ForTheDoers-blogi

Veroista, rahoitusyhtiöistä ja yritysvastuusta

Markus Rauramo 10 huhtikuu 2018, 10:12

Fortum on kansainvälinen pörssiyhtiö, jonka yksi menestyksen mittari on sen osingonmaksukyky. Näin osallistumme vahvasti myös suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen.

Hakaniemi sea pier, Helsinki

Kirjoituksesta on tehty uusi versio marraskuussa 2020. Lue päivitetty kirjoitus: Veroasioiden hoito on osa yritysvastuuta.

Olemme viimeisen viiden vuoden aikana maksaneet yhteensä osinkoa yli 5 miljardia euroa, joista Suomen valtion osuus on ollut lähes 2,6 miljardia euroa ja kotimaisten sijoittajien lähes miljardi euroa. Vuosina 2013-2017 olemme maksaneet veroja yhteensä lähes 4,5 miljardia euroa. Suomessa olemme merkittävä veronmaksaja. Suomeen on maksettu ja tilitetty tänä aikana erilaisia veroja noin 1,4 miljardia euroa.

Julkisessa verokeskustelussa usein mittasuhteet hämärtyvät, ja ns. asiantuntijatkin käyvät keskustelua oletusten pohjalta, yrityksen ratkaisuja tarkemmin tuntematta. Fortumissa pyrimme löytämään verotukseen yksinkertaisia, ennakoitavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka varmistavat investointien toteutumisen sekä liiketoimintojen joustavuuden ja tehokkuuden sekä osakkeenomistajien kannalta tärkeän osingonmaksukyvyn.

Mediakeskustelun aloitti tänä keväänä Iltalehti, joka ammensi aiheensa Fortumin veroraportista ottamalla vertailuun Fortumin Suomeen maksamat verot vuosina 2005 ja 2017  – ikään kuin liiketoimintamme Suomessa olisi säilynyt samana 12 vuoden ajan. Todellisuudessa Fortumin liiketoiminta Suomessa on muuttunut merkittävästi: Neste Oil on eriytetty itsenäiseksi yritykseksi ja olemme luopuneet mm. pienistä vesivoimalaitoksista, teollisuuden ja sähköverkkojen kunnossapidosta, puolenkymmenestä CHP-laitoksesta ja sähköverkoista, mutta samalla myös kasvattaneet muun muassa sähkön myyntiliiketoimintaamme. Vertailukelpoinen verotettava tulomme Suomessa oli vuonna 2017 suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2005, mutta yhteisöveroaste on laskenut 26 %:sta 20 %:iin.

Samaan aikaan toimintamme Suomen ulkopuolella on kasvanut merkittävästi. Muutos on vaatinut suuria investointeja. Näitä investointeja pääomitamme eurooppalaisten rahoitusyhtiöidemme kautta. Esimerkiksi viime vuonna tehty lämpöliiketoiminnan osto Norjassa ja käynnissä oleva Uniper-kauppa tehdään Irlannin yhtiöidemme vahvan taseen kautta.

Kaikki rahoitusyhtiömme sijaitsevat EU-maissa, joissa rahoitustoimintaa koskeva lainsäädäntö on vakaata ja ennakoitavaa ja rahoitukseen liittyvät riskit pieniä. Rahoitusyhtiöiden tulos syntyy markkinahintaisista koroista, joita investointeja tekevät Fortumin yhtiöt maksavat niille. Tästä tuloksesta rahoitusyhtiöt maksavat verot siihen maahan, jossa ne toimivat. Hollannissa verokanta on 25 %, Irlannissa 12,5 % ja Belgiassa tästä vuodesta lähtien 29,58 %. Verotettava tulo näissä maissa lasketaan samalla tavalla kuin Suomessa ja verot maksetaan lakien mukaan paikallisesti.

Viime vuonna Fortumin rahoitustoiminta Irlannissa tuotti voittoa, mutta Hollannin toiminta oli tappiollista. Mikäli kaikki rahoitustoiminta olisi ollut Suomessa, Suomen verotettava tulo olisi saattanut jopa pienentyä. Rahoitusyhtiöiden tärkein tehtävä onkin suojata emoyhtiötä, Fortum Oyj:tä, mahdollisilta omistukseen ja rahoitukseen liittyviltä riskeiltä. Rahoitusyhtiöitä käyttämällä vältämme myös moninkertaisen verotuksen ja saamme tuloksen tehokkaasti Suomeen, emoyhtiöön. Näin varmistamme, että voimme osinkopolitiikkamme mukaisesti jakaa vahvaa osinkoa osakkaillemme. Tästä hyötyvät kaikki suomalaiset.

On täysin ymmärrettävää, että kansainvälisesti toimivien yhtiöiden verotus puhuttaa ja voi olla haastavaa ymmärtää eri maiden vaihtelevan sääntelyn vuoksi. Yhtä ymmärrettävää on, että jokaisessa maassa asiaa tarkastellaan kansallisista lähtökohdista. Me Fortumissa haluamme olla avoimia ja johdonmukaisia, jotta sidosryhmämme voivat ymmärtää myös verotukseen liittyvät tärkeät ja oleelliset tekijät. Siksi olemme raportoineet verojalanjäljestämme vuodesta 2013, ja meitä pidetään jopa Euroopan tasolla edelläkävijänä veroraportoinnin läpinäkyvyydessä. Kyse on meille yritysvastuusta.

Markus Rauramo
Kirjoittaja on Fortumin talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen

Lue lisää:
Fortumin verojalanjälki