Ett avtal just för dig

Hos Fortum får du alltid koldioxidfri el och ett avtal som motsvarar dina kvalitetskrav enkelt och till ett rimligt pris.

Jämför olika elavtal på den här sidan

...eller hitta det som passar dig bäst

Ett

lätt

val

Priset i avtalen är antingen ett fast pris som anges i €/mån. eller ett pris som anges i c/kWh och bestäms enligt elförbrukningen.

Vakio S pieneen kulutukseen kerrostaloasunnossa

För höghuslägenheter till fast pris

Enkel månadsprissättning, fr.o.m.

35,48€/mån.

Avtalet gäller tills vidare. Priserna inkluderar moms 10% av den el som används mellan 1 december 2022 och 30 april 2023. Därefter används återigen den normala 24 % mervärdesskatten i faktureringen.

Isompaan sähkönkäyttöön kerrostaloasunnossa

För radhus till fast pris

Enkel månadsprissättning, fr.o.m.

79,84€/mån.

Avtalet gäller tills vidare.

Nainen katsoo kännykkää

Prissäkerhet och flexibilitet 24 mån.

13,48c/kWh

Grundavgift: 3,54€/mån.

Nuori nainen puhuu puhelimessa

Elavtal Vakio för studerande

El för studerande, till fast pris

34,60€/kk

Avtalet gäller tills vidare

Mies läppärin kanssa

Prisgaranti 24 mån

Med det tidsbundna avtalet TAKUU skyddar du dig mot höjningar av prisnivån. Priset på allmän el just nu

15,39c/kWh

Grundavgift: 3,99€/mån
Två årigt avtal. Priserna inkluderar moms 10% av den el som används mellan 1 december 2022 och 30 april 2023. Därefter används återigen den normala 24 % mervärdesskatten i faktureringen.

Voit tarkistaa tuntihinnan puhelimestasi

Börsel med timprecision

Med TARKKA utnyttjar du de timmar när börselen är förmånlig. TIMPRISET på börsel +

0,40c/kWh

Grundavgift: 3,99€/mån
Avtalet är i kraft tillsvidare. Leveranspliktsprodukt.

Cost efficient

Vad kostar elen just nu?

Du kan spara in på elräkningen genom att förlägga din förbrukning till de förmånligaste timmarna under dagen.

Frågor om elavtal

Mistä sähkön hinta muodostuu?
Chevron down

Kuluttajan maksama sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: sähköenergian hinnasta, sähkönsiirron hinnasta sekä sähköveroista.

Sähköenergian hinnan määrittelee sähköyhtiö, jonka kuluttaja saa itse valita. Sähköenergian hinta ilmoitetaan kilowattitunneissa (kWh). Sähkön hinta kannattaa silloin tällöin kilpailuttaa. Kannattaa myös miettiä, sopiiko omaan sähkönkulutukseen ja elämäntapaan paremmin kiinteähintainen sähkösopimus, vai haluaako hyötyä sähkön hinnan vaihteluista pörssisähköllä. Pörssisähkön kWh-hinta eli sähkön spot hinta muuttuukin jatkuvasti sähkön kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Sähkönsiirron hinta maksetaan paikalliselle sähköverkkoyhtiölle, sähköverkon omistajalle. Sähkönsiirron hinta on maksu sähkön siirtämisestä sähköverkosta koteihin ja toimitiloihin. Sähkönsiirtosopimus tehdään kuluttajan puolesta verkkoyhtiön kanssa. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähköenergiasta ja sähkön siirrosta peritään myös arvonlisäveroa, jonka suuruus on normaalisti 24 %, mutta joulukuusta 2022 huhtikuuhun 2023 poikkeuksellisesti 10 %. Sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron sähkön siirtohinnan mukana.

Vad betyder c/kWh i elpriset?
Chevron down

Det är ett pris som bygger på din exakta elförbrukning, c/kWh = cent per använd kilowattimme.

Exempel:

  • Om du bor i ett egnahemshus som värms upp med el kan förbrukningen i ditt hem till exempel uppgå till 20 000 kilowatt per år.
  • Om priset är detsamma under hela året, till exempel 6 c/kWh, får du fram årskostnaden i cent genom multiplikationen 6 x 20 000 = 120 000 c/år.
  • Omvandlat till euro blir det 1 200 €/år.
Vad menas med elöverföring och vad är priset på den?
Chevron down

Fortum har ingen egen elöverföringsverksamhet.

Den el du köper av oss överförs till dig i ditt lokala elnätsbolags nät. Exempel på lokala nätbolag är Helen Elnät Ab i Helsingfors, Vanda Energi Elnät Ab, Caruna i Esbo, Tampereen Sähköverkko Oy i Tammerfors osv. Du behöver inte ingå ett separat avtal med ditt nätbolag, utan vi informerar dem automatiskt om din avtalsändring.

Elöverföringsavgiften består av en grundavgift och en kWh-avgift som bygger på energiförbrukningen. Ditt nätbolag debiterar dig enligt sin egen prislista och fakturerar dig separat. När det gäller faktureringspraxisen utgör Caruna ett undantag, eftersom vi erbjuder våra hushållskunder en faktura inom Carunas nätområden, till exempel Esbo, Kyrkslätt och Joensuunejden. Carunas prislista (se punkten Eldistribution till bostäder och småhus).

