Blogi

Kun yhteiskunta sähköistyy, mitä se tarkoittaa yrittäjälle?

26 tammikuu 2022, 16:37

Kaupunkikuva ylhäältä

Sähköautot, esineiden internet, älykodit, bitcoinien louhinta… Olemme matkalla kohti yhä sähköisempää elämää niin kotioloissa kuin yritystoiminnassa niin Suomessa kuin maailmalla. Mitä yhteiskunnan sähköistyminen oikeasti tarkoittaa ja mitä merkitystä sillä on suomalaiselle yrittäjälle? Siitä otamme nyt selvää.

Sähköistyminen tapahtuu vauhdilla

Yhteiskunnan sähköistymisellä tarkoitetaan sähkön käytön lisääntymistä ja sen käyttöä uusissa laitteissa ja sovelluksissa. Aina muutosta ei huomaa, toisinaan muutos on hyvinkin näkyvä ja käsinkosketeltava. Yksi konkreettisimmista uuden ajan airueista on autoilun ja muun liikenteen sähköistyminen, jossa ajoneuvojen / kulkuneuvojen fossiilinen polttoaine korvataan sähköllä. Sama muutos tapahtuu useilla muillakin liiketoiminnan alueilla, esimerkiksi lämmityksessä ja teollisuudessa.

Kun tähän lisätään älykodit ja -toimistot, esineiden internet, kryptovaluuttojen louhinta ja lisääntynyt elektroniikkalaitteiden määrä niin yrityksissä kuin kotona, alkaa hahmottua miten isosta sähkön tarpeesta oikeasti onkaan kyse.

Sähköistyminen vaatii tietenkin yhä enemmän sähköä. Sitran selvityksen mukaan Suomen talouden laaja sähköistäminen nostaisi sähkön tarvetta nykyisestä yli viidenneksen vuoteen 2035 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä Suomen vuotuinen sähkönkulutus tuplaantuisi nykytasoltaan.

Sähköllä merkittävä rooli ilmastokriisin hallinnassa

Sähköistymisen vaikutukset voivat tuntua nopeasti mietittynä ristiriitaisilta. Sähköä ja energiaa tarvitaan kaikessa mitä teemme ja sähkö on olennainen osa päivittäistä hyvinvointiamme. Mutta samalla kun siirrämme yhä useampaa esinettä sähköllä toimiviksi, meille kerrotaan sähkön käytön vähentämisen tärkeydestä osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Miksi näin?

Molemmissa näkökulmissa on totuutensa.

Sähköistymisellä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksessa. Vaikka sähköistyminen kiihtyy, se ei voi tapahtua ilmastonmuutoksen kustannuksella. Emme toisin sanoen voi sähköistää yhteiskuntaa fossiilisilla energiamuodoilla, jos haluamme taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Ydinkysymykseksi nousee se, miten sähkö on tuotettu ja mitä ympäristövaikutuksia sillä on. Sähköistymisen vaatiman lisäenergian on oltava päästötöntä. Onneksi on olemassa helppo tapa, jolla yritykset voivat olla helposti osana muutosta: valitsemassa sähkösopimuksen, jossa sähkö on tuotettu kokonaan päästöttömästi. Päästöttömän sähkön käyttäminen on konkreettisesti todennettavissa oleva aito ja läpinäkyvä ympäristöteko. Lisäksi sillä voi vaikuttaa oman yrityksen mielikuvaan: moni kuluttaja valitsee jo nyt mieluiten yrityksiä, jotka huomioivat ympäristöarvot toiminnassaan.

Kun fossiilisten polttoaineiden käytön sijasta siirrytään päästöttömään sähkön tuotantoon ja uusiutuviin energialähteisiin, ilmaston lämpenemistä saadaan hidastettua. Hiilidioksidipäästöt pienentyvät, kun muita energiamuotoja korvataan uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä.

Riittääkö sähköä kaikille?

Jos sähköä kerran kuluu jatkuvasti yhä enemmän, riittääkö sitä tarpeeksi kaikille kuluttajille ja yritysten toiminnan pyörittämiseen? Miten sähkön saanti on varmistettu?

