Jätehuoltopalvelut

Autamme yrityksiä lajittelemaan vaarallisia ja tavanomaisia jätteitä tehokkaasti ja turvallisesti. Laitamme materiaalit kiertoon ja näin annamme jätteelle uuden elämän. Poistamme haitalliset aineet kierrosta turvallisesti.

Increased efficiency
Turvallisuus

Hallitsemme jätehuollon koko ketjun ja tunnistamme siihen liittyvät riskit. Siksi turvallisuus on meille enemmän kuin arvo – se on toimintatapa.

Environmental friendly
Ympäristö

Tunnemme jätteen elinkaaren ja osaamme hyödyntää sitä eri vaiheissa. Laitamme materiaalit kiertoon ja säästämme neitseellisiä luonnonvaroja.

Affordable
Taloudellisuus

Meille jätehuolto on enemmän kuin velvoite. Kanssamme teet jätehuollosta ja lajittelusta kilpailuvaltin, jonka tulokset näkyvät viivan alla.

Jätehuollon kokonaispalvelu

Aloita kanssamme yhteistyö kohti yrityksesi kierrätysasteen nostoa

Jätehuollon kokonaispalvelumme on räätälöitävissä yrityksesi jakeiden mukaan – oli sitten pääjakeena vaarallinen jäte tai tavanomainen jäte! Kokonaispalvelumme alkaa aina aloituskartoituksella, jonka aikana asiantuntijamme arvioi yrityksesi jätehuollon nykytilan. Arvioinnin pohjalta toteutamme kattavan raportin, jonka perusteella on helppo määrittää toimenpiteet ja asettaa tavoitteet kestävälle jätehuollolle. Pienemmän hiilijalanjäljen lisäksi, tehokkaalla jätevirtojen lajittelulla yritys voi myös saada merkittäviä kustannussäästöjä.

Kokonaispalvelumme sisältää aina operatiivisen toiminnan seurannan ja kehittämisen päivittäisen toiminnan tukena. Tulosten seuraaminen on helppoa nettipohjaisen raportointityökalun avulla. Asiantuntijamme myynnissä ja asiakaspalvelussa ovat myös aina käytettävissäsi!

Me tunnemme vaaral­liset jätteet

Huolehdimme vaarallisen jätteen käsittelystä ja voimme ottaa vastuullemme koko ketjun aina jätteen keräämisestä sen lajitteluun, kuljetukseen ja turvalliseen loppukäsittelyyn asti. Uskomme siihen, että turvallisuus tulee ennen muuta ja siksi emme ota riskejä. Olemme yrityksesi vastuullinen ja turvallinen kumppani - toimintaamme ohjaa lainsäädäntö ja toimimme aina ympäristölupien mukaisesti.

Laaja palve­lu­va­li­koima vaaral­li­sille jätteille

Palveluvalikoimaamme kuuluu vaarallisten jätteiden terminen käsittely korkealämpötilapoltossa sekä epäorgaanisten vaarallisten jätteiden, kuten happojen ja emäksien, fysikaalis-kemiallinen käsittely. Käsittelemme lisäksi likaantuneita prosessiteollisuuden jätevesiä haihdutuslaitoksellamme ja erilaisia pilaantuneita maaperiä useissa teollisuusjätteiden käsittelykeskuksissa.

Tuottaako sinun yrityksesi vaarallista jätettä?

 • loisteputket ja -lamput
 • vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet
 • elohopeakuumemittarit
 • kemikaalit
 • maali-, liima- ja lakkajätteet ja näiden pakkaukset sekä näillä aineilla likaantuneet tarvikkeet, työvälineet ja massat
 • liuotinaineet, kuten tärpätti, tinneri ja asetoni
 • emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
 • käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet
 • torjunta-aineet
 • jääkaapit ja pakastimet
 • televisiot ja tietokoneiden monitorit
 • painekyllästetty puu
 • akut ja paristot

Tavanomaisesta jätteestä raaka-aineeksi

Vähen­nämme jätteen määrää ja säästämme luontoa kierrättämällä tavanomaista jätettä, kuten muovia ja metallia. Huolel­li­sella lajit­te­lulla jäte muuttuu uudeksi raaka-aineeksi. Tavoit­tee­namme on tehokas kierrä­ty­saste, jotta saamme arvokkaat materi­aalit takaisin kiertoon ja vähen­nämme neitseel­listen raaka-aineiden käyttöä.

Metallien kierrätys

Keräämme, lajit­te­lemme ja murskaamme eri metal­li­jakeet ja valmis­tamme niistä granu­laattia teolli­suuden tarpeisiin ympäri maailman.  Yhä useampi metal­li­tuote valmis­tetaan jo uusio­ma­te­ri­aa­lista, sillä metalli säilyttää hyvin ominai­suu­tensa ja arvonsa kierrossa.

