Elämää teknologian ja talouden keskipisteessä – kokemuksia ajastani Valo Venturesilla Piilaaksossa

Piilaakso on paikka, jossa liikeideat joutuvat todelliseen puntariin – osasta tulee jättimäisiä menestyksiä, osa kuivuu kasaan jo aivan alkuvaiheessa. Minulle aika Piilaaksossa tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua maailman suurimpaan startup-keskittymään ja tuoda uutta osaamista mukanani Yhdysvalloista Suomeen.

Ihmisryhmä toimistorakennuksen edustalla

San Franciscon lahden alueella työ rytmittää yrittäjien ja sijoittajien arkea ja vapaa-ajan käsite on häilyvä. Uusien yritysten perustajille on tarjolla valtavia rahasummia, mutta vain parhaat ideat menestyvät. Tässä ympäristössä viettämäni puoli vuotta oli minulle innostavaa aikaa, joka tarjosi paljon oivalluksia. Monet hienot kokemukset ovat vielä tuoreina muistissani, joten haluan seuraavassa kertoa lyhyesti niistä mahdollisuuksista, joita sain Valo Venturesin kanssa järjestettävän ohjelman kautta.

Ennen kuin menen tarkempiin yksityiskohtiin, lienee paikallaan, että esittelen Valo Ventures -rahaston lyhyesti. Valo Ventures on Kalifornian Palo Altossa toimiva yksityinen pääomasijoitusyhtiö, jonka sijoitukset painottuvat suurelta osin varhaisessa vaiheessa oleviin teknologia-alan startup-yrityksiin. Valon investoinnit liittyvät seuraaviin viiteen megatrendiin: ilmastonmuutos, kiertotalous, kaupungistuminen, vapaus ja liikkuvuus sekä aktiiviset kuluttajat. Nämä samat megatrendit ovat keskiössä myös Fortumin strategiassa.

Uusien digitaalisten ratkaisujen ja innovaatioiden nopea hyödyntäminen on yhä keskeisempää kaikkien yritysten menestykselle, ja Fortum haluaa olla tämän kehityksen eturintamassa. Tästä syystä Fortum ja Valo Ventures yhdistivät voimansa joulukuussa 2018, jolloin Fortum julkisti 150 miljoonan euron sijoituksen Valon ensimmäiseen rahastoon. Valon tiimi koostuu kokeneista huippuammattilaisista, joilla on henkilökohtaiset suhteet moniin maailman menestyksekkäimpiin pääomasijoittajiin, yritysjohtajiin ja kasvuyrittäjiin. Lisätietoja Valosta ja sen tavoitteista löytyy rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://valoventures.org.

Lähtö mukaan yhteistyöohjelmaan

Kesäkuussa 2018, hyvissä ajoin ennen Valo Ventures -yhteistyön julkistusta, sain mahdollisuuden osallistua käynnistettävään yhteistyöohjelmaan kahden ensimmäisen lähtijän joukossa ja auttamaan omalta osaltani yhteistyön käynnistämisessä. Kiitin tarjotusta mahdollisuudesta ja ilmaisin heti innostukseni. Konkreettinen päätös Kaliforniaan lähtemisestä ei ollut aivan yhtä helppo, mutta olen iloinen, että vastasin myöntävästi – Piilaaksossa viettämäni kuukaudet osoittautuivat ehdottomasti sen arvoisiksi.

Kaksi kuukautta ennen liittymistäni Valon tiimiin aloimme tarkentaa suunnitelmaa  tulevaa matkaa varten. Aikani Yhdysvalloissa päätettiin jakaa kolmen eri tavoitteen kesken. Näitä olivat Valon auttaminen potentiaalisten sijoitusmahdollisuuksien seulonnassa ja due diligence -työssä, megatrendeihin liittyvä tutkimus ja strategisen näkemyksen tuottaminen Fortumille sekä pilottihankkeiden mahdollistaminen luomalla yhteyksiä lupaavimpien startup-yritysten ja Fortumin välille. Näitä pilotteja pyrittäisiin myöhemmin edelleen skaalaamaan ja luomaan sitä kautta tehokkaampia prosesseja ja kokonaan uutta liiketoimintaa.

Hulluimmatkin ideat saattavat toteutua

San Franciscon lahden alueella toimii yli 6 000 startup-yritystä ja lähes 300 startup-rahoitukseen keskittyvää rahastoa. Aluetta pidetään yleisesti suurimpana teknologiakeskittymänä maailmassa, myönnetäänhän siellä diilien rahamäärällä mitattuna vuodesta toiseen noin 50 % kaikesta USA:n venture capital -rahoituksesta. Harvemmin puhutaan kuitenkaan niistä menestystekijöistä, jotka tekevät alueesta erityisen.

