Hiilijalanjälkilaskenta

Tiedätkö kuinka paljon yrityksesi jätehuolto tuottaa hiilidioksidipäästöjä ja -hyvityksiä? Entä tiedätkö minkälaisilla toimilla pystytte yrityksessänne pienentämään jätehuollon hiilijalanjälkeä? Fortum Recycling & Waste hiilijalanjälkilaskelma tarjoaa kattavan raportin jätehuoltosi tilanteesta.

Mass market tested

Hyödynnä laskennan tuloksia osana yrityksesi omaa hiilijalanjälki­laskentaa.

Sustainability report

Viesti jätehuollon päästötiedot ja kierrätyksen hyödyt osana uskottavaa ja kattavaa ympäristöviestintää.

Vision and strategy

Kehitä yrityksesi jätehuoltoa entistä ympäristö­ystävällisemmäksi. Raporttimme pohjalta voit kohdistaa toimenpiteet oikeisiin kohteisiin.

Luotettava ja läpinäkyvä laskenta

Laskemme yrityksesi jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn ilmastovaikutuksen. Laskenta perustuu toteutuneisiin jätemääriin sekä valittuihin jätteiden käsittelytapoihin ja -paikkoihin. Päästökertoimien taustatietoina käytämme Fortumin omista tuotantolaitoksista saamaamme dataa sekä alan uusinta kirjallisuutta.

Kattava raportti

Laadimme laskelman perusteella hiilijalanjälkiraportin yrityksenne hyödynnettäväksi. Raportti sisältää muun muassa tiedot jätteen käsittelyn kokonaishiilijalanjäljestä sekä CO2e-päästöistä ja hyvityksistä jätejakeittain ja käsittelyprosessin mukaan jaoteltuna.

Asiantuntijat apunasi

Tavoitteena hiilineutraali jätehuolto? Me autamme. Hiilijalanjälkilaskenta on erinomainen lähtökohta yrityksenne jätehuollon kehittämiselle. Kun tiedämme eri toimintojen päästöt, voimme valita tehokkaimmat tavat vähentää jätehuollon ilmastokuormitusta.

Ota yhteyttä

Teemme sinulle tarjouksen yrityksesi jätehuollon hiilijalanjälkilaskelmasta

 

Loading form, please wait...