden maksuton Yritys Online -palvelu. Saat sähkölaskusi sinne sekä voit arkistosta tarkastella vanhoja laskujasi. Samalla näet laskun maksustatuksen, eli onko laskun maksu tallentunut Fortumille. 

Miten voin vaikuttaa yrityksen sähkölaskun loppusummaan?
Chevron down

Yrityksen sähkölaskuun voi vaikuttaa tehostamalla ja vähentämällä sähkön kulutusta. Kannattaa tarkistaa, että valittu sopimustyyppi vasta parhaiten yrityksen tarpeita. Sähköä myös hinnoitellaan eri tavoin. Kustannukset pienenevät, jos yrityksessäsi voidaan käyttää yösähköä tai pörssisähkön käyttäjänä voit siirtää toimintoja iltoihin ja viikonloppuihin.

Miten voin varmistaa, että sähkölaskussani ei ole suuria vaihteluita?
Chevron down

Hintavaihteluita voit välttää valitsemalla sopimuksen, jossa on kiinteä hinta jopa kolmeksi vuodeksi. Siinä energian hinta on koko ajan sama, jolloin laskuusi tuo vaihtelua vain kuluttamasi energian määrä.

Pörssisähkösopimus on pitkään ollut edullinen vaihtoehto yrityksille, mutta siinä hinnat vaihtelevat tunneittain. Jos pörssisähkö kiinnostaa ja kuitenkin kaipaat vakaampia hintoja, voit ottaa käyttöön lisäksi Hintasuojapalvelun. Palvelun avulla markkinahintojen heilahteluja voidaan minimoida. Hintasuojapalvelussa saat meiltä tarjouksen, jonka tarjouksen erikseen hyväksymällä, hinta lukitaan tarjouksessa mainittuun hintaan määräajaksi. Hintasuojapalvelu on Yritys Tunti -sopimuksen lisäpalvelu. Lue lisää Hintasuojasta.

Yrityksille hinnat ilmoitetaan alv 0%, mutta miksi laskuilla on silti alv 24%?
Chevron down

Yritysasiakkaillemme ilmoitettavat hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja, mutta myös yritykset maksavat sähköstä sähkönmyyjäyhtiölle arvonlisäveroa. Yritykset tarvitsevat molempia hintatietoja, ja sen vuoksi ne löytyvät sähkölaskulta.  

Miksi yrityksille ja kuluttajille tarjottavien kiinteähintaisten sopimusten hinnoissa on eroa?
Chevron down

Hintaeroon vaikuttavat monet tekijät, kuten hinnoittelumalli, eripituiset sopimuskaudet, erilaiset kulutusprofiilit sekä erilaiset käytännöt ja lainsäädäntö.  

Yritysasiakkaille tarjottavan määräaikaisen 3-vuotisen sopimuksen hinta on yleensä eri suuruinen kuin vastaavan kuluttajille tarjottavan 2-vuotisen sopimuksen hinta, sillä hintasuojaus on tehty pidemmällä suojaushorisontilla kuin 2-vuotiselle sopimukselle.

Hintaero voi syntyä myös erilaisista kulutusprofiileista. Yritysasiakkaat kuluttavat sähköä pääosin arkisin kello 8-17 välisenä aikana, jolloin tuntikohtaiset hinnat ovat korkeammat. Kuluttaja-asiakkaiden kulutus jakautuu tasaisemmin eri tunneille ja päiville. Tästä syystä yritysasiakkaiden kulutusprofiilin kustannus on eri suuruinen.

Miksi uusiutuva energia on lisämaksullista? 
Chevron down

Kun valitset sähkösopimukseesi uusiutuvan sähkön, ostamme kulutustasi vastaavan määrän uusiutuvan energian alkuperätakuita sähkön tuottajilta. Uusiutuvan energian alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmän avulla. Alkuperätakuu varmistaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta.

Kaikki pk-yrityksille tarjoamamme sähkö on tuotettu ilmastoystävällisesti ilman CO2-päästöjä. Tällöin sähkö on tuotettu pääosin ydinvoimalla. Halutessasi voit päivittää käyttämäsi sähkön tuotantomuodon uusiutuvaksi energiaksi.