Tehdäänkö teidänkin romusta jo raaka-ainetta? 

Lue lisää

Muovien kierrätys

Kierrä­tämme sekä teolli­suuden muovi­jät­teitä että kotimaisia erillis­ke­rättyjä kulut­ta­ja­muo­vi­pak­kauksia. Valmistamme kierrätysmuovista Fortum Circo® -muovi­gra­nu­laattia teolli­suuden käyttöön Riihi­mäellä.

Lajittelemalla muovijakeet vaikutat positiivisesti yrityksesi jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja kevennät jätehuoltosi kustannuksia.

Lue lisää

Tutustu myös lisäpalveluihimme

Kokonaisvaltaisen jätehuollon lisäksi tarjoamme erilaisia asiantuntijapalveluita vaativan jätehuollon tueksi.

Tarkastus-, huolto- ja puhdistuspalvelut

Jätehuoltopalvelut

Tarkastus-, huolto- ja puhdistuspalvelut

Pidennät välineiden käyttöikää ja vältyt turhilta riskeiltä, kun huollat säännöllisesti jätehuollon välineet ja säiliöt. Huoltopalvelumme kattavat kartoitukset, tarkastukset ja huollot sekä jätteen kuljetuksen ja säädösten mukaiset asiakirjat.

Lue lisää
tarjoamme koulutuksen ja turvallisuusneuvonantajan palveluita

Asiantuntijapalvelut

Voit rauhassa keskittyä olennaiseen!

Teemme materiaalikartoituksia ja jätehuoltosuunnitelmia, suunnittelemme jäteastioiden sijoitukset ja kunnossapidon sekä tyhjennykset ja kuljetukset. Lisäksi toimimme asiantuntijoina organisaatiossasi ja koulutamme tarvittaessa henkilökuntaanne jätteen lajittelussa.

Lue lisää
mies ja vaihtolava

Astiat ja välineet

Jätehuollon astiat ja välineet

Oikeat astiat oikeissa paikoissa tekevät jätehuollosta vaivatonta ja turvallista.
Suunnitellaan yhdessä yrityksellenne sopivin ratkaisu.

Lue lisää

Minkä alan palveluista olet kiinnostunut?

Kemianteollisuus

Kemianteollisuudelle tarjoamamme palvelut kattavat kaiken suunnittelusta ja neuvonnasta materiaalivirtojen hallintaan ja jätehuoltoon. 

 

Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden ympäristö- ja materiaalipalvelumme muuttavat sivuvirrat kustannussäästöiksi.

 

Metalliteollisuus

Kustannustehokkaiden ratkaisujemme avulla voimme hyödyntää metalliteollisuuden synnyttämää materiaalivirtaa uusiokäytössä. Räätälöidyt kierrätysratkaisumme parantavat ja tehostavat prosessejasi.

 

Rakennus- ja purkuliiketoiminta

Löydä kaikki rakennus- ja purkukohteidesi jätehuoltoratkaisut yhdeltä luotettavalta kumppanilta.

 

Kauppa ja palvelut

Palvelut kauppa- ja palveluliiketoiminalle kattavat suuren määrän erilaisia toimialoja lentoasemilta satamiin ja ostoskeskuksista yrityspuistoihin. Kokonaisvaltainen palvelumme täyttää edullisesti kaikki tarpeesi.

 

Kaivosteollisuus

Innovatiiviset ja kestävät ratkaisumme kehittävät kaivosteollisuuden ympäristönhuoltoa ja materiaalitehokkuutta.

 

Muoviteollisuus

Toteutamme muoviteollisuudelle niin uusioraaka-aineiden toimituksia kuin kaikkien materiaalivirtojen hallintaa. Uusioraaka-aineita käyttämällä ja materiaalitehokkuutta lisäämällä luomme kestävää kannattavuutta sekä kustannussäästöjä.

Terveydenhuolto

Huoleh­dimme tervey­den­huollon vaaral­listen jätteiden ja erityis­jät­teiden turval­li­sesta ja asian­mu­kai­sesta käsit­te­lystä.

Ota yhteyttä!

Asiantuntevat myyjämme auttavat juuri sinun yrityksesi jätehuollon kehittämisessä ja ratkaisujen löytämisessä.

Media contact

Myyntineuvottelijat

+358 10 755  1250*
myyntineuvottelijat [ät] fortum [piste] com

Myyntineuvottelijamme palvelevat uusia asiakkaita arkisin klo 8.00–16.00

*Puheluhinnat: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24 %)