Fortum Gravo® keinokiviainestuote

Fortum Gravo-keinokiviainestuotteet ovat jätteenpolton pohjakuonasta valmistettuja CE-merkittyjä kiertotaloustuotteita maanrakentamisen suodatin- ja jakaviin kerroksiin.

Fortum Gravo keinokiviainestuotteet on valmistettu kierrätetystä pohjakuonasta ja saatavissa rakeisuuksina 0/2 ja 0/16 suodatinkerroksiin sekä 0/32 jakaviin kerroksiin. Fortum Gravo tuotteita voidaan käyttää perinteisin maanrakennusmenetelmin sekä ilman ympäristölupaa MARA-asetuksen vaatimusten täyttyessä ja rakenteen ollessa päällystetty. Valmistusprosessimme on joustava ja omissa käsissämme, joten Fortum Gravo on mukautettavissa asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Fortum Gravon® hyödyt

Mass market tested
Laatu

Fortum Gravo -tuotteet ovat CE-merkittyjä, ja niitä voidaan käyttää päällystetyissä rakenteissa MARA-asetuksen mukaisella ilmoitusmenettelyllä.

Environmental construction
Tekniset edut

Fortum Gravo -tuotteiden hyvän lämmöneristävyyden ansiosta kevyen liikennekuormituksen rakenteissa materiaalitarve voi olla luonnonkiveen verrattuna vähäisempää.

Recycled materials
Ympäristöedut

Pohjakuonan kierrätys korvaa luonnonkiven käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Pilottihankkeita

Fortum Gravo -tuotteista tehtyjen väylärakenteiden teknistä soveltuvuutta tutkittiin todellisissa käyttöolosuhteissa – kahdessa pilottihankkeessa Riihimäellä. Fortum Gravo 0/2 ja 0/16 -tuotteita käytettiin suodatinkerroksessa ja 0/32-tuotetta jakavassa kerroksessa. Tuotteet täyttivät rakenteille asetetut vaatimukset.

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää pilottihankkeiden tuloksista!

Contact by phone

Fortum Gravo® asiantuntijamme on apunasi

Ota yhteyttä