Suomessa varmuus siitä, että pistorasiasta saa aina sähköä, on huippuluokkaa. Sähköntuotanto on riittävällä tasolla, sitä tuotetaan monipuolisesti eri energiamuodoilla ja tuotanto riittää kulutuksen kattamiseen. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti yhä älykkäämmäksi ja tositoimiin sähköverkko joutuu yleensä vain talven paukkupakkasilla.

Digitalisaatio tuo joustavuutta sähkönkulutukseen

Sähköistyminen ja digitalisaatio kulkevat usein käsi kädessä. Ne muuttavat monet asiat tehokkaammaksi, nopeammaksi ja joustavammaksi. Yritysten ja kodin energiaa runsaasti kuluttavan lämmityksen säätäminen tapahtuu automaattisesti, kun digitaaliset anturit mittaavat lämmön tarvetta reaaliaikaisesti. Teollisuudessa digitalisaation tuomat mahdollisuudet säätelyyn ja kulutushuippujen tasaamiseen tuovat kaivattua joustoa ja säästöjä. Mitä enemmän sähköä kuluu, sitä energiatehokkaammiksi sähköä kuluttavat laitteet suunnitellaan.

Uudet älykkäät sähköverkot mahdollistavat sähkön kulutusjouston, hajautetusti tuotetun uusiutuvan energian siirron sekä häiriöttömän sähkön saannin. Jatkossa yhä useammalla yrityksellä voi myös olla uusi rooli sähkön tuottajana – aurinkopaneeleilla voi tuottaa sähköä omaan käyttöön ja myydä loput verkkoyhtiölle.

Miten sähköistyminen vaikuttaa yrittäjän arkeen?

Olitpa oman keittiön pöydän ääressä ahertava yksinyrittäjä tai vaikka runsaammin energiaa kuluttava leipomon omistaja, sähköistymisestä johtuva yhä suurempi sähkön kulutus vaikuttaa kaikkiin. Suomi on mukana ilmastotalkoissa ja tavoite on kova: hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Sen saavuttaminen tuo mukanaan muutoksia meille kaikille.

Tulevaan voi sopeutua jo nyt. Tärkein keino on varmistaa oman yrityksen käyttämän sähkön alkuperän päästöttömyys. Nykyään yritys voi valita sähkösopimuksia, joissa sähkö on täysin hiilidioksidipäästötöntä. Valitsemalla yrityksellesi sähkösopimuksen, jossa sähkö on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla, otat ison askeleen kohti hiilineutraalisuustavoitetta.

Yhtä tärkeää on tarkastella yrityksen sähkönkäyttöä ja pyrkiä tekemään sähköä säästäviä toimenpiteitä niin lämmityksen, valaistuksen, laitteistojen ja toimitilojen käytön suhteen. Remonttien ja laitteistojen uusimisen yhteydessä energiatehokkuutta saadaan lisättyä digitaalisuuteen ja antureihin perustuvan uuden teknologian käyttöönotolla.

On myös monia muita tapoja, joilla yritys voi osallistua ilmastonmuutostalkoisiin. Yksi tapa on pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä ja siihen on onneksi olemassa paljon tapoja. Lue blogistamme vinkkejä yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseen!

Pienin askelin kohti sähköistä tulevaisuutta

Sähköistyminen on massiivinen yhteiskunnallinen projekti ja muutos. Siinä voi helposti tuntua, ettei pk-yrityksellä ole muuta vaihtoehtoa kuin pitää hatusta tiukasti kiinni ja odottaa, että muu maailma ympärillä muuttuu. Mutta sähköistyminen on positiivinen yhteiskunnallinen muutos, jossa yrittäjienkin kannattaa olla mukana. Pienillä toimilla, kuten sähkösopimuksella ja hillijalanjälkeä pienentävillä toimilla pääsee pitkälle!

 

Seuraa yrityksesi energian käyttöä Fortum Yritys Online -palvelussa