Kaukolämmön jakelukeskeytys Kivenlahdessa 20.2.2024

Kaukolämmön jakelu on keskeytetty 20.2.2024 Kivenlahdessa alla mainituissa osoitteissa äkillisen vuotokorjauksen vuoksi arviolta klo 10-17. Keskeytys koskee seuraavia osoitteita

Merivirta 11, Kivenlahdenkatu 13, Merivirta 17, Merivirta 14 portaat A-C, Merivirta 16 asunnot 1-4 ja Aallokko 3.

Pahoittelemme kesketyksestä mahdollisesti koituvaa haittaa.