”Fortum on ollut hyvä toimija Loviisassa”

31 maaliskuu 2022, 13:00

Loviisan kaupunki on hyvin tyytyväinen Fortumin päätökseen hakea jatkolupaa Loviisan ydinvoimalaitokselle.

”Olemme puoltaneet sen hakemista lausunnossamme. Ydinvoimala on toiminut hyvin ja Fortum on ollut hyvä toimija Loviisassa”, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo.
– Viime vuosina myös ilmastonmuutoksen torjuminen hiilidioksidittomalla sähköntuotannolla on noussut entistä tärkeämmäksi. Lisäksi Suomen sähkömarkkinoiden omavaraisuus ja sitä kautta turvallisuuspolitiikka puoltavat päätöstä, Jan D. Oker-Blom perustelee.

Millaisena näet laitoksen toiminnan jatkumisen kaupungin vetovoiman ja työllistymisen näkökulmasta?
– Ydinvoimalaan on Loviisassa totuttu, eikä sitä millään tavalla koeta paikalliseksi uhkaksi. Se on toiminut hyvin ja nyt toimintaa jatketaan. Ydinvoimala työllistää yli 500 henkilöä, joista huomattava osa loviisalaisia, ja vuosihuoltojen aikana vielä paljon enemmänkin. Iloitsemme siitä, että työpaikat säilyvät ja että niitä on paljon.

Mitä vaikutuksia loviisalaisille on siitä, että voimalaitos jatkaa toimintaansa vuoteen 2050 asti?
– Ydinvoimala on aina ollut merkittävä alihankkijoiden käyttäjä, joten sillä on huomattava vaikutus monella alalla. Kaupunki ja kaupunkilaiset hyötyvät lisäksi merkittävistä kiinteistö-, yhteisö- ja kunnallisverotuloista.

Kuinka suuri voimalaitoksen taloudellinen merkitys on kaupungille?
– Suora vaikutus vaihtelee, mutta se on arviolta noin 7 miljoonan euroa tänä vuonna. Epäsuora vaikutus on toki paljon suurempi.

Mikä on oma henkilökohtainen kantasi ydinvoimaan?
– Kannatan, enkä näe sille vaihtoehtoja. Tärkeintä on nopeasti päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Joskus tulevaisuudessa ehkä keksitään vielä ympäristöystävällisempi tapa tuottaa energiaa tasaisesti ja tarvittavassa laajuudessa.

Jan D. Oker-Blom, Loviisan kaupunginjohtaja