Kaukolämpötuotannon hiilidioksidin ominaispäästö ja tuotantojakauma

Sodan ja talouspakotteiden aiheuttamat muutokset polttoaineiden saatavuudessa ja hinnoissa vaikuttivat merkittävästi tuotantoomme vuonna 2022. Jouduimme esimerkiksi korvaamaan biopolttoaineita hiilellä ja kaasua öljyllä, mikä näkyi niin tuotantojakaumassamme kuin ominaispäästöissämmekin. Vaikeasta vuodesta huolimatta tavoitteemme ei ole muuttunut: kaukolämmöntuotanto muuttuu hiilineutraaliksi jo tällä vuosikymmenellä ja luovumme hiilestä viimeistään vuonna 2025.


Fortum Suomenoja

Kaukolämpötuotannon hiilidioksidin ominaispäästö vuonna 2022

Lämmöntuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella olivat vuonna 2022 keskimäärin 146 gCO2/kWh (118 gCO2/kWh vuonna 2021). 

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt lasketaan hyödynjakomenetelmällä

Fortum on ollut mukana kehittämässä muiden kaukolämpöyhtiöiden kanssa yhteistä päästölaskentatapaa. Siinä käytetään hyödynjakomenetelmää, joka poikkeaa hieman aikaisemmin käyttämästämme standardin SFS-EN-15316-4-5 laskentamenetelmästä. 

Uusi laskentatapa parantaa hiilidioksidin ominaispäästön ennustettavuutta, sillä se ei ole riippuvainen sähkömarkkinoilla käytettävistä kertoimista. Lisäksi kaukolämmön ominaispäästöön vaikuttaa jatkossa ainoastaan lämmöntuottajan oma tuotanto, jolloin muutos ominaispäästössä kertoo entistä selkeämmin muutoksista itse toiminnassa,

Jos yrityksesi tarvitsee SFS-EN-15316-4-5 laskentamenetelmän mukaisen hiilidioksidin ominaispäästön, voit lähettää viestin kaukolampo [ät] fortum [piste] com

Kaukolämmön tuotantojakauma vuonna 2022

  • Biopolttoaineet ja lämmön talteenotto 40,1 %
  • Kivihiili 34,1 %
  • Kevyt polttoöljy 11,3 %
  • Maakaasu 9 %
  • Lämpöpumppujen käyttämä sähkö 5,4 %

Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannosta oli 40,1 %.

Vuonna 2022 käynnistettiin kierrätyspolttoaineen (SRF) koekäyttöjakso Kivenlahden lämpökeskuksessa. SRF:n osuus kaikesta vuonna 2022 käytetystä polttoaineesta oli häviävän pieni eikä sen käyttö lisännyt päästöjä tai ympäristövaikutuksia. 

Kaukolämmön valmisteverot vuonna 2022*

  • Maakaasu yhteistuotanto 15,72 €/MWh
  • Maakaasu lämmöntuotanto 23,35 €/MWh
  • Kivihiili** 23,95 €/MWh
  • Lämpöpumppujen käyttämä sähkö 1.1.-30.6. 22,53 €/MWh ja 1.7. alkaen 0,63 €/MWh
  • Kevyt polttoöljy 27,58 €/MWh

Biopolttoaineista ei makseta valmisteveroa.

*Valmisteverot sisältävät sähkön osalta energiaveron ja huoltovarmuusmaksun sekä muiden polttoaineiden osalta energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja huoltovarmuusmaksun.
**Kivihiilen veroyksikkö €/tn (=tonni) on vertailukelpoisuuden vuoksi muunnettu yksikköön €/MWh käyttäen kivihiilelle lämpöarvoa 7 MWh/tn.