Det lokala nätbolaget (dvs. elöverföringsbolaget) har även i uppgift att installera elmätare, samla in mätdata och överlämna dem till elförsäljaren samt uppbära elskatt till staten.

Hur snabbt får jag el om jag ingår ett avtal nu?
Chevron down

Enligt energibranschens gemensamma praxis ordnas elen snabbast i de fall där personen inte har något elavtal sedan tidigare. Om det redan finns ett elavtal i hemmet, men du vill byta elförsäljare måste du förbereda dig på att det tar längre tid innan det nya avtalet börjar. När du ingår ett avtal på webben gör vi olika bakgrundskontroller och utbyter dessutom information med det lokala elnätsbolaget.

Exempel om du ingår ett avtal i Fortums webbtjänst:

  • Du flyttar till en annan bostad: avtalet och elleveransen kan inledas för nästa dag (mån - fre)
  • Du bor kvar i den nuvarande bostaden, men personen i vars namn avtalet har ingåtts flyttar ut. Du behöver ditt namn i avtalet: 3 dagar.
  • Du har redan ett elavtal, men du vill byta ut det mot ett avtal hos Fortum: 16 dagar.
  • Du har redan ett elavtal hos Fortum, men du vill byta ut det mot ett annat avtal: träder i kraft samma dag.
  • Du har ett tidsbundet avtal: Det nya avtalet kan i regel träda i kraft först när tidsperioden för det nuvarande avtalet har gått ut. Du kan dock göra en beställning i god tid innan avtalet går ut.

Om du har glömt att teckna ett avtal på grund av till exempel flyttstress kan du eventuellt bli ansluten snabbare än avtalat genom att ringa oss. Du hittar kontaktuppgifterna i slutet av den här sidan..

Allmän el, nattel, säsongsel, börsel... Vilken är den billigaste elen för mig?
Chevron down

Ditt lokala nätbolag vill optimera en jämn användning av nätet. Det erbjuder kunder med eluppvärmning billigare elöverföring på natten, när förbrukningen annars är liten. Nätbolaget meddelar oss vilket mätningssätt som används i ditt hem. Vi prissätter även avtalen Kesto och Takuu utifrån priserna på allmän el, nattel eller säsongsel enligt mätningssättet i ditt hem. Vi rekommenderar avtalet Takuu för kunder med eluppvärmning och mätningssättet nattel.

Vi får nästan alltid förbrukningsinformationen med en timmes precision av ditt nätbolag. Om du inte har en nattelmätare, men vet att din förbrukning är störst nattetid rekommenderar vi avtalet Tarkka. Då kan vi erbjuda dig förmånlig ”nattel” från elbörsen när det gäller elenergi. Priserna på elbörsen är ganska förmånliga nattetid.

Mikä on sähkön hinta nyt?
Chevron down

Sähkön hinta nyt ja jokaisena tuntina määräytyy Nord Pool -sähköpörssissä. Jos käytössäsi on pörssisähkösopimus, nämä hinnat koskevat sinua. Jos käytössäsi on kiinteähintainen sähkösopimus, maksamasi sähkön hinta nyt on sama kuin koko sopimuskauden ajan.

Voit seurata Fortum Tarkka -hintoja tuntitasolla täällä. Seuraavan päivän sähkön hinnat tulevat näkyviin noin klo 15.

Miten alv-alennus vaikuttaa sähkö­las­kuusi?
Chevron down

Sähkö­energian ja sähkön perus­maksun arvon­li­sävero on alennettu 10 %:n aikavä­lillä 1.12.2022-30.4.2023. Sen jälkeen arvonlisävero nousee jälleen 24 %:n. Sähkön alv-alennus ei koske sähkönsiirtoa.

Sähkön alv-alennus näkyy sähkölaskullasi säästönä ensimmäisen kerran joulukuussa 2022. Alennus tulee voimaan automaattisesti; sinun ei tarvitse tehdä sen suhteen mitään toimenpiteitä. Lue lisää.

Miten pörssisähkön hinta määräytyy?
Chevron down

Pörssisähkön hinta näkyy sähkölaskussa muodossa c/kWh eli senttiä per kilowattitunti. Pörssisähkön hinta muodostuu sähköpörssissä. Sähkön pörssihinta eli spot-hinta määräytyy sähkön tuottajien ja myyjien kaupankäynnin tuloksena.

NordPool-sähköpörssin huutokauppaan päivitetään kerran vuorokaudessa hinta (€/MWH), jolla sähköä ollaan valmiita ostamaan ja myymään tunneittain seuraavana vuorokautena. Tämä tunneittain muuttuva pörssisähkön hinta mahdollistaa kuluttajille säästämisen siten, että painottaa omaa sähkönkäyttöään edullisille sähkötunneille.

Elavtal genast?

Om du behöver el snabbt kan du ringa vår tjänst för flytt på nummer 0200 80000 (lsa/msa). Tjänsten är öppen mån-fre 8-20, lör 9-16.