Miljö

Vi på Fortum vill vara en del av förändringen och göra vår andel för en renare framtid. Vi förnyar energibranschen genom att satsa på renare energiproduktion och en mer hållbar användning av naturresurser.

Bli en del av förändringen tillsammans med oss. Som Fortums företagskund får du alltid 100 % koldioxidfri el.

Läs mer om våra mål för en hållbar utveckling

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Med Fortum Vihreä får du 100 % förnybar energi och stöder samtidigt det finska naturskyddsarbetet Beställ ett grönt elavtal till före

Alltid klimatvänlig el

Med koldioxidfri och koldioxidutsläppsfri el avses el som produceras helt utan koldioxidutsläpp i atmosfären. Man talar också om fossilfri eller icke-fossil elproduktion, eftersom inga fossila bränslen, såsom kol eller olja, har använts vid produktionen. Elen i Fortum Carbon Free produceras för närvarande med kärnkraft.

Blandas inte all el i elnätet? Hur verifieras ursprunget?

Du har rätt. Elen blandas i elnätet, därför verifieras ursprunget med särskild beräkning. Då elen produceras, separeras ursprunget från elenergin. Försäljningen av ursprung uppföljs separat i systemet för ursprungsgarantier som i Finland upprätthålls av Finngrid och övervakas av Energimyndigheten.

Systemet för ursprungsgarantier erbjuder dig möjligheten att välja energi söm är producerad med förnybara energikällor. El får säljas som förnybar energi endast om produktionen tilldelats ursprungsgarantier. Systemet säkerställer att ursprungsmärkt el producerats med förnybara energikällor, enligt EU direktiv 2001/77/EC. Verifieringen görs årligen av en utomstående revisor.

Leveransen av kärnkraft garanteras av producenten. Elförsäljningen enligt Fortum Carbon Free kriteriet verifieras av utomstående revisor.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Mer information om elens ursprung för företagskunder

Fortum Vihreällä uusiutuvaa energiaa

Helt förnybart?

Välja Fortum Vihreä till ditt elavtal för att få förnybar energi samtidigt som du deltar i Stiftelsen för naturarvets arbete för att skydda skogarna i Finland. Med Vihreä tillverkas ditt företags produkter och tjänster i fråga om elen med 100 % förnybar energi.

Läs mer om Fortum Vihreä

Solar and wind power parks

Intresserad av att själv producera förnybar energi?

Du kan även själv producera el för ditt företag på ett miljövänligt sätt – med solpaneler. Egen elproduktion med solpaneler minskar på kostnaderna för energi och minskar företagets klimatpåverkan. Kontakta oss så kartlägger vi tillsammans ett solelssystem som passar ditt företags behov.

Läs mer 

Vi hjälper dig med alla avtals- och ursprungsfrågor per telefon

Customer service

Vår kundtjänst betjänar ditt företag på nummer

0200 19100

lna/msa

mån - fre klo 8-17

Från utlandet:
+ 358 104 566 080