Elförsäljningsvillkor för Fortums företagsavtal

Du kan ingå Fortum Yritys Aktiivi, Yritys Oiva, YritysTakuu eller Yritys Tunti oberoende av var ditt företag är beläget i Finland. (Med undantag av Åland och några andra orter, vilka inte är förenade till Finlands riksnät). Det lokala elnätbolaget ansvarar för distributionen till förbrukningsstället. På företagens, sammanslutningarnas och bostadsbolagens avtal tillämpas generellt de av Finsk Energiindustri rf rekommenderade allmänna elförsäljningsvillkoren samt Fortums egna försäljningsvillkor för företag. Därutöver har Fortum Yritys Aktiivi, Yritys Oiva, Yritys Varma och Yritys Tunti separata avtalsspecifika villkor, vilka du hittar via länken nere på sidan under varje avtalsbeskrivning. Villkoren som tillämpas på elavtal för privatkunder hittar du här.