Fjärrvärme värmer upp din fastighet i alla väder

Fjärrvärme håller dina fastigheter varma i alla väder. Den passar till fastigheter som ligger nära fjärrvärmenätet i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Genom att välja fjärrvärme får du en driftsäker, förmånlig och allt mer ekologisk uppvärmningsform.

Vårt förändringsarbete för att främja koldioxidneutral fjärrvärme framskrider enligt planerna. I och med detta ger vi våra kunder ett tydligare produkturval och förnyar prissättningen så att den bättre motsvarar vår förändrade kostnadsstruktur till följd av den koldioxidneutrala och decentraliserade värmeproduktionen.

Läs mer om den kommande produktförnyelsen
Poika juoksee kaukolämmitetyn talon edessä

I samband med bytet av faktureringssystemet har några fakturor från december gått förbi granskningsfasen som felaktiga uppskattningsfakturor. Felet gäller endast ett litet antal av våra kunder som har fått en uppskattningsfaktura. Vi beklagar det inträffade.
Vi svarar på frågor i vår kundtjänst: tel 0200 1 9009 eller skicka oss e-post cs [punktum] kaukolammonasiakaspalvelu [snabel-a] fortum [punktum] com.

Kerrostalot

Ara undestöder förnyelse av fjärr­vär­me­an­lägg­ningen

Aras understöd kan beviljas för kostnader som uppstår när en fjärrvärmeanläggning ersätts med en anläggning som tar in fjärrvärmevatten med en temperatur på högst 90 °C. Husbolag kan få ett bidrag på upp till 6000 €. 

Bidraget är nyttigt  i husbolag där det dags att förnya fjärrvärmeanläggningen.

Läs mer

Lämmityksen optimointi

Fortum SmartLiving - den smartare framtiden för husbolag

Sätt ihop en Fortum SmartLiving-tjänst som passar ditt husbolag. SmartLiving-tjänsten tar hand om din fastighet och hjälper till att optimera värmeförbrukningen - sparar pengar och miljö.

Läs mer på finska

Fortum Yritys Online

Ta del av den nya Heat Online-tjänsten

Med den nya kostnadsfria rappor­te­rings­tjänsten Heat Online får du infor­mation om din fjärr­värme och fjärrkyla. Här hittar du förbruk­ningsdata, fakturor och rapporter för dina fastig­heter samlade på ett ställe. Tjänsten är avsedd för alla Fortums kunder med fjärr­värme och fjärrkyla.

Ta del av Heat Online

Liisi huolehtii lämmöstäsi

Fortum Liisi tar hand om din fjärrvärme

Fortum Liisi erbjuder en värmeanläggning och underhållstjänst till en fast månadsavgift. Vi skaffar, installerar och tar hand om din värmeväxlare och hjälper alltid. Du kan njuta av bekymmerfri värme.

Läs mer på finska

Tapiola

Koldi­ox­id­ne­u­tral fjärr­värme

Fortum och Esbo stad har förbundit sig till en koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt -regionen under 2020-talet. Nu sätter vi fart på utvecklingen genom att upprätta ett nytt delmål, enligt vilket vi avstår från stenkol 2025. Den nya generationens fjärrvärme baserar sig på att fossila energikällor ersätts med smarta och flexibla lösningar som bland annat utnyttjar spillvärme, förnybar el, geotermisk energi och bioenergi. Smart värmereglering dvs. flexibel förbrukning optimerar systemet i framtiden.

Läs mer på finska

Kerrostalo

Vi erbjuder omfattande tjänster för ditt husbolag

  • I den nya Heat Online-tjänsten hittar du förbrukningsdata, rapporter och fakturor
  • Fjärrvärme värmer säkert och bekymmersfritt
  • Fortum Liisi tar hand om fjärrvärme utan investering
  • SmartLiving tjänsten styr uppvärmningen smart (på finska)

Services for customers

Kundtjänst

Vi hjälper dig mån–fre 8–17

0200 19009
(lna/msa)

kaukolampo [snabel-a] fortum [punktum] com

Invoicing and payment

Fjärrvärmes betalningsärenden

Ropo Capitals kundtjänst

Mån–fre 8–20 och lör 10–15
09 4246 1373
(lna/msa)

Chat och Ropo Online-tjänsten 24/7

District heating outage

Fjärrvärmeavbrott

Vi hjälper dig 24/7

0800 1 90090
(avgiftsfri)

Se avbrott på kartan