Lehdistötiedote

Fortumin toimitusjohtajan Markus Rauramon lausunto Saksan hallituksen kanssa sovittuun Uniperin vakautuspakettiin

22 heinäkuu 2022, 12:50

Fortum-4612

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.7.2022 KLO 12:50 EEST  

Fortum Oyj julkaisi 22.07.2022 sisäpiiritiedotteen, jossa kerrottiin Fortumin saavuttaneen ratkaisun Saksan hallituksen kanssa Fortumin tytäryhtiön Uniperin vakautuspaketista. Vakautuspaketin sisältö on esitelty tarkemmin julkaistussa pörssitiedotteessa, joka löytyy Fortumin verkkosivuilta. 

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo toteaa:  

Olen tyytyväinen, että olemme viikkojen neuvottelujen jälkeen ja Suomen hallituksen tuella päässeet Saksan hallituksen kanssa ratkaisuun, jolla voimme korjata tytäryhtiömme Uniperin merkittävän tappiokierteen ja turvata sen liiketoimintaedellytykset niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Uniper on Saksan ja Euroopan energiaturvallisuuden kannalta kriittinen yhtiö.  

Venäjä käyttää energiaa aseena Eurooppaa vastaan osana Ukrainan sotaa. Uniper ja Fortum ovat perinteisesti olleet vakavaraisia ja taloudellisesti menestyksekkäitä yrityksiä, joilla on yhteinen kunnianhimoinen strategia edistää Euroopan siirtymää kohti päästötöntä ja toimitusvarmaa energiatulevaisuutta. Venäjän ajama kaasun hintojen nousu alkoi jo vuosi sitten, ja tilanne kiristyi merkittävästi, kun Venäjä kesäkuussa yksipuolisesti rajoitti suurelta osin kaasun vientiä Eurooppaan. Tällaiseen liiketoimintariskiin ei yksikään yritys ole voinut täysin varautua. 

Nyt julkaistussa järjestelyssä Uniperin kriittisimpiin ongelmiin löydettiin ratkaisut, ja yhtiö voi jatkaa toimintaansa. Neuvottelut Saksan hallituksen kanssa olivat tiiviit ja niitä käytiin hyvässä hengessä. Saavutettu ratkaisu oli tässä tilanteessa kaikille osapuolille paras mahdollinen. Yhdessä näimme, että Uniperin toiminnan häiriötön jatkuminen, energian toimitusvarmuuden turvaaminen ja EU-maiden välinen yhteistyö ja yhtenäisyys olivat tärkeämpiä kuin johonkin tiettyyn ratkaisumalliin jumittuminen. Seuraavana askeleena on löytää Uniperin kaasuliiketoiminnalle tulevaisuuden polku kannattavaan ja vähäriskisempään liiketoimintaan.  

Saksan merkittävän tuen tuloksena Fortumin omistusosuus Uniperissa jatkossa pienenee. Säilymme kuitenkin edelleen yhtiön enemmistöomistajana. Nyt neuvoteltu ratkaisu ei edellytä Fortumilta – ja näin ollen Suomen valtiolta tai suomalaisilta veronmaksajilta – uuden pääoman sijoittamista Uniperiin. Emme myöskään menetä tytäryhtiöllemme vuoden alussa antamaamme 8 miljardin euron sisäistä rahoitusta.  

Olen vakuuttunut siitä, että Fortumilla ja Uniperilla on jatkossakin tärkeä rooli Euroopan energiasiirtymän mahdollistajana.  

Markus Rauramo 
Toimitusjohtaja 
Fortum Oyj 

Lisätietoja: Fortum News Desk, newsdesk [ät] fortum [piste] com, puh. +358 40 198 2843