Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande från Fortum: Läs dessa villkor innan du börjar använda webbplatsen.

Användarvillkor 

En förutsättning för användningen av Fortum Abp:s och dess dotterbolags (nedan tillsammans ”FORTUM”) webbsidor (nedan ”WEBBPLATS”) är att användaren följer dessa användarvillkor. Du får inte använda WEBBPLATSEN, ifall du inte godkänner dessa användarvillkor. 

Immateriella rättigheter 

Allt material på WEBBPLATSEN, såsom text, grafik, namn, bilder, diagram, ritningar, logotyper, ikoner samt ljudinspelningar och program, tillhör FORTUM, dess intressent- eller joint ventureföretag, licensgivare eller samarbetspartner. Alla rättigheter till materialet på WEBBPLATSEN förbehålls, bortsett från de undantag som nämns i dessa användarvillkor. Du får inte kopiera, överföra, ändra, spara, publicera eller distribuera materialet utan skriftligt samtycke på förhand av FORTUM. Det är tillåtet att titta på WEBBPLATSEN på dator eller motsvarande apparat och att skriva ut material för personligt, icke-kommersiellt bruk. Det är tillåtet att använda dokument som avses vara offentliga i den offentliga informationsförmedlingen, men då ska informationskällan alltid uppges. 

Klausul om ansvarsfriskrivning 

Materialet på WEBBPLATSEN tillhandahålls i befintligt skick och FORTUM ansvarar inte för att det är felfritt, fullständigt eller tillförlitligt. Materialet kan inte till någon del anses vara ett erbjudande eller en förbindelse som är bindande för FORTUM. FORTUM reserverar rätten att när som helst ändra materialet och WEBBPLATSENS användarvillkor, tillgänglighet och andra egenskaper. FORTUM garanterar inte att WEBBPLATSEN fungerar felfritt eller utan avbrott. 

FORTUM ansvarar inte för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller skador, inklusive men inte begränsat till omsättnings-, inkomst- eller vinstbortfall, avbrott i verksamheten eller informationsförlust, som beror på användningen av eller avbrott i användningen av WEBBPLATSEN eller material som finns på WEBBPLATSEN. FORTUM ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador orsakade av skadliga program eller av störningar eller fel i datasystem eller datakommunikation och inte heller för webbplatser eller material som tillhör tredje part och som det eventuellt finns länkar eller hänvisningar till på WEBBPLATSEN. 

Information som användarna lämnar ut

Användaren av WEBBPLATSEN ansvarar ensam för att de uppgifter som denna lämnar ut via WEBBPLATSEN är felfria, att de anländer till sin destination och för att användaren har obegränsad rätt att lämna ut ifrågavarande uppgifter. Användaren av WEBBPLATSEN ska också med rimliga medel förvissa sig om att det sända materialet inte innehåller skadliga program. FORTUM har rätt att avgiftsfritt och utan begränsningar behandla, kopiera, publicera och distribuera de uppgifter som användaren lämnar ut via WEBBPLATSEN, antingen i befintligt skick eller bifogat till annat material, och att på så sätt använda uppgifterna för vilka kommersiella och icke-kommersiella syften som helst inom de gränser som ställs av tvingande bestämmelser i finsk lag. 

Personuppgifter 

FORTUM följer gällande lagstiftning om personuppgifter. Uppgifter som lagras i personregister används bara för de syften som framgår av registerbeskrivningarna. FORTUMS registerbeskrivningar finns på webbplatsen fortum.fi. Var och en har rätt att kontrollera personuppgifterna om sig själv i enlighet med personuppgiftslagen. 

Tillämplig lag 

På dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag. 

Frågor och anmärkningar 

Vi ber er vänligen sända frågor och anmärkningar gällande dessa användarvillkor till FORTUM, Koncernjuridiska enhet,  PB 100, 00048 FORTUM.