Mitä on kaukolämpö
Isöäiti ja lapsi halaavat kerrostalon edessä

Tämä ei ole mitä tahansa kaukolämpöä

Tämä on jatkuvasti kehittyvää energian kierrätystä.

Kaukolämpö on lämpöä, viilennystä, sulatusta ja jäähdytystä, joka syntyy konesalien ja jätevesien
hukkalämmöllä, lämpöpumpuilla, sähkökattiloilla sekä alati puhtaammaksi muuttuvilla tuotantotavoilla.
Se kulkee yhteisessä verkossa ja auttaa meitä kaikkia säästämään energiaa.

Tämä on muutosta, jota tehdään yhdessä.

Kaukojäähdytys on helppo ja luotettava tapa pysyä viileänä kesähelteillä

Ennusteiden mukaan Suomessa voi olla taas edessä kuuma kesä. Sen lähestyessä ajatukset kääntyvät kohti tapoja pysytellä viileänä. Kaukojäähdytys tarjoaa tähän huomaamattoman, huolettoman ja ekologisen ratkaisun.

Lue lisää

Kaukolämpö on voittava lämmitysmuoto - nyt ja tulevaisuudessa

Espoossa kauko­lämpöä tuotetaan hiili­neut­raa­listi jo 2020-luvulla, ja kauko­läm­pö­verkon rooli koko Suomen hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teiden saavut­ta­mi­sessa on merkittävä – se mahdol­listaa kaupunkien siirty­misen päästöt­tömään lämmi­tykseen nopeasti, tehok­kaasti ja isossa mitta­kaa­vassa.

Lue lisää

Kojamo kysyy: ”Miten vastuullisuus näkyy kaukolämmön tuote- ja hinnoittelu-uudistuksessa?

Kuumottaako-sarjassa asiakkaamme haastavat meitä kaukolämpöön liittyvillä kysymyksillä. Kojamo Oyj:n Kiinteistöpalvelut -yksikön johtaja Pasi Kujansuun kysymykseen tulevasta kaukolämmön tuote- ja hinnoittelu-uudistuksesta vastaa myyntijohtajamme Tuomas Hytönen. 

Lue artikkeli

Kaukolämpöä ilmasta

Kotien ilma-vesiläm­pö­pumpuissa käytettävää tekno­logiaa skaalataan teolliseen mitta­kaavaan useissa edelläkävijähankkeissamme. Muutaman vuoden sisällä ne tuottavat merkit­tävän osan Espoon alueen kauko­läm­möstä puhtaasta ja rajattomasta lämmönlähteestä - ilmasta. Samalla syntyy jäähdy­tystä alueel­lisiin tarpeisiin.

Lue lisää

Datakeskushanke tukee ilmastotavoitteita

Datan määrä, digita­li­saatio ja pilvi­pal­velut kasvavat kaikkialla. Tarvitaan yhä enemmän palve­lin­kes­kuksia, joille operaat­torit etsivät sijoi­tus­paikkoja. Microsoftin kanssa edistettävien uusien datakeskusten hukkalämmön kierrätys kaukolämmöksi voisi kattaa jopa 40 % asiakkaidemme kaukolämmön tarpeesta päästöttömästi.

Lue lisää

Kaukolämpö – aikansa elänyt lämmitysmuoto vai kiertotalouden pioneeri?

Kaukolämpöön liittyy edelleen paljon vanhentuneita mielikuvia. Tosiasiassa uuden sukupolven kaukolämpö perustuu fossiilisten energianlähteiden korvaamiseen älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla hyödyntämällä muun muassa hukkalämpöjä, uusiutuvaa sähköä ja bioenergiaa.

Lue artikkeli

Mitä kaukolämpö EI ole?

Kaukolämpöön liittyy tänä päivänä paljon vanhentuneita käsityksiä.
Se ei ole ihme, sillä kaukolämpö on ottanut nopeasti valtavia harppauksia eteenpäin.
Uuden sukupolven kaukolämpö on älykästä ja joustavaa lähienergiaa.

Kaukolämpömyytti #1

"Kaukolämpö käyttää vain hiiltä"

Kaukolämpöfakta: Kaukolämpö käyttää yhä enemmän konesalien ja jätevesien päästötöntä hukkalämpöä, jota muuten menisi taivaan tuuliin. Kivihiilen käytöstä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämmössä luovutaan viimeistään vuonna 2025 ja kaikki kodit ja kiinteistöt lämpiävät hiilineutraalisti vuonna 2030.

Kaukolämpömyytti #2

"Kaukolämpö on vanhanaikainen lämmitysmuoto"

Kaukolämpöfakta: Kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa käytetään uusimpia teknologioita, tekoälyä ja dataohjausta. Vaikka kaukolämpö itsessään on vuosikymmeniä vanha keksintö, uudet puhtaat lämmönlähteet edistävät ilmastotavoitteita, tekevät kaupungeista omavaraisempia ja kiinteistöistä energiatehokkaampia.

Kaukolämpömyytti #3:

"Kaukolämpö tehdään jossain kaukana"

Kaukolämpöfakta: Kaukolämpö on kotimaista, omavaraista ja täten pikemmin lähi- kuin kaukolämpöä. Se tuotetaan paikallisilla energiaratkaisuilla. Kaupungin kaukolämpöverkossa kiertävä vesi vie lämmön koteihin ja kiinteistöihin.

