Naapurina ydinvoimala Loviisa 2/2021

Kärnkraftverket vår granne, oktober 2021

Lovisa kraftverk 2/​​2021

yva-loviisa-tapahtumat

Miljö­kon­se­kven­serna bedömda – Besluten väntar

I början av september lämnade Fortum in sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gällande kärnkraftverket i Lovisa till arbets- och näringsministeriet (ANM). I MKBbeskrivningen behandlas en upp till 20 år lång fortsättning av kraftverksdriften samt två olika nedläggningsalternativ.

Läs artikeln här
Loviisa ilmakuva itään

Miljö­kon­se­kvens­be­dömning – ”Samtliga alter­nativ är reali­serbara”

– Samtliga MKB-bedömda alternativ är miljömässigt realiserbara, säger Fortums miljöexpert Satu Ojala.

Läs artikeln här
yva-metsätie

Den omfat­tande konse­kvens­be­döm­ningen slutförd

Vid den omfattande bedömningen kartlades miljökonsekvenserna av dels fortsatt drift, dels nedläggning av kraftverket.

Läs ledarartikel här
Atte Harjanne

"Kärnkraft behövs även framöver"

Ren matematik gjorde Gröna förbundets riksdagsledamot Atte Harjanne till kärnkraftsförespråkare. Han hoppas att de befintliga kärnkraftverken används så länge driften är trygg och säker.

Läs artikeln här
Nuclear power

Lovisa kärnkraftverk