Lehdistötiedote

Suomenojan voimalaitos on lämmittänyt Espoota ja lähikuntia jo 40 vuotta – kehitys kohti hiilineutraalia kaukolämpöä jatkuu

28 marraskuu 2017, 14:12

PAIKALLISTIEDOTE ETELÄ-SUOMEN JA ENERGIA-ALAN MEDIOILLE 28.11.2017

Espoossa sijaitsevan Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen
ensimmäinen yksikkö juhlii 40-vuotisyntymäpäiviään 28. marraskuuta. Voimalaitos
on tuottanut lämpöä Espooseen, Kauniaisiin ja Kirkkonummelle vuodesta 1977.

Suomenojan laitosta on kehitetty jatkuvasti 40 käyttövuoden aikana. Tällä
hetkellä laitoskokonaisuuteen kuuluu kuusi yksikköä. Viimeksi on otettu
käyttöön 40 MW:n lämpöpumppuyksikkö, joka hyödyntää HSY:n puhdistettua
jätevettä ja vähentää lämmöntuotannon CO2-päästöjä merkittävästi. Lämpöpumput
tuottavat myös kaukokylmää. Laitosalueella sijaitseva kaukolämpöakku parantaa
lämmöntuotannon joustavuutta.

Keskitetyllä sähkön ja lämmön yhteistuotannolla saavutetaan ainutlaatuinen
energiatuotannon kokonaistehokkuus. Kun otetaan vielä huomioon voimalaitosten
päästöjenhallinta- ja puhdistusmenettelyt, on kaukolämpö myös ympäristön
kannalta erinomainen lämmitysmuoto.

"Järjestelmä on kehittynyt vuosien saatossa jatkuvasti, ja nykyinen avoin
kaukolämpöverkko, asiakkaat ja tuotanto mahdollistavat yhdessä yhä puhtaamman
ja tehokkaamman lämmityksen", sanoo Ilkka Toijala, Fortumin Suomen
kaukolämpöliiketoiminnan johtaja.

"Suomessa noin neljäsosa käytetystä energiasta kuluu lämmitykseen, ja siksi
tarvitaan tehokas energiajärjestelmä, jonka avulla voidaan torjua myös
ilmastonmuutosta. Tässä työssä voimme onnistua vain yhteistyössä asiakkaiden ja
kaupunkien kanssa, jotka ovatkin aktiivisia edistämään näitä asioita", Toijala
jatkaa.

Espoossa kaukolämmöstä huolehtiva Fortum ja Espoon kaupunki tekivät kesäkuussa
2017 yhteisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jolla osapuolet
sitoutuvat yhdessä kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalia vuoteen
2030 mennessä. Tämä tarkoittaa muun muassa investointeja uusiin
energiantuotantoratkaisuihin, jotka hyödyntävät hukkalämpövirtoja, bio- ja
kierrätyspolttoaineita sekä mahdollisuuksien mukaan myös geotermistä energiaa.
Kaikkien näiden ratkaisujen mahdollistajana toimii avoin ja kattava
kaukolämpöverkko.


Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Ilkka Toijala, kaukolämpöliiketoiminnan johtaja, Suomi, puh. 040 820 2336


Suomenojan voimalaitos:

• Ensimmäinen yksikkö, So1 otettu käyttöön 28.11.1977
• Neljänkymmenen vuoden aikana So1 on tuottanut lämpöä
noin 39 TWh
• Nykyään Suomenojan laitokseen kuuluu 6 yksikköä
• Tuotantomuoto on yhdistetty sähkön- ja
lämmöntuotanto, CHP
• Sähköteho: 350 MW
• Kaukolämpöteho: 600 MW
• Polttoaineet: kivihiili, maakaasu ja Espoon
jätevesien hukkalämmön hyödyntäminen


Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.
Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli
3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi