Pörssitiedote

Sisäpiiritieto: Fortum kirjaa alas Venäjän liiketoiminnan omaisuuseränsä kokonaan – lopettaa Russia-segmentin konsolidoinnin ja julkaisee oikaistut vertailuluvut

11 toukokuu 2023, 09:00

Fortum logo 94

FORTUM OYJ SISÄPIIRITIETO 11.5.2023 KLO 9:00 

Fortum tiedotti 26.4., että Venäjän viranomaiset ovat toimillaan aiheuttaneet Fortumin venäläisen tytäryhtiön PAO Fortumin toimitusjohtajan erottamisen ja ottaneet haltuunsa Fortumin omaisuuden Venäjällä asetuksen (”Decree No. 302”, 25.4.2023) nojalla. Määräysvallan menettäminen tytäryhtiö PAO Fortumissa johtaa Venäjän toimintojen konsolidoinnin lopettamiseen ja tämän lisäksi Fortum on päättänyt kirjata Venäjän liiketoimintonsa omaisuuserät kokonaan alas.

”Huhtikuun 25. päivän tapahtumat olivat jälleen yksi Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seuraus. Ne olivat myös Eurooppaa vastaan kohdistetun energiasodan eskalaatiopiste. Olemme johdonmukaisesti viime keväästä lähtien pyrkineet poistumaan Venäjän markkinoilta ja tuloksetta hakeneet lupaa myydä liiketoiminnot sekä venäläisille että kansainvälisille ostajakandidaateille. On vain tekosyy perustella omaisuutemme haltuunottoa tarpeella suojella Venäjän energiaturvallisuutta”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Fortum tekee noin 1,7 miljardin euron alaskirjauksen sekä kirjaa konsolidoinnin lopettamiseen liittyviä muuntoeroja noin 1,9 miljardilla eurolla toisella neljänneksellä

Määräysvallan menetyksen seurauksena Russia-segmenttiä ei enää konsolidoida Fortum-konserniin ja Fortum kirjaa alas Venäjä-liiketoimintansa omaisuuserät kokonaisuudessaan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa. Fortum kirjaa jäljellä olevaa kirjanpitoarvoa vastaavan, noin 1,7 miljardin euron arvonalennuksen, joka vaikuttaa negatiivisesti konsernin omaan pääomaan. Arvonalentumistappio on osittain verovähennyskelpoinen.  

Maaliskuun 2023 lopussa Fortumin oma pääoma oli 9,8 miljardia euroa ja vuoden 2022 lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 12,2 miljardia euroa. 

Venäjän ruplan kurssi on heikentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun Fortum hankki Venäjän liiketoiminnot vuonna 2008, ja tämä on johtanut huomattaviin, noin 1,9 miljardin euron konsernin omaan pääomaan kirjattuihin kumulatiivisiin muuntoerotappioihin. Nämä kumulatiiviset muuntoerot uudelleenluokitellaan omassa pääomassa ja siirretään tulosvaikutteiseksi IFRS-vaatimusten mukaisesti. Siirrolla ei ole vaikutusta omaan pääomaan.

Fortumin rahoitusnettovelka ilman Venäjää oli 0,9 miljardia euroa (vuoden 2022 lopussa: 1,1) ja rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde jatkuvissa toiminnoissa ilman Venäjää oli 0,4-kertainen maaliskuun 2023 lopussa (viimeiset 12 kuukautta). Molemmat tunnusluvut raportoidaan ilman Venäjää Fortumin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa. Russia-segmentin luokittelemisella lopetetuksi toiminnoksi ja Venäjän omaisuuserien alaskirjauksella ei ole vaikutusta näihin tunnuslukuihin.

Vuonna 2022 Fortumin Venäjän liiketoimintaan liittyvät alaskirjaukset olivat kokonaisuudessaan noin 1,7 miljardia euroa. 

"Olemme investoineet Venäjälle kokonaisuudessaan noin 6 miljardia euroa. Tähän sisältyy sekä ostetun liiketoiminnan hankintahinta että sen jälkeen tehdyt investoinnit Venäjälle. Investoinnit on rahoitettu suurelta osin Venäjällä syntyneellä kassavirralla. Vuodesta 2008 lähtien Russia-segmentti on tehnyt käyttökatetta yhteensä yli 4 miljardia euroa. Kun lasketaan Venäjän toimintojen hankintaan tehty investointi, saadut osingot ja nettorahoituserät, Fortumille tuleva nettokassatappio ja Venäjän taipaleemme hinta on yhteensä noin 2 miljardia euroa," Markus Rauramo sanoo.

”Toisella neljänneksellä suljemme kirjat Venäjän liiketoimintojen osalta lopullisesti. Merkittävistä alaskirjauksista huolimatta taloudellinen asemamme on edelleen vakaa. Keväästä 2022 lähtien Venäjä ei ole ollut osa Fortumin tulevaisuutta, eikä sieltä poistuminen millään tavalla vaaranna uuden strategiamme toimeenpanoa,” Markus Rauramo sanoo.

Fortum lopettaa Russia-segmentin konsolidoinnin ja julkaisee oikaistut vertailuluvut määräysvallan menettämisen seurauksena

Fortum luokittelee vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen raportoinnissaan Venäjä- liiketoimintansa lopetetuiksi toiminnoiksi. Alaskirjaukset ja muuntoerot esitetään lopetetuissa toiminnoissa. 

Fortum julkaisee lisäksi oikaistun konsernin tuloslaskelman, konsernin laajan tuloslaskelman, konsernin rahavirtalaskelman ja keskeisten tunnuslukujen vertailutiedot vuoden 2022 vuosineljänneksiltä sekä vuoden 2023 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Oikaistut luvut eivät sisällä Venäjän alaskirjausten vaikutusta, sillä ne kirjataan vuoden 2023 toisen neljänneksen tulokseen.

Fortum otti käyttöön jo vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM) ilman Venäjää yhtiön strategisten liiketoimintojen tuloksien vertailun tueksi. Fortumin maaliskuussa 2023 julkistettu uusi strategia sekä uudet taloudelliset ja ympäristötavoitteet eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja.  

Uniperin konsolidointi lopetettiin vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä, ja se esitetään vuoden 2022 lopetettujen toimintojen vertailuluvuissa.  

Oikaistut tiedot vuoden 2022 vuosineljänneksiltä sekä vuoden 2023 ensimmäiseltä ovat tämän tiedotteen liitteenä (liite 1). Fortum julkaisee myös 31.3.2023 -taseen ilman Venäjää havainnollistaakseen Russia-segmentin konsolidoinnin päättymisen vaikutusta (liite 2). 

Fortum Oyj  

Ingela Ulfves 
Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja 

Lisätietoja: 
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puhelin 040 515 1531 
Rauno Tiihonen, sijoittajasuhdepäällikkö, puhelin 010 453 6150  

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.fortum.fi