Vakuutusehdot, kuluttaja-asiakkaat

Olet tehnyt hyvän valinnan ottaessasi kattavan vakuutuksen Fortumilta. Kulloinkin voimassa olevat vakuutusehdot sekä yksityiskohtaiset tuoteselosteet toimitetaan kotiosoitteeseesi kirjallisessa muodossa.

Tutustu Fortumin koti- ja matkavakuutusten yksityiskohtiin ja ohjeisiin

Kerrostalohuoneistoihin

Ryhmäetukotivakuutukset

Ehdot

Tuoteseloste

Vakuutustietoasiakirja
 

sijainti kartalla ikoni

Ryhmäetumatkavakuutukset 

Ehdot

Vakuutustietoasiakirja

 

Muut vakuutustyypit

Muiden, kuin ryhmäetuvakuutuksen piirissä olevien vakuutusten ehdot

Fortum neuvotteli asiakkailleen ryhmäetuvakuutukset, jotka mm. sisältävät uuden oikeusturvavakuutuksen. Ryhmäetuvakuutukset otettiin myyntiin 2.12.2020. Tarkista omasta tarjouksestasi/vahvistuksestasi onko sinun vakuutuksesi tyyppi ryhmäetuvakuutus. Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä Fortumin asiakaspalveluun.

Alla olevat ehdot koskevat muita, kuin ryhmäetuvakuutuksia.

Kotivakuutus

Fortum Kotivakuutuksen ehdot 

Fortum Kotivakuutuksen tuoteseloste

Fortum Kotivakuutuksen vakuutustietoasiakirja

Kotivakuutus

Fortum Matkavakuutus ja Fortum Matkavakuutus Plus ehdot

Fortum Matkavakuutus ja Fortum Matkavakuutus Plus vakuutustietoasiakirja

 

Yleiset ennakkotiedot etämyynnistä

Yleistä

Tässä tiedotteessa esitetään kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevan 6 a luvun edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä. Etämyynnillä tarkoitetaan sopimuksen tekemistä etäviestintä, kuten puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä käyttäen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Ennakkotiedot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina.

Tiedot palveluntarjoajasta

AIG Europe S.A. sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Y-tunnus: 2922692-7, kotipaikka: Helsinki, puh. 0203 03456, www.aig.fi, asiakaspalvelu [ät] aig [piste] com. AIG Europe S.A. sivuliike (jäljempänä ”AIG”) on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
 
AIG Europe S.A. sivuliike on Luxemburgissa sijaitsevan AIG Europe S.A. -vakuutusyhtiön sivuliike Suomessa (rekisteröity Luxemburgissa, yrityksen rekisteröintinumero: B 218806). Luxemburgin toimiston rekisteröity toimipaikka on: 35 D Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. 

Valvova viranomainen

AIG Europe S.A:n toimiluvan on myöntänyt Luxemburgin valtiovarainministeriö ja sen toimintaa valvoo Commissariat aux Assurance 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, puh: (+352)226911-1, www.caa.lu . AIG:n toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 0800 0 5099, fax.  (010) 831 5328, www.finanssivalvonta.fi.

Tuotetiedot

Vakuutuksen keskeistä sisältöä koskevat tiedot löytyvät tuoteselosteesta. Vakuutuksen tarkemmat tiedot sisältyvät vakuutussopimukseen ja yleisiin vakuutusehtoihin. Vakuutusehdot lähetetään vakuutuskirjan mukana ja ovat saatavilla myös näiltä verkkosivuilta tuotekohtaisista tuotetiedoista.
Tuoteselosteessa kerrotaan hintaesimerkkejä ja vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät. Postitse tai puhelimitse annettavissa tarjouksissa kuluttajalle kerrotaan ennen sopimuksen tekemistä hänen vakuutuksensa kokonaisvakuutusmaksu. Vakuutusmaksu laskutetaan vakuutuksenottajalta. Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuksen ehdot ovat saatavissa suomen kielellä.

Peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä. Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus kirjallisesti milloin tahansa vakuutuksen voimassaolon aikana lukuun ottamatta alle 30 vuorokauden määräaikaisia vakuutuksia (esimerkiksi matkavakuutukset), joissa ei ole irtisanomisoikeutta. Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään siltä ajalta kun vakuutus on ollut voimassa.

Tiedot oikeussuojakeinosta

Asiakas voi aina ottaa yhteyttä vakuutussopimukseen liittyen AIG:n asiakaspalveluun: AIG Europe S.A. sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, puh. 0203 03456.
 
Vakuutuksenottajalla on oikeus pyytää Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttajariitalautakunnalta lausunto AIG:n korvauspäätöksistä tai vakuutusta koskevista päätöksistä.  Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi) antaa myös neuvoja ja ohjeita korvauskysymyksissä ja vakuutussopimuksen ja -ehtojen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. AIG:n yleisissä vakuutusehdoissa on tarkempi selostus siitä, miten vakuutuksenottaja voi hakea muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.