Mietitäänkö taloyhtiössäsi toista lämmitysmuotoa?

Kun taloyhtiössä mietitään lämmitysmuotoa maalämmön ja kaukolämmön välillä, kannattaa energiaratkaisua miettiä laajemmin ja ottaa puolueeton asiantuntija tekemään selvitys. Ennen lämmitysmuodon vaihtamista kaukolämmöstä maalämpöön kannattaa selvittää, mitä taloyhtiössä voitaisiin tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi, jotta vältytään ylimitoitetulta investoinnilta.

Espoolainen asuinkortteli ilmasta kuvattuna

Keinoja lämmityksen energiatehokkuuden parantamiseksi

 • Energiahukan pienentäminen. Taloyhtiössä energiankulutusta voidaan vähentää oikeilla toimenpiteillä kevyin kustannuksin. Katso Motivan ja ympäristöministeriön vinkit taloyhtiön energiahukan vähentämiseen.
 • Kulutusseuranta. Järkevä energiatehokkuuden parantaminen alkaa energiakulutuksen seurannasta. Fortum tarjoaa asiakkailleen nyt uuden, maksuttoman Heat Online -raportointipalvelun, jossa voi seurata sekä kaukolämmön ja jäähdytyksen kulutusta. 
 • Patteriverkoston perussäätö. Tällä varmistetaan, että lämmitysverkoston vesi kiertää jokaisen patterin kautta ja lämmitys jakautuu tasaisesti talon eri osissa. Perussäätö parantaa asuinviihtyvyyttä ja tuo usein säästöä. Katso Motivan ohjeistus patteriverkoston perussäätöön.
 • Lämmityksen älykäs optimointi. Lämmityksen optimointipalvelu Fortum Skarppi ohjaa taloyhtiön lämmitystä älykkäästi. Se tuo säästöjä taloyh­tiölle vähen­tä­mällä lämmi­ty­se­nergian ja -tehon tarvetta kiinteis­tössä, ja edistää ympäris­töys­tä­väl­listä lämmön­tuo­tantoa jaksot­ta­malla kulutusta ja madal­ta­malla lämmön kulutus­piikkejä.
 • Tieto lämmityslaitteiston kunnosta ja energiansäästötoimenpiteistä. Fortum Optimi -palvelulla saat ajantasaisen tiedon lämmönjakolaitteiden kunnosta sekä toimenpide-ehdotukset säästämiseen. 

Kaukolämmön ja maalämmön vertailussa kannattaa huomioida

 • Riskit. Kaukolämpö on huoleton ja toimintavarma lämmitys, jossa lämpöä ja lämmintä vettä riittää kaikille asukkaille vuoden kylmimpäänkin aikaan. Kaukolämpölaitteiston käyttöikä on noin 25 vuotta. Energiayhtiö huolehtii lämmityksestä ja riskeistä, eikä taloyhtiön hallituksen tarvitse toimia ”laitospäällikkönä” huolehtien lämmön riittävyydestä. Muita lämmitysmuotoja harkitessa kannattaa selvittää järjestelmien mitoitus ja riittävyys, laitteiston käyttöikä sekä pumppujen uusimistarve.
 • Kustannukset. Investointi kaukolämpöön on edullista, sillä liittyminen kaukolämpöön maksaa kerrostalon* osalta noin 20 000 € ja kaukolämpölaitteiston uusiminen 25 käyttövuoden jälkeen noin 15 000 €. Taloyhtiön ei tarvitse välttämättä investoida uuteen kaukolämpölaitteistoon, vaan sen voi liisata palveluna. Fortum tarjoaa asiakkailleen Liisi-palvelun, jossa on mukana sekä laitteiston hankinta liisaten että täysi huoltopalvelu. Investointi esimerkiksi maalämpöön maksaa vastaavassa kerrostalossa* noin 400 000 € (* 80 asuntoa, lämmönkulutus 600 MWh/a).
 • Sähkötehon tarve. Lämpöpumppuratkaisuissa sähkötehon tarve kasvaa ja siksi taloyhtiön sähköliittymää tulee usein suurentaa ja kaapelointia uusia. Suurempi sulakekoko nostaa sähkön perusmaksuja. Sähköautojen latausjärjestelmän sähköntarve kannattaa huomioida tässä yhteydessä.
 • Lämpöpumpun vuosihyötyä kuvaava suhdeluku (SCOP), joka kuvaa lämpöpumpun todellista hyötysuhdetta paremmin kuin hetkellistä hyötysuhdetta kuvaava COP-luku. Kiinteistökohtaisen lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuus vaihtelee merkittävästi kohteittain.

Espoolainen taloyhtiö päätti pysyä kaukolämmössä: ”Luotettava, edullinen ja järkevä ratkaisu”

Kiveäkään ei jäänyt kääntämättä, kun As. Oy Ilmalax selvitti energiansäästön mahdollisuuksia. Vertailun voitti kaukolämpö, ja nyt ratkaisu tuo myös säästöjä – kiitos älykkään lämmönsäädön. 

Lue artikkeli

Taloyhtiö vaihtoi öljyn kauko­lämpöön - lämmi­tys­kus­tan­nukset putosivat puoleen

Kun öljyn hinta tuplaantui, As. Oy Elnanpesä sai vanhasta lämmitysmuodosta tarpeekseen. Vaihtoehdoiksi harkittiin niin ilma-vesilämpöpumppua kuin maalämpöäkin, mutta vertailun voitti kaukolämpö. Sen myötä lämmityskulut laskivat puoleen entisestä.

Lue artikkeli

Kaukolämpö on ennen kaikkea palvelua

 • Kaukolämpö on huoleton ja toimitusvarma lämmitysmuoto. 
 • Me huolehdimme lämmityksestä ja riskeistä, jotta asiakkaamme voivat nauttia lämmöstä ja lämpimästä vedestä vuoden jokaisena päivänä.
 • Autamme sinua energia-asioissa!

Ekologinen ja kilpailukykyinen lämmitys

 • Kaukolämpö on yhä ekologisempaa. Fortum Eko -lisätuotteella varmistat 100 %:sti hiilineutraalin lämmön.
 • Nyt hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon tehtävät investoinnit takaavat tulevaisuudessa entistä vakaamman ja kilpailukykyisemmän hinnoittelun.

Olen apunasi!

Emmi Harava

Avainasiakaspäällikkö
Energiaratkaisut, ml. kaukokylmä: isännöitsijät, rakennusliikkeet ja suuryritykset
Puhelin: 044 353 1361
emmi [piste] harava [ät] fortum [piste] com