Fortum Yritys Varma-elavtal

Fortum Yritys Varma är ett tidsbundet elavtal. Det garanterar dig ett fast pris i två eller tre år.

Cost efficient
Lätt att budgetera

Priset på elenergi förblir oförändrat under hela den tre år långa avtalsperioden.

Cost efficient
Tidsbundet avtal

Du kan välja ett två- eller treårigt avtal till ditt företag.

New contract
Långsiktigt, fast pris

Det garanterar dig ett fast pris i två eller tre år.

Nainen tekee etätöitä keittiössä

Yritys Varma är alternativet för många medelstora företag: det är säkert och enkelt.

Enkel budgetering

Om det är viktigt för ditt företag att ha ett fast elpris i flera år framöver ska du välja Yritys Varma-avtalet. Du får även hjälp med budgetering och kostnadsuppföljning i vår webbtjänst Fortum Yritys Online, där du kan följa elförbrukningen i ditt företag.  I vår webbtjänst hittar du också ett fakturaarkiv.

Två- eller treårigt avtal

Du kan välja ett två- eller treårigt avtal till ditt företag. Under avtalsperioden stiger priset inte. När den tidsbundna perioden närmar sig sitt slut får du en ny offert av oss.

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Till ditt avtal kan du välja Vihreä-mervärdestjänsten, med vilken du får 100 % förnybar GoO-ursprungssertifierad elenergi. Produktionen av Vihreä är en blandning av vatten-, vind-, sol- och biokraft. Tjänsten innefattar en årlig donation på 5 euro till Stiftelsen för naturarvet för bevarandeverksamheten av Finlands naturenliga skogar.
Vihreä-tilläggstjänsten får du genom att ringa till kundtjänsten 0200 19100 mån-fre kl. 8 – 17  (lna/msa).

Fortum Yritys Varma avtalspriser

2-årigt avtal, moms 0% Allmän el Nattel Säsongel
Grundavgift/mån 5€ 5€ 5€
Energipris 12,70 c/kWh dagtid 12,70 c/kWh vinterdag 12,70 c/kWh
    nattid 12,70 c/kWh övrig tid 12,70 c/kWh
3-årigt avtal, moms 0% Allmän el Nattel Säsongel
Grundavgift/mån 5€ 5€ 5€
Energipris 11,89 c/kWh dagtid 11,89 c/kWh vinterdag 11,89 c/kWh
    nattid 11,89 c/kWh övrig tid 11,89 c/kWh

 

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 200 000 kWh. Momsen på el är 24 procent.

Customer service

Beställ elavtal till ditt företag och ring

0200 19100

Vår kundtjänst betjänar dig på må-fre klo 8 - 16 (lna/msa).

Avtalsvillkor i ett nötskal

  • Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 200 000 kWh.

  • Du kan välja ett två- eller treårigt avtal till ditt företag.

  • Som Yritys Varma -avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

Housing association electricity

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag

Du kan välja, vad som passar dig bäst