Lovisa kärnkraftverk

År 2018 Lovisa kraftverket producerade sammanlagt 8,2 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala elproduktionen i Finland. Driftfaktorn på 92,4 procent var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar.

Loviisan voimalaitos

Kärnsäkerhet   

Säkerheten på ett kärnkraftverk baserar sig på noga utvalda projekteringsgrunder, framstående planering, förstklassiga komponenter och en kompetent drifts- och underhållspersonal.

Kärnkraftverkets verksamhet och utsläpp samt strålningsnivån i omgivningen följs upp hela tiden. Det finns flera separata kontrollsystem för att uppdaga driftstörningar så fort och tillförlitligt som möjligt och förhindra att ett tillbud utvecklas till en allvarlig situation. Systemen samordnas bland annat enligt följande principer:

Flerdubbla säkerhetsfunktioner

Systemen ska vara säkrade så att säkerhetsfunktionerna kan aktiveras även vid fel i en enskild anordning med såväl det externa som det interna strömförsörjningssystemet och oavsett om någon anordning som påverkar säkerhetsfunktionerna samtidigt är ur funktion på grund av underhåll eller reparation.

Systemen klarar alla omständigheter

Säkerhetssystemen ska utarbetas så att de tål exponering för alla omständigheter och fungerar både under normaldrift och vid sådana olyckor som beaktats i planeringen.

Olika funktionsprinciper kompletterar varandra

Det ska vara möjligt att utföra de viktigaste säkerhetsåtgärderna på åtminstone två olika sätt. Ett exempel på denna differentiering är att reaktorn kan stoppas antingen med styrstavar eller genom att mata in borsyrelösning i processen.

Kontakt

Fortum Power and Heat, Lovisa kraftverk
Postadress: Box 23, 07901 Lovisa​
Besökadress: Atomvägen 700, 07901 Lovisa
E-post  [email protected]
 

Avgiftsfria infotelefon: 0800 90535

Om något utöver det normala händer på kraftverket hör du ett inbandat meddelande om läget.


Besöksbegäran

Lovisa kraftverk tar emot besöksgrupper enligt möjligheter. Förfrågningar: Pia Fast, kommunikationschef, e-post: förnamn.efternamn (at) fortum.com.

Aktuellt om Lovisa kraftverket och kärnkraft