Sopimuksesi sähkön alkuperä

Voit solmia sopimuksen, jonka sähkö on tuotettu vesisähköllä, aurinkoenergialla tai tuulella. Nämä kaikki ovat uusiutuvaa energiaa.

Uniper-sijoitus

Kysymyksiä vihreästä sähköstä ja sähkön alkuperästä

Mitä on uusiutuva energia?

Uusiutuvaksi energiaksi sanotaan energiaa, joka on tuotettu uusituvilla energialähteillä, kuten vedellä, tuulella ja aurinkoenergialla. Uusiutuvaan energiaan katsotaan kuuluvaksi myös ilmalämpöenergia, geo- ja hydroterminen energia, valtamerienergia, biomassa, kaatopiakkakaasut, jätevedenpuhdistamokaasut sekä biokaasut

Eikö kaikki sähkö sekoitu sähköverkossa?

Olet oikeassa. Näin todellakin tapahtuu.

Sähkön tuotannosta ylläpidetään alkuperätakuujärjestelmää (Guarantee of Origin). Alkuperätakuujärjestelmän tarjoaa sinulle sähkönkäyttäjänä mahdollisuuden valita uusiutuvillaa energialähteillä tuotettua sähköä.

Sähköä saa myydä uusiutuvana ainoastaan, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Miten Fortumin myymän sähkön alkuperä todennetaan?

Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, että ympäristömerkitty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Direktiivin 2001/77/EC mukaisesti. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta.

Sähkön alkuperä on todennettu Energiaviraston Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta mukaisesti.  

Mitä on EKOenergia?

EKOenergia-merkki on Suomen luonnonsuojeluliiton ja 34 muun eurooppalaisen ympäristöjärjestön ylläpitämä ympäristömerkki energialle.

EF4

Kyllä, haluan vaihtaa aurinkosähköön

Fortum sopimuksesi on saatavissa myös aurinkosähkönä.

EF1

Kyllä, haluan vaihtaa tuulisähköön

Fortum Tuuli - tuulella tuotettua sähköä

Kuluttaja-asiakkaan käyttämän sähkön alkuperä vuonna 2017

Vuonna 2017 Fortum hankki kaiken yksityisasiakkaille myydyn sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

Sähkön alkuperä, asiakkaan valinnan mukaan oli tuotettu vedellä, tuulella tai auringolla. Näiden alkuperä todennettiin eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti.

 • Fortum Vakaa: vesivoima
 • Fortum Kesto: vesivoima
 • Fortum Tarkka: vesi- tai aurinkovoima. Lisäksi Fortum Tarkka vesisähkö on EkoEnergia -merkittyä sähköä.
 • Fortum Takuu: vesivoima
 • Fortum Tuulisähkö: tuulivoima

Fortum Vakaa-sopimukset olivat alkuperämerkittyä vesisähköä.

Kotiasiakkaille vuonna 2017 toimittamassamme sähkössä ei ollut CO2-päästöjä eikä ydinpolttoaineen kertymää. Sähkö oli 100 % uusiutuvaa.

Oletko taloyhtiö- tai yritysasiakas?

Kokonaisjakauma ja päästöt vuonna 2017

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2017 sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähköpörssistä. Kaikki yksityisasiakkaat käyttivät 100 % vesi- ja tuulisähköä. Yritysasiakkaille toimitettiin pääasiassa ydin- ja vesisähköä. 

 • 86,6 % uusiutuvaa energiaa   
 • 13,4 % ydinvoimaa
 • 0 % fossiilista tuotantoa  

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:  

 • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 2,966 mg/kWh  
 • Hiilidioksidi (CO2): 0 g CO2/kWh.
   
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

Energialähdejakauman ja päästöjen ilmoittamisesta on säädetty sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa. Ilmoitusvaade koskee edellisenä kalenterivuonna myytyä sähköä. Myyjän asiakkailleen hankkimat ympäristötakuut ja sertifikaatit suositellaan ilmoitettavaksi eriteltynä.