Kaukolämpömyytti #4:

"Kaukolämpö ei ole järkevä valinta"

Kaukolämpöfakta: Kaukolämmön etuna on luotettavuus, huolettomuus ja ennakoitavuus; lämpö kulkee putkissa 24/7 häiriöittä asiakkaalle asti. Järjestelmän käyttöönotto ei vaadi merkittäviä investointeja, eikä sinun tarvitse olla itse energia-asioiden asiantuntija. Valinnan järkevyyden puolesta puhuu myös se, että puhtaampi ja tehokkaampi tuotanto merkitsee yhä kilpailukykyisempää kaukolämmön hintaa.

Kaukolämpömyytti #5:

"Kaukolämpö on kallista"

Kaukolämpöfakta: Liittyminen kaukolämpöverkkoon ei vaadi jättisummia. Jo tehdyt ja tulevat investoinnit hajautettuun, päästöttömään tuotantoon tekevät kaukolämmön hinnasta entistä kilpailukykyisempää. Sähkön ollessa halvempaa voidaan lämmittää vettä varastoon, josta se ohjataan asiakkaille sähkön ollessa kalliimpaa. Tämä tasaa kysyntäpiikkejä.

Kaukolämpömyytti #6:

"Kaukolämpö on vain lämpöä"

Kaukolämpöfakta: Kaukolämpö on paljon muutakin kuin lämmitystä. Se on myös ilmastoystävällistä kiinteistöjen viilennystä sekä katujen, ajoluiskien ja jalkapallokenttien sulatusta. Kaukolämpö on myös kasvavissa määrin energian kierrätystä. Kaikkea tätä optimoidaan dataa ja tekoälyä hyödyntäen.

Kaukolämpömyytti #7

"Kaukolämpö ei kehity"

Kaukolämpöfakta: Kaukolämmön etuna on se, etä se hyödyntää aina uusimpia innovaatioita - kuten datakeskusten lämpöä - energialähteinä. Mm. nettihakujen kuluttama data synnyttää konesaleissa hukkalämpöä, joka saadaan kaukolämmön avulla muunnettua puhtaasti lämmöksi tuhansiin koteihin ja kiinteistöihin. Uudet tuotantotavat tekevätkin kaukolämmöstä jatkuvasti puhtaampaa ja edullisempaa.

Kaukolämpömyytti #8

"Kaukolämpö ei ole omavaraista"

Kaukolämpöfakta:Toisin kuin nimi antaa olettaa, kaukolämpö tuotetaan usein hyvinkin lähellä ja paikallisista energialähteistä. Kaukolämpö hyödyntää mm. jätevesien ja datakeskusten hukkalämpöä sekä ulkoilmaa. Lähellä tuotettu kaukolämpö on näin ollen energian omavaraisuutta edistävä lämmitysmuoto.

Kaukolämpömyytti #9

”Kaukolämpö on kaikkialla Suomessa samanlaista”

Nopeasti ajateltuna voisi luulla, että kaukolämpö olisi samanlaista kaikkialla Suomessa; kuumaa vettä, joka ohjataan käyttäjille maan alla kulkevassa kaukolämpöverkossa. Kaukolämpö toimii käyttäjän kannalta samoin koko Suomessa, mutta eroja syntyy tavasta, jolla kuuma vesi on tuotettu. Espoossa kaukolämpö tuotetaan kasvavassa määrin konesalien ja jätevesien hukkalämmöllä, lämpöpumpuilla sekä sähkökattiloilla, ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon 2020-luvun loppuun mennessä.

Kaukolämpö ennen ja nyt

Katso kuvia klikkaamalla miten kaukolämpö on muuttunut

Tämä on uusimpia teknologioita, tekoälyä ja dataohjausta hyödyntävä energiaverkosto.

Uuden sukupolven kaukolämpö hyödyntää tekoälyä ja automaatiota, mikä tekee energiaverkosta joustavan ja tehokkaan. Uudet ratkaisut parantavat kiinteistöjen energiatehokkuutta leikkaamalla kulutuspiikkejä, säästämällä energiankulutuksessa ja hyödyntämällä kiinteistöjen lämmityksen joustopotentiaalia osana energiajärjestelmää. 

Lue lisää älykkäästä kaukolämmöstä

Tämä tekee kaupungeista toimivampia ja kiinteistöistä energiatehokkaampia.

Kaukolämpöä syntyy yhä enemmän konesalien, jätevesien ja kiinteistöjen hukkalämmöllä, lämpöpumpuilla, sähkökattiloilla sekä alati puhtaammaksi muuttuvilla tuotantotavoilla. Panostus päästöttömään kaukolämpöön on samalla panostus siirtymiseen kohti omavaraista kotimaista energiantuotantoa.

Lue lisää Espoon kaukolämmön muutosmatkasta 

Tämä luo paikallisista keksinnöistä globaaleja menestystarinoita.

Kaukolämpö on avoin verkko, johon voidaan liittää aina uusia teknologioita ja innovaatioita. Se elää, sopeutuu ja päivittyy ympäristön ja tarpeidemme mukana.

Lue lisää avoimesta kaukolämmöstä