Ett avtal just för dig

Hos Fortum får du alltid koldioxidfri el och ett avtal som motsvarar dina kvalitetskrav enkelt och till ett rimligt pris.

Jämför olika elavtal på den här sidan

...eller hitta det som passar dig bäst Gå till medhjälparen
Ett

lätt

val

Priset i avtalen är antingen ett fast pris som anges i €/mån. eller ett pris som anges i c/kWh och bestäms enligt elförbrukningen.

Vakio S pieneen kulutukseen kerrostaloasunnossa

För höghuslägenheter till fast pris

Enkel månadsprissättning, fr.o.m.

25,00€/mån.

Avtalet gäller tills vidare.

Isompaan sähkönkäyttöön kerrostaloasunnossa

För radhus till fast pris

Enkel månadsprissättning, fr.o.m.

35,00€/mån.

Avtalet gäller tills vidare.

Nuori nainen puhuu puhelimessa

Elavtal Vakio för studerande

El för studerande, till fast pris

24,00€/kk

Avtalet gäller tills vidare

Nainen tiskaa

Populär tremånadersprissättning

KESTO är ett flexibelt avtal där priset växlar i takt med årstiderna. Priset på allmän el just nu

13,28c/kWh

Grundavgift: 4,02€/mån
Avtalet gäller tills vidare

Mies läppärin kanssa

Prisgaranti 24 mån

Med det tidsbundna avtalet TAKUU skyddar du dig mot höjningar av prisnivån. Priset på allmän el just nu

13,31c/kWh

Grundavgift: 4,50€/mån
Två årigt avtal.

Voit tarkistaa tuntihinnan puhelimestasi

Börsel med timprecision

Med TARKKA utnyttjar du de timmar när börselen är förmånlig. TIMPRISET på börsel +

0,30c/kWh

Grundavgift: 4,50€/mån
Två årigt avtal.

Cost efficient

Vad kostar elen just nu?

Du kan spara in på elräkningen genom att förlägga din förbrukning till de förmånligaste timmarna under dagen.

Frågor om elavtal

Vad betyder c/kWh i elpriset?

Det är ett pris som bygger på din exakta elförbrukning, c/kWh = cent per använd kilowattimme.

Exempel:

  • Om du bor i ett egnahemshus som värms upp med el kan förbrukningen i ditt hem till exempel uppgå till 20 000 kilowatt per år.
  • Om priset är detsamma under hela året, till exempel 6 c/kWh, får du fram årskostnaden i cent genom multiplikationen 6 x 20 000 = 120 000 c/år.
  • Omvandlat till euro blir det 1 200 €/år.
Vad menas med elöverföring och vad är priset på den?

Fortum har ingen egen elöverföringsverksamhet.

Den el du köper av oss överförs till dig i ditt lokala elnätsbolags nät. Exempel på lokala nätbolag är Helen Elnät Ab i Helsingfors, Vanda Energi Elnät Ab, Caruna i Esbo, Tampereen Sähköverkko Oy i Tammerfors osv. Du behöver inte ingå ett separat avtal med ditt nätbolag, utan vi informerar dem automatiskt om din avtalsändring.

Elöverföringsavgiften består av en grundavgift och en kWh-avgift som bygger på energiförbrukningen. Ditt nätbolag debiterar dig enligt sin egen prislista och fakturerar dig separat. När det gäller faktureringspraxisen utgör Caruna ett undantag, eftersom vi erbjuder våra hushållskunder en faktura inom Carunas nätområden, till exempel Esbo, Kyrkslätt och Joensuunejden. Carunas prislista (se punkten Eldistribution till bostäder och småhus).

Det lokala nätbolaget (dvs. elöverföringsbolaget) har även i uppgift att installera elmätare, samla in mätdata och överlämna dem till elförsäljaren samt uppbära elskatt till staten.

Hur snabbt får jag el om jag ingår ett avtal nu?

Enligt energibranschens gemensamma praxis ordnas elen snabbast i de fall där personen inte har något elavtal sedan tidigare. Om det redan finns ett elavtal i hemmet, men du vill byta elförsäljare måste du förbereda dig på att det tar längre tid innan det nya avtalet börjar. När du ingår ett avtal på webben gör vi olika bakgrundskontroller och utbyter dessutom information med det lokala elnätsbolaget.

Exempel om du ingår ett avtal i Fortums webbtjänst:

  • Du flyttar till en annan bostad: avtalet och elleveransen kan inledas för nästa dag (mån - fre)
  • Du bor kvar i den nuvarande bostaden, men personen i vars namn avtalet har ingåtts flyttar ut. Du behöver ditt namn i avtalet: 3 dagar.
  • Du har redan ett elavtal, men du vill byta ut det mot ett avtal hos Fortum: 16 dagar.
  • Du har redan ett elavtal hos Fortum, men du vill byta ut det mot ett annat avtal: träder i kraft samma dag.
  • Du har ett tidsbundet avtal: Det nya avtalet kan i regel träda i kraft först när tidsperioden för det nuvarande avtalet har gått ut. Du kan dock göra en beställning i god tid innan avtalet går ut.

Om du har glömt att teckna ett avtal på grund av till exempel flyttstress kan du eventuellt bli ansluten snabbare än avtalat genom att ringa oss. Du hittar kontaktuppgifterna i slutet av den här sidan..

Allmän el, nattel, säsongsel, börsel... Vilken är den billigaste elen för mig?

Ditt lokala nätbolag vill optimera en jämn användning av nätet. Det erbjuder kunder med eluppvärmning billigare elöverföring på natten, när förbrukningen annars är liten. Nätbolaget meddelar oss vilket mätningssätt som används i ditt hem. Vi prissätter även avtalen Kesto och Takuu utifrån priserna på allmän el, nattel eller säsongsel enligt mätningssättet i ditt hem. Vi rekommenderar avtalet Takuu för kunder med eluppvärmning och mätningssättet nattel.

Vi får nästan alltid förbrukningsinformationen med en timmes precision av ditt nätbolag. Om du inte har en nattelmätare, men vet att din förbrukning är störst nattetid rekommenderar vi avtalet Tarkka. Då kan vi erbjuda dig förmånlig ”nattel” från elbörsen när det gäller elenergi. Priserna på elbörsen är ganska förmånliga nattetid.

Elavtal genast?

Om du behöver el snabbt kan du ringa vår tjänst för flytt på nummer 0200 80000 (lsa/msa). Tjänsten är öppen mån-fre 8-20, lör 9-16.