Lehdistötiedote

Fortumin Oulujoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteita koskeva muutoshakemus sai myönteisen päätöksen Vaasan hallinto-oikeudessa

10 heinäkuu 2019, 08:45

Kalaistutus 1750 IMG 2333

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 10.07.2019

Vaasan hallinto-oikeus muutti päätöksellään Oulujoen Fortumin vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteita. Päätös vastaa hakemusta, jonka Fortum laittoi vireille alueen kalastusoikeuksien haltijoiden kanssa alkuvuodesta 2014.

Muutoksen seurauksena Oulujokea ja merialuetta koskevat kalaistutukset kasvavat kokonaisuudessaan. Vaellussiian vuosittaiset istutukset kasvavat 20 000 kesänvanhasta siiasta 1 190 000 siikaan. Lohen ja meritaimenen vuosittaiset istutusvelvoitteet kasvavat vastaavasti 250 000 vaelluspoikasesta 299 200 yksilöön. Määrät perustuvat samaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvitykseen Oulujoen rakentamisen kalataloushaitoista, jota on käytetty myös Oulujoen alimman voimalaitoksen, Merikosken, kalatalousvelvoitteen perusteena. Muutos koskee Oulujoessa sijaitsevien Montan, Pyhäkosken, Pällin, Utasen, Ala-Utoksen, Nuojuan ja Jylhämän vesivoimalaitosten kalatalousmääräyksiä.

Fortum jätti kalatalousvelvoitteiden muutoshakemuksen helmikuussa 2014.

Aluehallintovirasto hylkäsi Fortumin hakemuksen huhtikuussa 2017. Yhtiö valitti aluehallintoviraston hylkäävästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 7.6.2019 tekemällään päätöksellä ratkaisi asian Fortumin hakemuksen mukaisesti. Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen on valitusajan puitteissa haettu valituslupaa, joten päätös ei ole lainvoimainen.

"Fortumin tavoitteena on ollut löytää kalastusoikeuksien haltijoita tyydyttävä ratkaisu Oulujoen kalatalousvelvoitteiden toteuttamiseksi. Neuvotteluratkaisua päästään toteuttamaan, vaikka Vaasan hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Olemme valmistautuneet istutusmäärien kasvuun, ja pystymme heti vuoden 2020 alusta toteuttamaan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisia istutusmääriä", ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista toteaa.

Fortum on viimeisten kolmen vuoden aikana oma-aloitteisesti kasvattanut vaellussiian istutusmääriä. Montan kalanviljelylaitoksen vuonna 2016 valmistuneessa peruskorjauksessa otettiin huomioon myös lohi-istukkaiden määrän kasvu.

Fortumin Oulujoen kalavesien hoito perustuu vaelluskalojen poikasistutuksiin ja luontaisen elinkierron vahvistamiseen sekä istukkaiden laadun kehittämiseen. Hoitotyötä tukevat vuonna 2017 valmistunut kalojen kiinniotto- ja ylisiirtolaite Montan voimalaitoksen yhteydessä sekä uudistettu Montan kalanviljelylaitos.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Marja Savolainen, Fortum, ympäristöpäällikkö, puh. 050 4532 344