Kaukolämpötuotannon hiilidioksidin ominaispäästö ja tuotantojakauma

Kaukolämmön tuotannon päästöt alenivat merkittävästi vuoden 2023 aikana. Fossiilisia polttoaineita on pystytty korvaamaan uusiutuvalla tuotannolla yhä enemmän. Matkamme kohti hiilineutraaliustavoitetta etenee hyvässä tahdissa: kaukolämmöntuotanto muuttuu hiilineutraaliksi jo tällä vuosikymmenellä ja luovumme hiilestä viimeistään vuonna 2025.

Fortum Suomenojan muraali

Kaukolämpötuotanto on entistä päästöttömämpää

Kaukolämpötuotannon päästöjen vähentämiseksi on otettu merkittäviä askeleita vuoden 2023 aikana osana Espoo Clean Heat -hiilineutraaliusohjelmaa. Tuotimme jo yli puolet kaukolämmöstä päästöttömillä tuotantomuodoilla. Lämmön talteenotto ilmasta ja jätevedestä, hukkalämmön hyödyntäminen sekä biopolttoaineet kattoivat jo 63,3 prosenttia tuotannostamme. 

Lämmöntuotannon sähköistäminen on edistänyt keskeisesti kaukolämmön hiilineutraaliutta, kun fossiilisia polttoaineita käyttävästä tuotannosta siirrytään kohti puhdasta ja hajautettua lämmöntuotantoa. Merkittävimpiä päästöjä vähentäviä sähköistymisen hankkeita olivat vuoden 2023 aikana Espoon Vermoon valmistunut ilma-vesilämpöpumppulaitos ja 100 megawatin sähkökattilalaitos Espoon Suomenojalla

Kaukolämpötuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt ja tuotantojakauma

Lämmöntuotannon päästöt laskivat Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella vuonna 2023 edellisestä vuodesta selkeästi. Hiilidioksidin ominaispäästöt olivat keskimäärin 107,8 gCO2/kWh, kun vuonna 2022 ne olivat keskimäärin 146 gCO2/kWh. 

Viime vuoden tarkemman tuotantojakauman ja ennusteet tulevien vuosien tuotantojakaumasta, sekä päästötietoja löydät valtakunnallisesta päästölaskurista. Edellisten vuosien toteutuneet päästölukemat ja tulevien vuosien ennusteet näet klikkaamalla sivun kohdasta ”Näytä päästöjen kehitys”.

Katso luvut

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt lasketaan hyödynjakomenetelmällä

Fortum on ollut mukana kehittämässä muiden kaukolämpöyhtiöiden kanssa yhteistä päästölaskentatapaa. Siinä käytetään hyödynjakomenetelmää, joka poikkeaa hieman aikaisemmin käyttämästämme standardin SFS-EN-15316-4-5 laskentamenetelmästä. 

Uusi laskentatapa parantaa hiilidioksidin ominaispäästön ennustettavuutta, sillä se ei ole riippuvainen sähkömarkkinoilla käytettävistä kertoimista. Lisäksi kaukolämmön ominaispäästöön vaikuttaa jatkossa ainoastaan lämmöntuottajan oma tuotanto, jolloin muutos ominaispäästössä kertoo entistä selkeämmin muutoksista itse toiminnassa.

Jos yrityksesi tarvitsee SFS-EN-15316-4-5 laskentamenetelmän mukaisen hiilidioksidin ominaispäästön, ota meihin yhteyttä: kaukolampo [ät] fortum [piste] com

Kaukolämmön valmisteverot vuonna 2023*

  • Maakaasu yhteistuotanto 15,72 €/MWh
  • Maakaasu lämmöntuotanto 23,35 €/MWh
  • Kivihiili** 23,95 €/MWh
  • Lämpöpumppujen käyttämä sähkö 0,63 €/MWh
  • Kevyt polttoöljy 27,58 €/MWh

Biopolttoaineista ei makseta valmisteveroa.

*Valmisteverot sisältävät sähkön osalta energiaveron ja huoltovarmuusmaksun sekä muiden polttoaineiden osalta energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja huoltovarmuusmaksun.
**Kivihiilen veroyksikkö €/tn (=tonni) on vertailukelpoisuuden vuoksi muunnettu yksikköön €/MWh käyttäen kivihiilelle lämpöarvoa 7 MWh/tn.