Välj fjärrvärme till din fastighet

Vi kan ansluta till fjärrvärme både nya och äldre fastigheter som ligger nära fjärrvärmenätet i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Genom att välja fjärrvärme får du boendetrivsel och blir en av våra nöjda kunder.

Nytt! Vi erbjuder nu ekologisk värme till alla nya fastigheter utan extra kostnader. Tilläggsprodukten EkoPlus säkerställer att fastighetens fjärrvärme produceras med verifierade förnybara energikällor och spillvärme. Du kan vara säker på att fastighetens miljömål kommer att uppfyllas nu och i framtiden.

Beställ fjärrvärme här (på finska)
Environmental friendly
Ekologisk värme till nya fastigheter utan extra kostnader
District heating
Bekväm och driftsäker uppvärmning
Cost efficient
Förmånlig och stabil prisnivå

Anslutningsavgift för fjärrvärme
Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbrukning.

Effekt Ansluntnigsavgift Tomtledning 

25 - 60 kW
  7 300 € 20 m
61 - 190 kW  
12 500 €
40 m
191 - 350 kW 20 000 € 40 m
Över  350 kW
Räknas från fall till fall
 
40 m

Anslutningsavgift för företag och bostadshus

Anslutningsavgiften definieras enligt toppeffekten på en timme som fastigheten behöver vid ortens dimensionerande temperatur.

Anslutningsavgiften höjs 242 €/m om längden på ledning som dras på tomten överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.

På avgifterna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Använd fjärrvärme redan när du bygger

Vi erbjuder driftsäker värme för uppvärmning och torkning under byggnadstiden. Energipriset för fjärrvärme är 75 €/MWh (moms 0 %). Ingen effektavgift.

Beställ  fjärrvärme till bygget i god tid. Vi bygger fjärrvärmeröret klart och du kan använda värmen då du behöver den.

New contract

Gör fjärrvärmeavtalet i god tid

Du kan göra ett avtal då byggnadslov har beviljats och byggnadstiden har säkrats. Äldre fastigheter kan vi ansluta genast.

Customer service

Se var fjärrvärmenätet ligger

På kartan kan du se om det finns fjärrvärme nära din fastighet. Du kan ringa till kundtjänsten och fråga om planer att utbygga nätet.