Det här är Fortum

Fortum är ett nordiskt energibolag. Vårt syfte är att driva en värld där människor, företag och natur trivs tillsammans. Vi är en av de renaste energiproducenterna i Europa, och vårt agerande styrs av våra ambitiösa miljömål. Vi genererar och levererar ren energi på ett tillförlitligt sätt och hjälper industrier att minska koldioxidutsläppen i sina processer och växa. Vår kärnverksamhet i Norden består av effektiv, CO2-fri elproduktion samt pålitlig leverans av el och fjärrvärme till privat- och företagskunder.

Vår energi bygger en framgångsrik värld

Vi förbinder oss till ambitiösa finansiella och icke-finansiella mål. Våra uppdaterade finansiella mål styr våra investeringar och främjar förverkligandet av våra strategiska fokusområden, ren energiproduktion och industriell avkolning.

Fortum i siffror (2022)

Kontinuerliga funktioner, exkl. Ryssland

7 774

Försäljning, miljoner euro

2 436

Jämförbar EBITDA, miljoner euro

1 871

Jämförbar rörelsevinst, miljoner euro