Kalax vindkraftspark

Kalax är Fortums första storskaliga vindkraftspark i Finland. Vindkraftsparken byggs som bäst i Närpes, Österbotten och har en total kapacitet på 90 MW. Vindkraftverken installeras under sommaren 2020 och vindkraftsparken planeras vara klar i slutet av år 2020. Inhemska Neste har ett elköpsavtal med Kalax Vindkraftpark och kommer att köpa 70% av elproduktionen under de 12 första åren. Fortum äger Kalax tillsammans med Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), och Fortum ansvarar för driften av vindkraftsparken.

Kalax Hero SV

F12
Läge

Närpes, Finland

EF1
Antalet turbiner

21

EF11
Kapacitet

90 MW

Kontakt information

Hans Vadbäck
Projektutvecklingschef
Tel: +358 50 587 9856

Juha Tella
Byggnadschef
Tel: +358 50 452 1713

Olli Niemelä, Suvic
Byggplatschef
Tel: +358 40 131 3003

Fortums kontor i Närpes
Närpesvägen 9
64200 Närpes

Kontoret på Kalax arbetsplats
Råskogsvägen 390
64210 Kalax

Tidtabell

  • Under februari-april 2020 byggs elstationen samt kopplingsfältet. Detta är en relativt lugn period på byggplatsen och därför rekommenderas det att avverkning och annan skogsverksamhet görs under denna period.
  • Maj-augusti 2020: Leverans av turbindelar till byggnadsområdet. Observera att under denna tid fraktas många breda specialleveranser från Vasa till Närpes.
  • Maj-Oktober 2020: Vindkraftverken installeras. Observera att under denna tid uppmanar vi till extra försiktighet om ni rör er i närheten av byggplatsen.
  • Under oktober-december 2020 testas vindkraftverken.

Vad händer till näst?

Början av året 2020 är en lugn period på Kalax byggplats med undantag av byggarbetet på vindkraftsparkens elstation. Arbetet för förbättring av vägar samt vindkraftverkens fundament är klara. När snön har smultit och våren kommer inleds leveranserna av turbindelar till byggplatsen vilket innebär livligare trafik mellan Vasa och Närpes. Därmed är vintertiden en passlig tid för att utföra skogsarbete och att röra sig på sina skiften men kom ihåg att det är en arbetsplats. Ifall skogsarbetena innebär användning av stora skogsmaskiner rekommenderar vi att ni är i kontakt med byggplatschefen Olli Niemelä eller Hans Vadbäck så kan vi koordinera så att bägge part kan arbeta på bästa möjliga sätt.

Säkerhet

Kalax blivande vindkraftspark är en byggplats fram till att vindkraftsparken är klar. Därmed skall man ta detta i beaktande då man rör sig på området och  tillämpa extra försiktighetsåtgärder med avseende på byggplatsen. Sprängningsarbetena är till största delen redan utförda men det är möjligt att mindre sprängningar för kabelförläggningar skall fortfarande göras. I sådant fall signaleras arbetet med varningssignaler - ifall du hör dessa så skall du röra dig i en riktning bort från varningsljuden. Bästa tiden att röra sig på området är utanför arbetstider, d.v.s. vardagar efter kl 16 eller under veckosluten.

Under våren 2020 gäller det att uppmärksamma områdena reserverade för installation och resning av vindkraftverken. Vindkraftsdelarna är tiotals meter långa och kräver mycket med utrymme. Detta betyder att man inte får lämna exempelvis bilar, andra fordon eller kärror på byggområdet där de kan vara i vägen för byggarbetet. Detta betyder att man inte heller får förvara virke eller annat material på vindkraftverksområden, på vägar eller nära vägområden. Vänligen var i kontakt med byggplatschefen ifall du behöver specialarrangemang med avseende på detta.  

Trafik

Våren 2020 är en aktiv tid på arbetsplatsen då trafiken är livlig med många specialleveranser. Detta innebär för oss alla medtrafikanter att köra försikitgt och att följa hastighetsbegränsningarna. I närheten av byggplatsen är hastighetsbegränsningen 50 km/h på och 30 km/h på själva byggplatsen.

Att röra sig på området

Du kan ha flera bra orsaker att röra dig på området av blivande Kalax vindkraftspark: ta en titt på eller sköta dina egna skogsmarker, plocka bär och svamp eller så vill du bara njuta av naturen. Vi rekommenderar trots allt att du väljer att besöka området utanför arbetstider, d.v.s kvällar efter kl16 eller under veckoslut. Då vindkraftsleverantören Vestas blir ansvarig för byggplatsen under våren så meddelar vi även deras arbetstider för sommaren 2020.

Då du rör dig på området ber vi dig att fästa uppmärksamhet vid djupa diken för kabelförläggningar samt specialarrangemang i trafik. Bägge är väl markerade men p.g.a. säkerhetsrisken som dessa orsakar rekommenderar vi trots allt att man undviker att röra sig på området.

Slutligtvis så råder vi alla som rör sig i området att vara i kontakt med oss då ni anländer: ta en sväng förbi arbetsplatskontoret eller ring Olli eller Hans (kontaktuppgifterna ovan).

Skogsavverkning och förvaring av virke

Ifall du vill utföra skogsarbeten på området under Kalax byggnation så är vintern 2020 den allra bästa tiden för detta. Ifall du behöver förvara virke på området så är det bästa att diskutera med Hans Vadbäck om en lämplig plats för detta.