Strategia ja hiilitiekartta
Kaksi henkilöä kalliolla veden äärellä

Fortumin strategia

Fortumin strategia toteuttaa yhtiön toiminnan perustaa, jonka mukaan energiamme rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä. Fortumilla on ainutlaatuinen kyky toimittaa luotettavasti puhdasta energiaa suuressakin mittakaavassa. Näin Fortum voi auttaa teollisuusasiakkaitaan luopumaan fossiilisesta energiasta prosesseissaan ja yhteiskuntia saavuttamaan hiilineutraaliuden, tasapainossa luonnon kanssa.

Tuotamme puhdasta energiaa luotettavasti

Fortumin suurin vahvuus ja yksi yhtiön keskeisimmistä strategista painopisteistä on olla luotettava puhtaan energian toimittaja asiakkaille ja pohjoismaiselle energiajärjestelmälle suuressa mittakaavassa. Fortumin ydin- ja vesivoimaportfolio on jo alansa parhaimmistoa ja asiantuntemus tuotannon optimoinnista huippuluokkaa. Tältä pohjalta Fortumin on hyvä jatkaa toiminnan tehokkuuden ja joustavuuden kehittämistä edelleen. Fortum jatkaa myös hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja laitosten modernisointia arvon luomiseksi ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Edistämme teollisuuden dekarbonisaatiota

Raskaan teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeinen haaste, joka on ratkaistava siirryttäessä kohti hiilineutraalia ja kestävämpää yhteiskuntaa. Teknologiat, joilla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuotantoprosesseissa, kehittyvät kiihtyvällä tahdilla. Fortumilla on vahva asema puhtaassa energiantuotannossa Pohjoismaissa, ja yhtiö pyrkii löytämään teollisuusasiakkaille ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tavoitteena on kehittää ja rakentaa uutta puhdasta energiaa yhdessä strategisten asiakkaiden kanssa sekä kehittää aktiivisesti projekteja tulevan kasvun mahdollistamiseksi.

Lisäksi Fortumin tavoitteena on tutkia ydinvoiman liiketoimintamahdollisuuksia, kuten pieniä modulaarisia reaktoreita (SMR) yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Onnistuaksemme strategian toteuttamisessa ja selviytyäksemme toimintaympäristömme epävarmuudesta uudistamme organisaatiomme tarkoituksenmukaiseksi ja muutamme Fortumin asiakaslähtöiseksi yhtiöksi. Kehitämme tapaa, jolla hallitsemme riskejä, ja vahvistamme avointa johtamistapaamme.

Kestävä kehitys 2022

Vision and strategy

Strategiamme lähtee toimintamme perustasta

Lue strategiastastamme