Muovien kierrätys

Kierrätämme Riihimäen muovijalostamollamme suomalaisten kotitalouksien muovipakkausjätteet ja valmistamme muovipakkauksista Fortum Circo® -kierrätysmuovigranulaattia, joka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen valinta muoviteollisuuden uusioraaka-aineeksi.

KOtitalouksien muovipakkauksia lajiteltuna

Kestävä ja vastuullinen muovin käyttö alkaa pakkaussuunnittelusta, jolla varmistetaan pakkauksen soveltuvuus kierrätykseen ja materiaalin päätyminen uusiokäyttöön. Jätelaissa määritellyn tuottajavastuun mukaan pakkausten tuottajalla eli pakkaajalla tai tuotteen maahantuojalla on velvollisuus järjestää pakkausten jätehuolto ja hyödyntäminen sen jälkeen, kun pakkaus poistuu käytöstä. Suomessa tätä velvoitetta hoitavat tuottajavastuuyhteisöt SUMI Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy, joiden tehtävänä on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta.

Muovin lajittelu kotitalouksissa ei ole turhaa työtä, sillä kuluttajilta kerätty pakkausmuovi päätyy kierrätykseen Fortumin Riihimäen muovijalostamolle. Siellä kierrätetään paitsi kotitalouksien pakkausmuoveja myös kaupan ja teollisuuden muoveja. Muovipakkauksia kerätään kotitalouksista joko suoraan tai Rinki-ekopisteiden kautta, ja keräysmäärät kasvavat koko ajan.

Riihimäen muovijalostamolla muovilaadut tunnistetaan ja lajitellaan infrapunateknologiaan perustuvilla optisilla lajittelijoilla, pestään, silputaan ja granuloidaan Fortum Circo®- kierrätysmuovigranulaatiksi, joka on kustannustehokas ja vastuullinen valinta muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Kierrätykseen kelpaamaton muovi hyödynnetään energiana eli siitä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

 

Fortum Circo® -kierrätysmuovigranulaatti

Fortum Circo® -kierrätysmuovigranulaatti on askel kohti ekologisempia muovituotteita. Fortum Circo® on paitsi korkealaatuinen raaka-aine, se on myös ekologisempi valinta kuin neitseelliset muovit. 

Lue lisää
Media contact

Mitkä muovit soveltuvat kierrätykseen? Voiko mustan muovin kierrättää? Miten muovit lajitellaan kotona?

Kokosimme usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia muovin lajit­teluun ja kierrä­tykseen liittyen.

Lue lisää muovin kierrättämisestä