Kalax vindkraftspark

Kalax vindkraftpark har varit i drift sedan 2020. Vindkraftsparken består av 21 vindkraftverk. Kalax är Fortums första storskaliga vindkraftspark i Finland.

Kalax tuulivoima Teppo Haapoja
Earth globe
Läge

Närpes, Finland

Wind power
Antalet turbiner

21

Energy production
Kapacitet

90 MW

Kalax är Fortums första storskaliga vindkraftspark i Finland. Kalax vindkraftparkens totala kapacitet är 90 MW och med sin årliga produktion som överstiger 300 000 MWh har Kalax den högsta årsproduktionen av de vindparker som togs i drift år 2020 i Finland.

Vindkraftparken ägs gemensamt av Energy Infrastructure Partners (EIP) och Fortum, där Fortum ansvarar för driften av vindkraftsparken. Det finska energibolaget Neste köper 70% av den förnybara elen som Kalax producerar genom ett långsiktigt elköpsavtal.

De lokala byarna runt vindkraftsparken får en vindbonus baserad på den årliga produktionen. Byföreningarna kommer att använda detta årliga bidrag för att utveckla sociala och kulturella aktiviteter lokalt. Det första hela bidraget kommer att delas ut baserat på den årliga produktionen 2021, eftersom detta också blir Kalax första hela året för energiproduktion.

Kalax windpark autumn
Wind power

Här hittar du mer info om vindkraft