Aktuellt om kärnkraft

Datum Tid Ämne
10.5.2022 14.00 EEST Fortum och Lovisa stad reparerar lek- och idrottsutrustningen vid badstranden Plagen
29.4.2022 13.45 EEST STUK fattade positivt beslut om Lovisa kraftverks periodiska säkerhetsbedömning
18.3.2022 10.00 EET Fortums ansökan om nytt drifttillstånd för Lovisa kraftverk till statsrådet
10.3.2022 07.45 EET Renoveringen av Kirmosundsbron till Fortums Lovisa kraftverk inleds i mars
3.3.2022 08.30 EET Fortum ansöker om nytt drifttillstånd för Lovisa kärnkraftverk
22.2.2022 14.30 EET Förfarandefel i avfallshanteringprocessen vid Fortums Lovisa kraftverk
26.1.2022 10.00 EET Sasu Valkamo ny direktör för Fortums Lovisa kraftverk
14.1.2022 18.00 EET Ministeriets motiverade slutsats gällande Fortums Lovisa kraftverks MKB-beskrivning
4.1.2022 15.55 EET Utmärkt produktionsår 2021 vid Fortums Lovisa kraftverk
22.12.2021 12.00 EET STUK har delgett sitt beslut gällande den periodiska säkerhetsbedömningen av Lovisa kraftverks slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall
15.12.2021 10.00 EET Fortums Lovisa kraftverk släpper ut renat indunstningskoncentrat i havet
27.10.2021 16.00 EEST Arbetsrotation inom Fortums kärnkraftsledning: ny ansvarig chef för Lovisa kärnkraftverk under första kvartalet 2022
4.10.2021 11.30 EEST Årsavställningarna 2021 vid Fortums Lovisa kraftverk slutförda
21.9.2021 09.00 EEST Samråd kring MKB-beskrivningen gällande kärnkraftverket i Lovisa 20.9.–18.11.2021
9.9.2021 09.30 EEST Lovisa kraftverk utför provblåsningar av säkerhetsventiler 10.9.2021
6.9.2021 10.00 EEST Fortum har tillställt sin bedömning och beskrivning av miljökonsekvenserna gällande Lovisa kraftverk till arbets- och näringsministeriet
18.8.2021 13.30 EEST Underhållsavställningarna 2021 vid Fortums Lovisa kraftverk inleds
17.8.2021 13.30 EEST Lovisa kraftverk utför provblåsningar av säkerhetsventiler 20.8.2021
27.7.2021 16.00 EEST Ett mindre bränsleläckage observerat vid Fortums Lovisa kraftverks enhet två
13.7.2021 13.00 EEST Tillfällig effektsänkning vid Lovisa kraftverks enhet till följd av förhöjd havsvattentemperatur