Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt ja tuotantojakauma

Kaukolämpö on yhä puhtaampaa Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Kylmästä talvesta huolimatta kaukolämmön tuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt jatkoivat laskuaan. Tähän vaikutti erityisesti kesällä 2021 käyttöönotettu Suomen suurin lämpöpumppu, joka vähensi kivihiilen käyttöä.

Fortum Suomenoja

Ennuste kaukolämmön ominaispäästöjen kehityksestä 2022-30 (gCO2/kWh)*

Ennuste kaukolämmön ominaispäästöjen kehityksestä 2022-30 (gCO2/kWh)

*Tämä on ainoastaan ennuste tulevasta kaukolämmöntuotannon ominaispäästöjen kehityksestä. Ennuste on ehdollinen useille eri tekijöille, mm. energiamarkkinoiden kehitykselle, raaka-aineiden hinnoille ja saatavuudelle, uusissa investoinneissa käytettävien eri komponenttien hinnoille ja saatavuudelle sekä Fortum-konsernin asiaa koskeville liiketoimintapäätöksille.

Kaukolämpötuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt vuonna 2021

Keskimääräinen CO2-ominaispäästö

Lämmöntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella olivat vuonna 2021 keskimäärin 118 gCO2/kWh (146 gCO2/kWh vuonna 2020). 

Ominaispäästöjen jakautuminen asiakkaille:
 • Fortum Eko -ympäristömerkitty kaukolämpö 0 g CO2/​kWh
 • Muu kaukolämpö 156 gCO2/​kWh (178 gCO2/kWh vuonna 2020)

Fortum Eko -ympäristömerkityn lämmön tuotanto- ja myyntimäärät varmennetaan ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta vuosittain huhtikuussa.

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt lasketaan hyödynjakomenetelmällä

Fortum on ollut mukana kehittämässä muiden kaukolämpöyhtiöiden kanssa yhteistä päästölaskentatapaa. Siinä käytetään hyödynjakomenetelmää, joka poikkeaa hieman aikaisemmin käyttämästämme standardin SFS-EN-15316-4-5 laskentamenetelmästä. 

Uusi laskentatapa parantaa hiilidioksidin ominaispäästön ennustettavuutta, sillä se ei ole riippuvainen sähkömarkkinoilla käytettävistä kertoimista. Lisäksi kaukolämmön ominaispäästöön vaikuttaa jatkossa ainoastaan lämmöntuottajan oma tuotanto, jolloin muutos ominaispäästössä kertoo entistä selkeämmin muutoksista itse toiminnassa,

Jos yrityksesi tarvitsee SFS-EN-15316-4-5 laskentamenetelmän mukaisen hiilidioksidin ominaispäästön, voit lähettää viestin kaukolampo [ät] fortum [piste] com

Kaukolämmön tuotantojakauma vuonna 2021

 • Biopolttoaineet ja lämmön talteenotto 38,5 %
 • Maakaasu 32,1 %
 • Kivihiili 22,6 %
 • Lämpöpumppujen käyttämä sähkö 5,0 %
 • Kevyt polttoöljy 1,8 %

Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannosta oli 43,5 %.

Kaukolämmön valmisteverot vuonna 2021*

 • Maakaasu yhteistuotanto 15,72 €/MWh
 • Maakaasu lämmöntuotanto 23,35 €/MWh
 • Kivihiili** 23,95 €/MWh
 • Lämpöpumppujen käyttämä sähkö 22,53 €/MWh
 • Kevyt polttoöljy 27,58 €/MWh

Biopolttoaineista ei makseta valmisteveroa.

*Valmisteverot sisältävät sähkön osalta energiaveron ja huoltovarmuusmaksun sekä muiden polttoaineiden osalta energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja huoltovarmuusmaksun.
**Kivihiilen veroyksikkö €/tn (=tonni) on vertailukelpoisuuden vuoksi muunnettu yksikköön €/MWh käyttäen kivihiilelle lämpöarvoa 7 MWh/tn.