Mietitäänkö taloyhtiössäsi toista lämmitysmuotoa?

Kun taloyhtiössä mietitään lämmitysmuodon vaihtoa, kannattaa energiaratkaisua miettiä laajemmin ja ottaa puolueeton asiantuntija tekemään selvitys vaihtoehtojen välillä. Ennen lämmitysmuodon vaihtamista kannattaa selvittää, mitä taloyhtiössä voitaisiin tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi, jotta vältytään ylimitoitetulta investoinnilta.

Kerrostalo

Keinoja lämmityksen energiatehokkuuden parantamiseksi

• Energiahukan pienentäminen. Taloyhtiössä energiankulutusta voidaan vähentää oikeilla toimenpiteillä kevyin kustannuksin. Katso Motivan ja ympäristöministeriön vinkit taloyhtiön energiahukan vähentämiseen.
• Kulutusseuranta. Järkevä energiatehokkuuden parantaminen alkaa energiakulutuksen seurannasta. Fortum tarjoaa asiakkailleen nyt uuden, maksuttoman Fortum Yritys Online -raportointipalvelun, jossa voi seurata sekä sähkön että kaukolämmön kulutusta ja kustannuksia. Fortum SmartLiving -palvelussa tarjotaan tietoa taloyhtiön sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksesta kiinteistö- ja asuntotasolla.
• Patteriverkoston perussäätö. Tällä varmistetaan, että lämmitysverkoston vesi kiertää jokaisen patterin kautta ja lämmitys jakautuu tasaisesti talon eri osissa. Perussäätö parantaa  asuinviihtyvyyttä ja tuo usein säästöä. Katso Motivan ohjeistus patteriverkoston perussäätöön.
• Lämmityksen älykäs optimointi. Fortum SmartLiving eli lämmityksen optimointipalvelu ohjaa taloyhtiön lämmitystä älykkäästi. Ohjausjärjestelmä mittaa jatkuvasti jokaisen asunnon lämpötilaa ja ilmankosteutta. Se huomioi myös sääennusteen ja säätää näiden tietojen perusteella sopivan lämpötilan koko taloyhtiöön.
 Tieto lämmityslaitteiston kunnosta ja energiansäästötoimenpiteistä. Fortum Optimi -palvelulla saat ajantasaisen tiedon lämmönjakolaitteiden kunnosta sekä toimenpide-edotukset säästämiseen. Fortum OptimiPlus antaa lisäksi tiedon kiinteistösi eri tilojen lämpötiloista ja ilmankosteudesta. Lämmönkäytön säännöllinen seuranta ja laitetarkastus varmistavat, että kiinteistösi energiakustannukset pysyvät hallinnassa.

Lämmitysmuotojen vertailussa kannattaa huomioida

 Riskit. Kaukolämpö on huoleton ja toimintavarma lämmitys, jossa lämpöä ja lämmintä vettä riittää kaikille asukkaille vuoden kylmimpäänkin aikaan. Kaukolämpölaitteiston käyttöikä on noin 25 vuotta. Energiayhtiö huolehtii lämmityksestä ja riskeistä, eikä taloyhtiön hallituksen tarvitse toimia ”laitospäällikkönä” huolehtien lämmön riittävyydestä. Muita lämmitysmuotoja harkitessa kannattaa selvittää järjestelmien mitoitus ja riittävyys, laitteiston käyttöikä sekä pumppujen uusimistarve.
• Kustannukset. Investointi kaukolämpöön on edullista, sillä liittyminen kaukolämpöön maksaa kerrostalon* osalta noin 20 000 € ja kaukolämpölaitteiston uusiminen 25 käyttövuoden jälkeen noin 15 000 €. Taloyhtiön ei tarvitse välttämättä investoida uuteen kaukolämpölaitteistoon, vaan sen voi liisata palveluna. Fortum tarjoaa asiakkailleen Liisi-palvelun, jossa on mukana sekä laitteiston hankinta liisaten että täysi huoltopalvelu. Investointi esimerkiksi maalämpöön maksaa vastaavassa kerrostalossa* noin 400 000 €. (* 80 asuntoa, lämmönkulutus 600 MWh/a).
• Sähkötehon tarve. Lämpöpumppuratkaisuissa sähkötehon tarve kasvaa ja siksi taloyhtiön sähköliittymää tulee usein suurentaa ja kaapelointia uusia. Suurempi sulakekoko nostaa sähkön perusmaksuja. Sähköautojen latausjärjestelmän sähköntarve kannattaa huomioida tässä yhteydessä.
• Lämpöpumpun vuosihyötyä kuvaava suhdeluku (SCOP), joka kuvaa lämpöpumpun todellista hyötysuhdetta paremmin kuin hetkellistä hyötysuhdetta kuvaava COP-luku. Kiinteistökohtaisen lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuus vaihtelee merkittävästi kohteittain.

Niin tuttu kaukolämpö, että sen nerokkuus välillä unohtuu

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto. Se on meille suomalaisille niin tuttu, että sen nerokkuus välillä unohtuu.

Kaukolämpö on moderni, kustan­nus­te­hokas, yhä ilmastoystävällisempi ja asiakkaalle helppo tapa lämmittää kaupungeissa.

Lue blogi nerokkaasta kaukolämmöstä

Kaukolämpö tarjoaa monia etuja

  • Kaukolämpö on huoleton ja toimitusvarma. Me huolehdimme lämmityksestä sekä riskeistä ja asiakkaamme voivat nauttia lämmöstä ja lämpimästä vedestä vuoden jokaisena päivänä.
  • Voit seurata lämmön kulutusta erilaisista raporteista.
  • Autamme sinua energia-asioissa!

Ekologinen ja kilpailukykyinen lämmitys

  • Kaukolämpö on yhä ekologisempaa. EkoPlus-ominaisuudella varmistat  jo nyt 100 %:sti hiilineutraalin lämmön.
  • Nyt hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon tehtävät investoinnit takaavat tulevaisuudessa entistä vakaamman ja kilpailukykyisemmän hinnoittelun.

Keskustelemme mielellämme kanssasi

Kun taloyhtiössäsi mietitään energiatehokkuustoimenpiteitä tai lämmitystavan valintaa, keskustelemme mielellämme kanssasi ja tulemme myös mieluusti yhtiökokoukseen mukaan.

Emmi Harava
Myyntipäällikkö
Taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden energia-asiat
Puhelin: 044 353 1361
emmi.harava@fortum.com