Ett avtal just för dig

Vill du ha ett fastpris- eller tillsvidareavtal? Jämför olika elavtal och hitta det som passar bäst för dig och din livssituation.

Välj ditt avtal här

Kiinnitä huomiota valaistukseen

Fortum Kesto

Alltid giltig

7,55c/kWh

Grundavgift: 4,02€/mån
Priser uppdateras var tredje månad

Takuu-sopimus

Fortum Vakaa

Alltid giltig.

6,30c/kWh

Grundavgift: 4,02€/mån

Turvallinen sopimus

Fortum Takuu

Två årigt avtal.

5,89c/kWh

Grundavgift: 4,02€/mån
Priser för 24 mån

Voit tarkistaa tuntihinnan puhelimestasi

Fortum Tarkka

Partipriset +

0,30c/kWh

Grundavgift: 4,02€/mån
Två årigt avtal.