Verkkouutinen

Fortum mukana UN Global Compact Finland jäsenyritysten kannanotossa kestävämmän tulevaisuuden puolesta

19 syyskuu 2023, 10:20

UN Global Compact Finland jäsenyritysten delegaatio luovutti 17.9. ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolle yhteisen kannanoton, jossa yritykset kirittävät valtiota kestävää tulevaisuutta tukeviin toimenpiteisiin. UN Global Compact Network Finland ja sen jäsenyritysten edustajat ovat mukana YK:n yleiskokousviikolla New Yorkissa osana Suomen delegaatiota. Fortumia edustaa kestävän kehityksen johtaja Ulla Rehell.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan

YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetään myös kestävän kehityksen huippukokous, jossa arvioidaan Agenda2030 n ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä toimeenpanon puolivälissä.

Kestävän kehityksen tavoitteista päätettiin vuonna 2015, jolloin maailman maat sopivat Agenda 2030 -tavoiteohjelman toimeenpanosta. Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030, Pariisin ilmastosopimus sekä Kunming-Montrealin luonnon monimuotoisuuskehys vaativat kuitenkin yhä kunnianhimoisempia ja nopeampia toimia sekä koko yhteiskunnan osallisuutta.

Vastuullinen liiketoiminta on elintärkeää suomalaisten yritysten kilpailukyvyn, kasvumahdollisuuksien ja siten tulevaisuuden turvaamiseksi. Kestävyyssiirtymän toteuttamiseksi tehtävät investoinnit edellyttävät kuitenkin valtiolta ennustettavaa politiikkaa ja pitkän tähtäyksen näkymää tuleville vuosikymmenille.

Kannanotossa allekirjoittaneet suomalaisyritykset toivovat, että Suomen hallitus ottaa etunojaa ja osoittaa edelläkävijyyttä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämisessä jatkossakin yritysten rinnalla.