Lovisa kärnkraftverk

År 2020 Lovisa kraftverket producerade sammanlagt 7,8 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala elproduktionen i Finland. Driftfaktorn på 87,7 procent var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar.

Kärnkraftverk och miljö

Den största miljöpåverkan från kärnkraften uppstår under arbetet med att bygga anläggningen, uranbrytning/tillverkning av bränsle samt genom den termiska belastningen från kylvattnet som släpps ut i havet under driften. Kärnkraft är ett effektivt sätt att producera elektricitet med minimal påverkan på miljön. Vid en granskning av hela produktionens livscykel är klimatpåverkan från kärnkraft samma som den för vindkraft, solkraft eller vattenkraft.

Kärnsäkerhet

Säkerheten på ett kärnkraftverk baserar sig på noga utvalda projekteringsgrunder, framstående planering, förstklassiga komponenter och en kompetent drifts- och underhållspersonal.

Kärnkraftverkets verksamhet och utsläpp samt strålningsnivån i omgivningen följs upp hela tiden. Det finns flera separata kontrollsystem för att uppdaga driftstörningar så fort och tillförlitligt som möjligt och förhindra att ett tillbud utvecklas till en allvarlig situation.

Aktuellt om Lovisa kraftverket och kärnkraft

Nyheter