Pörssitiedote

Fortum on sopinut Suomen valtion kanssa siltarahoituksesta vakuusvaatimusten kattamiseksi pohjoismaisilla sähkön johdannaismarkkinoilla

06 syyskuu 2022, 09:42

Fortum sign 6

FORTUM OYJ SISÄPIIRITIETO 6.9.2022 KLO 9.42

Fortum Oyj on sopinut pääomistajansa Suomen valtion (50,76 %) kanssa järjestelystä, jolla yhtiö pyrkii varmistamaan riittävät likviditeettivarat tilanteessa, jossa sähkönhinnat ja sen myötä vakuusvaatimukset nousevat edelleen voimakkaasti sähkön pohjoismaisessa johdannaispörssi Nasdaqissa. Tällä hetkellä yhtiöllä on riittävät varat vakuusvaatimusten täyttämiseksi. Järjestely asetetaan paikalleen nyt valtioneuvoston aikataulun ja ehtojen puitteissa, mutta lainan nostaminen on viimesijaisin vaihtoehto Fortumille. Lainaa ei voi käyttää tytäryhtiö Uniperin vakuusvaatimusten kattamiseen. Järjestelyn osapuolina ovat myös Fortumin pohjoismaiset sähköntuotantoa harjoittavat tytäryhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Fortum Sverige AB.

Lainamäärä on 2,35 miljardia euroa ja sen myöntää Suomen valtion kokonaan omistama sijoitusyhtiö Solidium. Laina-aika on yksi vuosi, ja laina erääntyy kokonaisuudessaan vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Ensimmäinen erä lainasta on vähintään 350 miljoonaa euroa ja se on nostettava viimeistään 30.9.2022, jotta järjestely jää voimaan. Viimeinen erä on nostettavissa 31.3.2023 saakka. Lainalle maksettava marginaali on 10 % ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta ja 12 % seuraavilta kuudelta kuukaudelta. Laina on sidottu kuuden kuukauden Euriboriin. Järjestelyyn sisältyy järjestelypalkkio ja luotonvarausprovisio, jolloin todellinen vuosikorko ilman alla mainittua osakeannin vaikutusta, laskettuna koko lainasummalle ja koko laina-ajan olisi 14,2 %.

Lainan nostamisen ehtona on suunnattu, maksuton osakeanti, joka oikeuttaa Solidiumin merkitsemään enintään 8,97 miljoonaa Fortumin uutta osaketta. Osakkeet annetaan maksutta ja niiden määrä vastaa 1 %:a Fortumin liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen. Näin ollen Suomen valtion määräysvallassa olevan omistuksen osuus nousisi 51,26 %:iin, liudentaen vastaavasti muiden osakkaiden omistusta. Osakeanti edellyttää Fortumin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää kahden kolmasosan enemmistöllä paikalla olevista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous järjestetään vain, jos lainaa nostetaan.

Järjestely sisältää myös johdon palkitsemista koskevia rajoituksia. Yhtiön hallituksen palkkioita ei vuosina 2022 ja 2023 koroteta. Fortumin johtoryhmän jäsenille ei makseta lyhyen tai pitkän aikavälin (STI- ja LTI-ohjelmat) kannustinpalkkioita, jotka kertyvät vuosilta 2022 ja 2023, eikä heidän palkkojansa koroteta vuosina 2022 ja 2023.

Järjestelyssä ei ole osingonjakoa koskevia rajoituksia. Fortumin hallitus ottaa kantaa mahdolliseen osinkoon vuodelta 2022 alkuvuodesta 2023.

”Euroopan energiakriisi on seurausta Venäjän päätöksestä käyttää energiaa aseena ja sen myötä myös Fortum ja monet muut pohjoismaiset sähköntuottajat ovat tukalassa tilanteessa. Epävarmuus markkinoilla on suurta ja energian hinta on ollut ennätyksellisen korkealla. Viime viikolla futuurihinnat ja samalla vakuusvaatimukset kuitenkin laskivat huipputasosta. Suomen valtion myöntämä lainajärjestely vahvistaa Fortumin rahoitusvalmiutta heilunnan keskellä”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Markkinoiden sulkeutuessa eilen 5.9. Fortumin (ilman Uniperia) vakuusvaateet Nasdaqissa olivat noin 3,5 miljardia euroa. Korkeimmillaan vakuusvaateet olivat noin 5 miljardissa eurossa 26.8. päätöshintojen perusteella.

”Kohtuuttomien vakuusvaatimusten helpottamiseksi tarvitaan myös sääntelymuutoksia. Johdannaismarkkinoita säätelevä EMIR-lainsäädäntö ei tee eroa välittäjien ja puhtaasti oman tuotantonsa suojaustoimintaa harjoittavien toimijoiden välillä – molempia koskee samat käteisvakuusvaatimukset. Energiayhtiöiden, jotka suojaavat omilla voimalaitoksillaan tuotetun sähkön tulevia toimituksia pitäisi voida käyttää omaa tuotantoaan vakuutena. Olen iloinen, että Suomi aikoo ottaa asian esille EU:n energiaministereiden kokouksessa tällä viikolla”, Markus Rauramo jatkaa.

Fortum kertoi kasvaneista vakuusvaatimuksista pohjoismaisilla sähkön johdannaismarkkinoilla yhtiön puolivuosikatsauksensa julkistuksen yhteydessä 25.8.2022 sekä pörssitiedotteella 29.8.2022.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves
sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 453 6150

Media:
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi