Fortum Yritys Tunti-elavtal

Med ett Yritys Tunti-elavtal drar du nytta av förmånliga elpriser på elbörsen och kan utnyttja variationerna i timpriset till företagets fördel. Du gör ytterligare besparingar om du kan reglera elförbrukningen så att förbrukningstopparna infaller under timmar då priset är som lägst. Som extra bonus med Fortum Yritys Tunti får ditt företag el som produceras helt utan fossila bränslen, som stenkol, olja eller gas.

Climate and resources
CO2-utsläppsfri el

Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

Cost efficient
Upphandling till marknadspriser

I Yritys Tunti-avtalet har varje timme på dygnet ett eget pris.

PriceTag
Utnyttjande av förmånliga timpriser

Du sparar pengar genom att använda el när priset är förmånligast.

De senaste priserna varje dag

I Yritys Tunti-avtalet har varje timme på dygnet ett eget pris. Priserna konkurrensutsätts på elbörsen, och de slutliga timpriserna finns till påseende i tjänsten Fortum Yritys Online. I vår avgiftsfria tjänst Fortum Yritys Online kan du följa ditt företags elförbrukning på timnivå och under längre perioder.

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 5 000 000 kWh (5 GWh). Yritys Tunti-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på två veckor.

Yritys Tunti avtalspriser

I Yritys Tunti-elavtalet har varje timme på dygnet ett eget pris. Priserna konkurrensutsätts på elbörsen, och de slutliga timpriserna finns till påseende i tjänsten Fortum Yritys Online i förväg cirka kl. 15 varje dag. I vår avgiftsfria tjänst Yritys Online kan du följa ditt företags elförbrukning på timnivå och under längre perioder.

Priset för Fortum Yritys Tunti är Inköpspris för timvis börsel inom Finlands prisområde och marginal
0,40 c/kWh moms 0%. Grundavgiften för avtalet är 5 €/månad. 

Fortum Yritys Tunti Jatkuva - vårt nya leveransskyldiga elavtal

Yritys Tunti Jatkuva är vårt nya leveransskyldiga elavtal, som är ett börspriselavtal som är giltigt tillsvidare. Energipriset för Yritys Tunti Jatkuva-avtalet är den nordiska elbörsens (Nord Pool AS) timspotpris för det finska prisområdet, till vilket tillkommer en förmedlingsavgift på 0.65c/kWh. Grundavgift 7,5 €/mån och startavgift för avtalet 5€/avtal. Alla priser moms 0%. För företagskunden som omfattas av leveransskyldigheten kan förbrukningen på vara högst 100 000 kWh årligen. Du kan beställa kontraktet genom att kontakta kundservice.

Kontakta kundservice

Fortum Yritys Tunti timpriser

Priset på Fortum Yritys Tunti-avtalet baserar sig på börselens anskaffningspris på timnivå inom Finlands prisområde + provision 0,40 c/kWh moms 0%. 

Om ditt Yritys Tunti-avtal började före den 15 maj 2023 kommer du att se provisionen på din faktura eller avtalsbekräftelse.

Följ timpriserna här

 

 

Customer service

Beställ elavtal till ditt företag och ring

0200 19100

Vår kundtjänst betjänar dig på må-fre klo 8 - 16 (lna/msa).

Avtalsvillkor i ett nötskal

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 5 000 000 kWh (5 GWh). Som Yritys Tunti-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll. Yritys Tunti är tidsbundet avtal för två år.
Housing association electricity

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag

Du kan välja, vad som passar dig bäst