Lehdistötiedote

Fortumin Tainionkosken voimalaitoksen koneistojen peruskorjaus valmis - padon peruskorjaus alkaa kesällä 2020

26 kesäkuu 2019, 12:49

Tainionkosken voimalaitos

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 26.06.2019

Vuonna 2015 alkanut Fortumin Tainionkosken vesivoimalaitoksen koneistojen peruskorjaus on saatu päätökseen. Peruskorjauksessa yli 65 vuotta vanhan voimalaitoksen ykkös- ja kakkoskoneistojen turbiinit ja generaattorit uusittiin vuosina 2017 ja 2018. Samalla saatiin voimalaitoksen tuotantotehoa nostettua 4,5 megawatilla. Aiemmin 1990-luvulla peruskorjatun kolmoskoneiston automaatiojärjestelmät ja turbiinisäätäjät uusittiin keväällä 2019 osana tätä peruskorjausprojektia, mutta sen turbiinia ja generaattoria ei tässä vaiheessa uusittu.

"Ykkös- ja kakkoskoneistojen peruskorjauksen yhteydessä uusimme turbiinien ja generaattoreiden lisäksi myös muun muassa koneistojen sähkö- ja automaatiolaitteet. Tämän hetken arvion mukaan kolmoskoneiston peruskorjaus ajoittuu vasta 2030 -luvulle", projektipäällikkö Juha Tella Fortumista kertoo.

Vuorossa padon peruskorjauksen suunnittelu

Nyt kun voimalaitoksen koneistot on peruskorjattu, ryhdytään peruskorjaamaan voimalaitoksen patoa.

Tainionkosken säännöstelypadon ja patorakenteiden korjaustarpeen esiselvitys on valmistunut. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan säännöstelypadolle varasulkurakenteet ja aloitetaan tulvaluukkujen sähköistyksen parantaminen. Työt käynnistyvät suunnitelmien mukaan kesällä 2020.

Voimalaitospadon peruskunnostus on monivuotinen projekti, jonka aikana kunnostetaan säännöstelypadon kolme valssiluukkua, niiden nostokoneistot ja sähköjärjestelmät sekä korjataan betoni- ja kivimuurirakenteita.

Työn aikana joudutaan todennäköisesti tekemään liikennejärjestelyjä Tornan sillalla. Näistä tiedotetaan tarkemmin padon korjaustöiden käynnistyttyä.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Juha Tella, koneistojen peruskorjauksen projektipäällikkö, Fortum, 0504521713

Juha Laasonen, padon peruskorjauksen projektipäällikkö, Fortum, 0504532655

Lisää aiheesta: https://www.fortum.fi/media/2019/01/fortumin-tainionkosken-vesivoimalaitoksen-kakkoskoneisto-peruskorjattu-tuotantoteho-kasvoi-2-megawattia

https://www.fortum.fi/media/2017/10/fortumin-tainionkosken-vesivoimalaitoksen-ykkoskoneiston-peruskorjaus-valmistunut