Yleisiä kysymyksiä sähköstä

Miksi sähkön hinta vaihtelee?
Chevron down

Sähkön hintaan vaikuttavat sää, vesitilanne, polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat ja monet muut kansainväliset seikat. Talvella pörssisähkön hinta oli korkea, mutta kevään edetessä se on laskenut. Ukrainan sota on nostanut maakaasun ja kivihiilen hintoja, millä on suora vaikutus sähkön hintaan. Sähkön kallistuminen Keski-Euroopassa nostaa tuontisähkön hintaa myös Suomessa. Sähkön hinnannousuun on vaikuttanut myös Ruotsin ja Norjan vesialtaiden alhainen taso. Pohjoismaissa kuitenkin nautitaan selkeästi Keski- ja Etelä-Eurooppaa edullisemmista hinnoista. Olemme myös viimeiset kymmenen vuotta tottuneet poikkeuksellisen edullisiin sähkönhintoihin. 

Lue lisää sähkön hinnan vaihtelun syistä.

Mistä sähkön hinta koostuu?
Chevron down

Sähkön hinta koostuu kolmesta suunnilleen yhtä suuresta osasta: sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja veroista. Sähköenergian hinta määritellään kulutusmäärien mukaan c/kWh (senttiä per kulutettu kilowattitunti). Yritys voi vaikuttaa sähköenergian hintaan vähentämällä ja tehostamalla kulutusta sekä valitsemalla yritykselleen parhaiten sopivan sähkösopimuksen. Sähkön siirrosta vastaa aina paikallinen siirtoyhtiö, eikä sen valintaan voi vaikuttaa. Siirtomaksu pitää sisällään perusmaksun, jolla ylläpidetään sähköverkkoja, sekä maksun yrityksesi käyttämän sähköenergian siirrosta.

Lisäksi sähköenergiasta ja sähkönsiirrosta maksetaan veroja. Sähkön myynnin arvonlisävero on väliaikaisesti 10 % aikavälillä 1.12.2022-30.4.2023 eduskunnan päätöksen mukaisesti. Tämän jälkeen laskutuksessa käytetään taas normaalia 24 %:n arvonlisäveroa. Sähköasiakkaillemme tämä näkyy sähköenergian, sähkön perusmaksun, välityspalkkion ja uusiutuvan energian arvonlisäveron alennuksena. Alennus näkyy automaattisesti sähkölaskullasi. Alv-alennus ei koske sähkönsiirtoa tai Fortumin muita palveluita.

Mitä eroa on sähkönmyyjällä ja sähköverkolla?
Chevron down

Yrityksesi voi ostaa sähköä haluamaltaan myyjältä mistä päin Suomea tahansa. Valitsemallesi sähkönmyyjälle maksat yrityksen käyttämästä sähköstä. Sähkönsiirrosta vastaa aina paikallinen siirtoyhtiö, joka omistaa alueen sähköverkon. Siirtoyhtiö laskuttaa yritystäsi käyttämäsi sähköenergian siirrosta sekä sähköverkkojen ylläpidosta perusmaksun muodossa. Siirtoyhtiötä ei voi vaihtaa. Tutustu yrittäjän sähkösanastoon.

Palveluhinnasto

Löydät tästä ajan tasalla olevan asiakaspalvelun palveluhinnaston sekä yritysasiakkaan valtakirjapohjan.

Palvelemme yritystäsi kokonaisvaltaisesti myös muuttotilanteissa

Yritys­muutto on usein monivai­heinen ja stres­saa­vakin projekti, olipa kyseessä pienen toimiston tai suuren organi­saation muutto. Olit sitten uusi asiakas tai jo pidempiaikainen kumppanimme, meiltä saat kätevästi sähkö­so­pi­muksen yrityksesi muuttuvaan tilan­teeseen.
 

Moving

Muutto tiedossa mutta sähkösopimus uupuu?

Yksi huolen aihe vähemmän - tee sähkösopimus uusiin toimitiloihisi helposti suoraan nettisivuiltamme.

Tee sopimus verkossa

Moving van

Oletko jo asiak­kaamme?

Muistathan muuton yhteydessä ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta sopimuksesi saadaan siirrettyä uuteen käyttöpaikkaan sujuvasti ja helposti.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme 

Aina ilmastoystävällistä yrityssähköä

Fortu­milta löydät yrityksesi tarpeisiin sopivan sähkö­so­pi­muksen – yrityksen koosta riippu­matta. Meiltä saat aina halutessasi 100% hiili­diok­si­di­pääs­tö­töntä sähköä, kaikkialle Suomeen. Tutustu sopimusvaihtoehtoihimme ja löydä yrityksellesi sopivin sähkösopimus. Voit tilata sähkö­so­pi­muksen helposti ja nopeasti verkossa.
 

Tutustu yrityksen sähkösopimuksiin