Pörssitiedote

Fortumin tytäryhtiö Uniper hakee Saksan uuden lainsäädännön mahdollistamaa tukea tilanteensa vakauttamiseksi – keskustelut Saksan valtion kanssa jatkuvat

08 heinäkuu 2022, 14:51

Fortum sign 4

FORTUM OYJ  PÖRSSITIEDOTE 8.7.2022 KLO 14.51

Fortumin tytäryhtiö Uniper on tänään hakenut Saksan uuden energialainsäädännön mahdollistamaa tukea. Uniper, joka on Saksan suurin kaasun maahantuoja, on kärsinyt merkittävästi Venäjän rajoitettua kaasun vientiä ja on sen vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa. Kesäkuun puolivälistä lähtien Uniper on saanut vain noin 40 % sopimusten mukaisista kaasumääristä Venäjältä ja joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan. Kesäkuun lopussa Uniper antoi tulosvaroituksen ja peruutti tulosohjeistuksensa vuodelle 2022. Aiemmin tällä viikolla S&P Global Rating asetti Uniperin luottoluokituksen (BBB-) CreditWatch Negative -tarkkailuun.

Fortum käy Saksan hallituksen kanssa keskusteluja rakentavassa hengessä löytääkseen ratkaisun, jolla Uniperin toimintaedellytykset – sekä taloudellinen vakavaraisuus että liiketoiminnan riskien hallinta – voidaan varmistaa. Uniperin tilanteen vakauttaminen on keskeistä koko Saksan energian saannin turvaamiselle. Saksan hallituksen kanssa käytävissä keskusteluissa on esillä useita ratkaisuvaihtoehtoja, mm. Uniperin liiketoimintojen uudelleenorganisointi niin, että Saksan energiajärjestelmälle keskeiset liiketoiminnot irrotetaan muista toiminnoista valtion omistukseen.

Fortumin tavoitteena on löytää Saksan hallituksen kanssa kattava ratkaisu, joka on kestävä sekä kaasun käyttäjille että Uniperille ja joka turvaa Uniperin luottoluokituksen – siinäkin tapauksessa, että kaasun toimitusrajoitukset Venäjältä pitkittyisivät tai pahentuisivat.

Mahdollisesta ratkaisusta ei ole tehty päätöksiä.

Saksan uusi energialainsäädäntö hyväksyttiin tänään

Tämän päiväisessä istunnossaan Saksan parlamentti hyväksyi useita lainsäädäntömuutoksia, joiden myötä Saksan hallituksella on käytössään uusia keinoja turvata huoltovarmuus nykyisessä energiakriisissä. Lainsäädännön avulla hallitus voi tukea energiayhtiöitä näiden toiminnan vakauttamisessa lyhyellä aikajänteellä. Lisäksi lainsäädäntö tarjoaa työkaluja tarttua pitkäaikaisempiin rakenteellisiin haasteisiin, erityisesti jos kaasun toimitusrajoitukset pitkittyvät tai pahenevat.

Muutoksilla Saksan energiaturvalakiin (EnSiG) pyritään turvaamaan energiayhtiöiden maksuvalmius liittovaltion takuiden, lainojen tai pääomittamisen avulla. EnSiG antaa myös hallitukselle mahdollisuuden ottaa käyttöön mekanismin, joka sallii venäläisen kaasun toimitusrajoituksista johtuvien korkeampien lisähankintakustannusten jyvittämisen kaikille kaasuasiakkaille tai voimassa olevien sopimusten hintojen muuttamisen.

“Olemme Fortumissa tyytyväisiä, että Saksan parlamentti on nyt hyväksynyt työkalupakin, jonka avulla energia-alaa voidaan nopeasti ja lyhytaikaisesti tukea tässä energiakriisissä. Toivomme, että Saksan hallitus ottaa välittömästi käyttöön uuden lainsäädännön mahdollistamat työkalut energia-alan ja erityisesti Uniperin tilanteen vakauttamiseksi samalla, kun jatkamme keskusteluja laajemmista, pysyvistä ratkaisuista”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Uniperin omistajana Fortum tuntee vastuunsa Euroopan kaasu- ja sähkömarkkinoiden vakauttamisesta – ovathan Euroopan taloudet niistä riippuvaisia. Kriisin aikana Fortum on jo tukenut Uniperia merkittävästi 8 miljardin euron suuruisella konsernin sisäisellä rahoituksella, joka koostuu osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta. Uniper on käyttänyt rahoituksesta jo suurimman osan.

Uniper on tänään julkaissut aiheesta pörssitiedotteen (’ad hoc’), joka löytyy Uniperin verkkosivuilta.

Fortum Oy
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Media:
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi