Fjärrvärmepriser för husbolag och företag

Fjärrvärmeprodukten förnyas fr.o.m. den 1 april 2023 och för för de flesta kunder innebär det att energiavgiften sjunker.
Här hittar du våra aktuella prislistor.

Information om energi- och effektavgifter

Energiavgiften baseras på den uppmätta mängd energi som kunden använder (MWh). I produkten Fortum Viisas varierar energipriset månadsvis enligt fjärrvärmens produktionskostnader och är därför högre på vintern och lägre på sommaren.

Med energiavgiften täcker vi produktionskostnaderna t.ex. bränslen. I energiavgiften ingår energiskatter.


Effektavgiften baseras på den värmeeffekt som kunden använder, det vill säga förbrukningseffekten, och för företags- och husbolagskunder även på reserveffekten (kW) som är reserverad för kundens användning. Förbrukningseffekten är den uppmätta högsta medeleffekten på tre timmar under de senaste tre åren. Den granskas automatiskt varje månad. Reserveffekt är skillnaden mellan den avtalad effekt och förbrukningseffekt.

Med effektavgiften sörjer vi för våra kunders värmedistribution. Vi säkrar en störningsfri värmedistribution genom att underhålla och förnya vårt distributionsnät och produktionsanläggningar.

Fjärrvärmepriser fr.o.m. 1.4.2023

Fortum Viisas

 

Fortum Eko, 100 % koldioxidneutral

Tilläggspris för Fortum Viisas.

Energiavgift €/MWh, moms 0% 1,40 €/​MWh

 

Fortum Rakentaja

Energiavgift €/MWh, moms 0% 75,00 €/MWh

Ingen effektavgift.

 

Fortum Sula

För energin betalar kunden energiavgift enligt Fortum Viisas.  Kunden betalar också effektavgift, av vilken vi ger rabatt enligt följande:

  • 35 % rabatt på avgiften för förbrukningseffekt året om.
  • När förbrukningsstället är anslutet till retursidan behöver kunden inte betala avgift för reserveffekt. 

Anslutningspriser

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbrukning.

Effekt

Anslutningsavgift

Tomtledning

Under 25 kW

Anslutningsavgift för egnahemshus

20 m

25 - 60 kW

 7 300 €

20 m

61 - 190 kW

12 500 €

40 m

191 - 350 kW

 20 000 €

40 m

Över 350 kW

Räknas från fall till fall

40 m

Anslutningsavgiften höjs 242 €/m om längden på ledningen som dras på tomten överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.

På avgifterna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Serviceprislista

Serviceavgifter
MOMS 0 %
MOMS 24 %

 Jourbesök utanför arbetstid  

120,97 €

150,00 €

Installation av dataöverföringskort   

280,00 €

347,20 €

Fortum Optimi – kartläggning av värmeanläggningen

475,81 €

590,00 €

Kontroll av mätaren på kundens begäran, befogad 

Kostnadsfri

Kontroll av mätaren på kundens begäran, obefogad

Enligt kostnaderna

Förmedling, rapportering och analysering av förbruksdata
MOMS 0 %
MOMS 24 %

Analysering av förbruksdata €/h 

48,39 €

60,00 €

Dataöverföring till kundens system €/mån

7,26 €

9,00 €

Andra avgifter
MOMS 0 %
MOMS 24 %

Avbrytandet av värmeleveransen

96,77 €

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt under arbetstid

96,77 €

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt utanför arbetstid

241,94 €

300,00 €

  • Förflyttning av fjärrvärmenät på kundens begäran och andra arbeten eller tjänster som inte ingår i prislistan faktureras enligt separat avtalad prissättning.