Lovisa kärnkraftverk miljökonsekvensbedömning

Inspelning av Lovisa kärnkraftverks MKB-infomöte 7.10.2021
Naapurina ydinvoimala Loviisa ilmakuva

Fortum har inlett ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för Lovisa kärnkraftverk. I MKB-förfarandet bedöms miljökonsekvenserna av en eventuell fortsatt drift av kraftverket, alternativt avveckling, och av en slutförvarsanläggning för låg- och medelaktivt avfall.

MKB-programmet innehåller Fortums plan för miljökonsekvensbedömningen och samrådet med berörda parter. Miljökonsekvensbedömningen genomförs utifrån MKB-programmet samt utlåtandena och åsikterna om det. Resultatet av bedömningen presenteras i en miljökonsekvensbeskrivning.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) är kontaktmyndighet för MKB-förfarandet, medan miljöministeriet (MM) är kontaktmyndighet för det internationella samrådet.

 

Loviisa kärnkraftverk miljökonsekvensbedömning (MKB)

Rapport, program och sammanfattning

Se material
Contact by phone

Kontakta våra experter

Kontaktuppgifter