Loviisan voimalaitokselle haetaan uutta käyttölupaa

31 maaliskuu 2022, 13:00

Loviisan ydinvoimalaitokselle haetaan uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Toiminnan jatkaminen Loviisassa merkitsee huomattavaa satsausta puhtaan kotimaisen sähkön toimitusvarmuuteen.

Fortumin edustajat luovuttivat Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle 18.3.2022.

Fortum on päättänyt hakea uutta käyttölupaa Loviisan ydinvoimalaitokselle vuoden 2050 loppuun saakka. Samalla haetaan lupaa käyttää Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka. Toiminnan jatkaminen on merkittävä satsaus kotimaisen sähkön toimintavarmuuteen ja se edistää Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.

Hakemus jätettiin työ- ja elinkeinoministeriölle 18.3.2022. Siitä pyydetään vielä lausunnot. Valtioneuvoston odotetaan tekevän päätöksen käyttöluvasta vuoden 2023 alkupuolella.

Apulaisjohtaja Thomas Buddas muistuttaa, että voimalaitoksesta on pidetty hyvää huolta jo heti rakentamisvaiheesta alkaen.
– Työntekijät ovat rakentaneet ja käyttäneet sitä hyvin. Olemme kehittäneet toimintaa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti sekä tehneet useita modernisointeja. Kaiken tämän ansiosta Loviisan voimalaitos on hyvässä kunnossa ja sen käyttöä on turvallista jatkaa, käyttölupahankkeesta omistajana vastaava Buddas sanoo.

-Kiitos kuuluu sitoutuneelle ja ammattitaitoiselle henkilöstöllemme voimalaitoksen koko historian ajalta,
apulaisjohtaja Thomas Buddas sanoo.

Helpottaa pitkäntähtäimen suunnittelua

Valmistautuminen käytön mahdolliseen jatkamisen aloitettiin jo noin kymmenen vuotta sitten tekemällä turvallisuusarvioita, teknistaloudellisia arvioita sekä erilaisia parannustöitä.

Projektipäällikkö Ari-Pekka Kirkinen on ohjannut voimalaitoksen määräaikaisia turvallisuusarvioita vuodesta 2012 alkaen. Hän korostaa hyvän yhteistyön ja sitoutumisen merkitystä hankekokonaisuuden loppuun saattamisessa.
– Tähän on tarvittu todella paljon osaamistamme. Samalla hanketta voisi kutsua koko Suomen mittakaavan hankkeeksi, sillä meillä on ollut mukana laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluvat muun muassa Teknologian tutkimuskeskus VTT, Säteilyturvakeskus ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Kirkisen mukaan yli 40-vuotisen käyttöhistorian tärkeimmät onnistumisen avaimet ovat olleet sitoutuminen ja osaaminen.
– Ne mahdollistavat voimalaitoksen toiminnan edelleen jatkamisen.

Henkilöstö tyytyväistä

Espoon pääkonttorilla projekti-insinöörinä toimiva Mika Harti on hänkin ollut lähes kymmenen vuotta mukana turvallisuusarvioiden valmisteluissa ja ympäristövaikutusten arviointiprojektissa.
– Tuntuu todella hyvältä, että hakemus on jätetty. Olemme koko ajan tehneet tätä projektia jatkolupa mielessä. Nyt on tulossa yksi aikakausi päätökseen, Harti kiteyttää.

Henkilöstö on ottanut tyytyväisin mielin vastaan päätöksen hakea uutta käyttölupaa. Tieto siitä, että toimintaa aiotaan jatkaa nykyisten käyttölupien päättymisen jälkeen, luo kaivattua jatkumoa ja helpottaa myös pitkän tähtäimen suunnittelua voimalaitoksella.

Mika Harti (vas) ja Ari-Pekka Kirkinen ovat olleet keskeisesti mukana käyttölupahakemuksen valmisteluissa.

Näin hakemuksen käsittely etenee

2022

• 18.3.2022 Käyttölupahakemus työ- ja elinkeinoministeriölle
• Lausuntokierros
• Euratomin perustamissopimuksen mukaiset ilmoitukset

2023

• Valtioneuvoston päätös käyttöluvasta