Jätehuoltopalvelut

Tarjoamme jätehuollon palve­luita avaimet käteen -periaat­teella eri teolli­suuden aloille. Meillä on yli 50 vuoden kokemus vaaral­listen aineiden käsit­te­lystä ja materi­aa­li­kierron edistä­mi­sestä.

Increased efficiency
Turvallisuus

Tunnemme jätteen elinkaaren ja vaativaan jätehuoltoon liittyvät riskit. Turval­lisuus on meille enemmän kuin arvo – se on toimin­tatapa.

Circular economy
Kestävä jätehuolto

Olemme luotettava kumppani matkalla kohti hiili­neut­raalia jätehuoltoa. Laitamme materi­aalit kiertoon ja säästämme neitseel­lisiä luonnon­varoja.

Collaboration partners
Yhteistyö

Toimin­tamme perustuu tiiviiseen yhteis­työhön asiak­kai­demme kanssa. Jätehuollon asian­tun­ti­jamme ovat apuna ketjun jokai­sessa vaiheessa.

Contact by phone

Jätehuollon asiantuntijat apunasi

Ota yhteyttä
Customer service

Asiakaspalvelu | Kierrätys- ja jätehuoltopalvelut

+358 10 755 1625*

Asiakaspalvelumme palvelee sopimusasiakkaitamme ma-to klo 7.00–16.00 ja pe 8.30–16.00

*Puheluhinnat: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24 %)