El-energins ursprung för företagskunder

Som företagskund får du alltid koldioxidfri el. Som standard får företag 100% CO₂ -utsläppsfri, Fortum Carbon Free el.

Till ditt avtal kan du välja Vihreä-mervärdestjänsten, med vilken du får 100 % förnybar GoO-ursprungssertifierad elenergi. Produktionen av Vihreä är en blandning av vatten-, vind-, sol- och biokraft. Tjänsten innefattar en årlig donation på 5 euro till Stiftelsen för naturarvet för bevarandeverksamheten av Finlands naturenliga skogar.

Vihreä-tilläggstjänsten får du genom att ringa till kundtjänsten 0200 19100 mån-fre kl. 8 – 17 (lna/msa).

Frågor gällande koldioxidfri och elens ursprung

Vad är koldioxidfri el?

Koldioxidfri el betyder att, elen är producerad utan att det i produktionen uppstår koldioxidutsläpp. Fortum Carbon Free el är producerad med kärnkraft.
 

Blandas inte all el i elnätet? Hur verifieras ursprunget?

Du har rätt. Elen blandas i elnätet, därför verifieras ursprunget med särskild beräkning. Då elen produceras, separeras ursprunget från elenergin. Försäljningen av ursprung uppföljs separat i systemet för ursprungsgarantier som i Finland upprätthålls av Finngrid och övervakas av Energimyndigheten.

Systemet för ursprungsgarantier erbjuder dig möjligheten att välja energi söm är producerad med förnybara energikällor. El får säljas som förnybar energi endast om produktionen tilldelats ursprungsgarantier. Systemet säkerställer att ursprungsmärkt el producerats med förnybara energikällor, enligt EU direktiv 2001/77/EC. Verifieringen görs årligen av en utomstående revisor.

Leveransen av kärnkraft garanteras av producenten. Elförsäljningen enligt Fortum Carbon Free kriteriet verifieras av utomstående revisor.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Kun teen Fortumin kanssa sähkösopimuksen nyt, miten sähkö on tuotettu?

Jos teet sopimuksen nyt, sopimuksesi on täysin hiilidioksidivapaata sähköä. Se tarkoittaa, että sähkötuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä tai öljyä. Hiilidioksidipäästöt ovat merkittävä syy ilmaston lämpenemisessä ja tästä syystä hiilidioksiditon sähkö auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hiilidioksiditon sähkösopimus on tuotettu ydinvoimalla.

Jos haluat hiilidioksiditonta sähköä, joka on sen lisäksi tuotettu uusiutuvalla energialla, kuten vedellä, tuulella tai auringolla, voit valita sopimukseesi Fortum Vihreä -lisäpalvelun. Voit tilata yrityksen sähkösopimuksen Vihreä-lisäpalvelulla kätevästi netistä tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. 

Ursprung för företagskundernas el år 2020

All el för företagskunder upphandlades på Nord Pool -elbörsen och av småproducenter.

​Elen som såldes till företagskunderna verifieras enligt Fortum Carbon Free -kriteriet. Fortum Carbon Free kriteerit (pdf 44KB). Fortum Carbon Free el är producerad med kärnkraft.

Fortum Carbon Free leveransen, år 2019, innehåller inga CO2-utsläpp och ackumuleringen av använt kärnbränsle var 1,18 mg/kWh.

Helhetsfördelning och utsläppen år 2020

Bestämmelser om hur fördelningen per energikälla samt utsläppen ska anmälas finns i lagen som grundar sig på direktivet om den inre marknaden för el. Anmälan gäller den el som sålts under föregående kalenderår. Helhetsfördelningen och utsläppsuppgifterna publiceras alltid i början av sommaren, då uppgifterna om föregående års produktion finns tillgängliga.

Ursprunget till den el som såldes till privathushåll och företagskunder fördelades enligt följande 2020:

  • 40,5 % förnybar energi
  • 59,5 % kärnkraft
  • 0 % fossil produktion

Utsläpp från produktionen av den el som Fortum Markets Oy säljer:  

  • Mängd använt kärnbränsle: 1,61 mg/kWh
  • Koldioxid (CO2): 0 g CO2/kWh.