Lehdistötiedote

Fortum käynnistää uraauurtavan pilotin – tavoitteena kierrättää jätteenpolton hiilidioksidipäästöt uusiksi materiaaleiksi

11 huhtikuu 2022, 09:00

Fortum Carbon2x

Fortum on aloittanut Riihimäen jätteenpolttolaitoksella pilotin, jonka tavoitteena on ottaa jätteenpolttolaitoksesta vapautuva hiilidioksidi talteen ja käyttää sitä raaka-aineena uusien korkealaatuisten materiaalien, kuten muovin, valmistuksessa. Carbon2x-konseptin avulla jätteenpolton ilmastovaikutuksia voidaan tuntuvasti vähentää sekä kaksinkertaistaa muovipakkausten kierrätysaste Suomessa.

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan tavoitteena on parantaa merkittävästi jätevirran materiaalien kiertoa uuden sukupolven kiertotalousratkaisujen avulla. Vihreä siirtymä kiihtyy erityisesti Euroopassa ja puhdasta energiaa tulee olemaan  runsaasti saatavilla. Sen sijaan arvokkaista raaka-aineista tulee olemaan huutava pula. Siksi myös kierrätystä on ajateltava uudesta näkökulmasta.

Tulevaisuudessa Fortum keskittyy jätteenpoltosta syntyvän energian lisäksi enemmän arvokkaiden materiaalien tuottamiseen kierrätysprosessista.

”Olemme jo pitkään työskennelleet eri materiaalivirtojen parissa ja me Fortumilla uskomme pystyvämme vielä parempaan kierrätyksen saralla. Teollisuuden on luonnon tavoin opittava kierrättämään hiiltä huomattavasti tehokkaammin. Carbon2x-konseptissa hiilidioksidi on arvokas raaka-aine, josta voidaan valmistaa uusia materiaaleja. Samalla vähennämme riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista ja parannamme Euroopan omavaraisuutta”, kertoo Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

Euroopassa syntyy vuosittain lähes 100 miljoonaa tonnia jätettä, joka muutetaan energiaksi polttamalla. Kierrätykseen kelpaamattomien jätteiden polttaminen on tärkeä osa nykyistä jätehuoltojärjestelmää ja energiantuotantoa, mutta polttamisesta aiheutuu myös haitallisia hiilidioksidipäästöjä. Toisaalta jätteet sisältävät myös valtavia määriä hiiltä, joka on oikein hyödynnettynä arvokas materiaalien raaka-aine. Jätteiden sisältämää hiiltä ei saada riittävästi kierrätettyä nykyisin mekaanisin menetelmin, jotka perustuvat erilliskeräykseen ja materiaalien puhdistamiseen.

Carbon2x: kohti uuden sukupolven kiertotaloutta

Carbon2x on Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan strateginen ohjelma, jonka avulla yhtiö voi vähentää merkittävästi oman jätteenkäsittelytoimintansa hiilidioksidipäästöjä sekä tuottaa laadukkaita raaka-aineita uusiin tuotteisiin.

”Keväällä 2022 käynnistyvän pilotoinnin ensi vaiheessa Riihimäen jätteenpolttolaitoksen piipun päästä kerättävään hiilidioksidiin yhdistetään vetyä, jonka seurauksena syntyy metaania. Näemme metaanin valmistamisen kuitenkin vain välivaiheena ja olemme huomattavasti kiinnostuneempia korkeamman jalostusasteen tuotteiden, kuten erikoismuovien, valmistuksesta”, kertoo Carbon2x-hankejohtaja Tony Rehn Fortumista.

Fortumin lisäksi pelkästään Euroopassa on satoja muiden yhtiöiden jätteenpolttolaitoksia, joihin Carbon2x-konseptia voitaisiin soveltaa.

Hiilen kierrättäminen on tehokkain keino valmistaa ilmastoystävällistä muovia

Muovien globaalin kysynnän arvioidaan tutkimusten mukaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, ja muoville on edelleen hyvin vähän varteenotettavia vaihtoehtoisia materiaaleja monilla aloilla, kuten lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Tänä päivänä 90 prosenttia muoveista valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, kuten öljystä. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että neitseellisten fossiilisten raaka-aineiden käyttöä voidaan vähentää. Jotta tässä onnistutaan, mekaaninen kierrätys tarvitsee rinnalleen uusia ratkaisuja. Hiilen talteenotto ja hyödyntäminen jätteenpoltosta uusiksi raaka-aineiksi on osa tätä ratkaisua.

”Alustavan analyysimme mukaan jopa 90 prosenttia jätteiden sisältämästä hiilestä voitaisiin saada kiertoon täydentämällä muovin mekaanista kierrätystä jätteen polttoteknologialla, jossa hiilidioksidipäästöt kerätään talteen ja hyödynnetään uusien materiaalien valmistuksessa. Lopputuloksena jätteenpolton ilmastovaikutus painuisi nettonegatiiviseksi ja muovipakkausten kierrätysaste voitaisiin Suomessa kaksinkertaistaa nykytasosta vuoteen 2030 mennessä ”, Saarimaa sanoo.

Lähtökohtana hiilidioksidipohjaisten materiaalien valmistamisessa on käyttää päästötöntä sähköä, kuten uusiutuvia energianlähteitä tai ydinvoimaa. Fortum on hyvissä asemissa kehittämään Carbon2x-konseptia, sillä yhtiöllä on tarjota runsaasti puhdasta sähköä sekä kokonaisvaltaisia kierrätysratkaisuja jätteenpoltosta muodostuvan tuhkan käsittelyyn, joilla on myös suuri merkitys ilmastovaikutusten minimoimisen ja materiaalien kierron lisäämisen kannalta.

Carbon2x-ohjelma toteuttaa osaltaan Fortumin tavoitetta olla hiilineutraali Euroopan sähköntuotannossa vuonna 2035.

 

Tutustu tarkemmin Carbon2x-konseptiin Fortumin verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:

 

Kalle Saarimaa, kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja, Fortum Recycling & Waste,
kalle [piste] saarimaa [ät] fortum [piste] com, puh. +358 41 503 1337

Maiju Daniel-Huhtaniska, viestintäpäällikkö, Fortum Recycling & Waste,
maiju [piste] huhtaniska [ät] fortum [piste] com, puh. 050 350 2861

 

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminta
Johdamme muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista hyödyntämistä. Tavoitteenamme on tukea asiakkaidemme liiketoimintaa luonnonvaroja säästäen ja kiertotaloutta edistäen. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa rakentaaksemme vastuullisia ratkaisuja ja taataksemme arvokkaiden materiaalien kierron ja haitallisten aineiden poistamisen kierrosta.