Heti alkuvaiheessa minuun teki suuren vaikutuksen se, miten tärkeitä verkostot ja verkostojen kautta tapahtuvat esittelyt ovat venture capital -maailmassa. Pääsy parhaimpiin diileihin riippuu täysin siitä, ketkä tuntevat toisensa. Tämä tekee hyvin hoidetuista liikesuhteista ratkaisevan tärkeitä. Ilman esittelyä tehtävät kylmäsoitot eivät menesty. Lisäksi kaikki startup-yritykset toimialasta riippumatta ovat keskittyneet hyvin pienelle alueelle, jossa ne pääsevät käyttämään hyvin arvostettujen yrityshautomoiden ja -kiihdyttämöiden palveluita. Tämä on hyödyllistä, jos tarvitaan apua esimerkiksi teknologiassa, markkinoinnissa, lakiasioissa tai rahoituksessa.

Toinen mielenkiintoinen havainto oli se, että Piilaakson yrittäjät miettivät jatkuvasti, miten asioita voidaan parantaa – ei vain asteittain, vaan kokonaisvaltaisemmin. Hulluimmatkin ideat saattavat toteutua, kun kannustava ilmapiiri rohkaisee startupeja asettamaan tavoitteensa äärimmäisen korkealle. Ihmiset ovat myös aidosti halukkaita auttamaan ja tekevät usein jopa vähän enemmän kuin mitä heiltä odotetaan. Tällainen ahkeruus on varmasti suuri tekijä alueen ihmisten ja startupien menestyksessä.

Verkostojen rakentamista

Viimeiseen puoleen vuoteen on kuulunut mukavaa vapaa-aikaa Piilaaksossa ja matkoja USA:n sisällä, mutta arki on kuitenkin ollut hyvin työntäyteistä. Paljon on myös tapahtunut sen jälkeen kun Valo Ventures perustettiin joulukuussa 2018. Valon osakkailla on tiiviit yhteydet muun muassa Stanfordin yliopistoon, joten Valo on onnistunut rekrytoimaan monia lahjakkaita MBA-opiskelijoita harjoittelijoiksi sekä lyhyisiin projekteihin. Yhteistyöohjelma on päässyt vauhtiin ja seuraavat ohjelman osallistujat on valittu. Rahasto on ollut läsnä myös useissa konferensseissa ja tapahtumissa, ja alan ihmiset ovat alkaneet huomata Valon olemassaolon.

Tutkimustyön sekä startup- ja sijoittajatapaamisten lisäksi työni Palo Altossa keskittyi suurelta osin Fortumin ja Valo Venturesin dealflow-yritysten väliseen yhteistyöhön, mielenkiintoisten yritysten seulontaan ja keskustelujen mahdollistamiseen startup-yritysten ja Fortumin kollegoideni välillä. Syyskuussa pääsin myös osallistumaan Berkeley Haas School of Businessin järjestämälle Venture Capital Executive Program -kurssille. Huolellisesti valmistellut luennot, case-harjoitukset ja paneelikeskustelut antoivat minulle entistä enemmän vertailukohtia kaikkeen siihen, mitä olin jo nähnyt käytännössä. Moniin kurssilla ja muissa yhteyksissä tapaamistani kontakteista olen pitänyt yhteyttä vielä jälkikäteenkin.

ryhmä ihmisiä rakennuksen edessä
Haas School of Businessin järjestämä venture capital -kurssi keräsi osallistujia noin 20 eri maasta.

Suomella on paljon opittavaa

Kulttuurisesta näkökulmasta Suomella ja erityisesti suurilla yrityksillä on paljon opittavaa Piilaaksosta, vaikka startup-ekosysteemi onkin täällä paljon pienempi. Kaliforniassa ajattelutapaan kuuluu, että omaa verkostoa ollaan aina valmiita auttamaan liikeasioissa, niin työ- kuin vapaa-ajallakin. Joskus tällainen epäitsekäs asenne voi olla juuri se tekijä, jonka ansiosta myyntipuheesta, sopimuksesta tai lanseerattavasta tuotteesta tulee ratkaisevan verran parempi kuin kilpailijalla. Kyse on kunnianhimosta ja valmiudesta käyttää kaikkia kykyjään, jotta oma tiimi ja omat tuttavat pääsevät loistamaan. Menestyminen on yhteistyötä. Lisäksi maailma on täynnä nerokkaita innovaatioita, joten vain etsimällä aktiivisesti ratkaisuja oman elinpiirimme ulkopuolelta voimme välttyä keksimästä turhaan pyörää uudelleen. Luonnollisesti mikään asia ei muutu hetkessä, mutta uskon, että ajan mittaan suuryritykset voivat hyötyä merkittävästi startup-henkisestä ajattelutavasta.

Kokonaisuutena työkiertoni Kaliforniassa oli erittäin positiivinen kokemus. San Franciscon lahden alueen yrittäjät ja pääomasijoittajat ovat yleensä erittäin fiksuja, työlleen omistautuneita ja ahkeria, mikä tekee heistä usein loistavia työkavereita. Jos mahdollisuuksia tulee, kannustan kaikkia lähtemään tällaiseen vaihtoon – se saattaa hyvinkin inspiroida ja rohkaista sinua sekä ympärilläsi olevia ihmisiä aloittamaan asioiden tekemisen aivan uudella otteella – kohti valoisampaa tulevaisuutta, niin kuin ystävilläni Valon toimistolla on tapana sanoa!

Niko-Lassi Kurtti

Kehityspäällikkö
niko-lassi [piste] kurtti [ät] fortum [piste] com