Verkkouutinen

Kolme pohjoismaista sähköyhtiötä ehdottaa EU:n päästökaupan ja eri politiikkojen välistä johdonmukaisuutta parantavaa mekanismia

20 kesäkuu 2017, 14:00

VERKKOUUTINEN 20.6.2017

Pohjoismaiden kolme suurinta sähköyhtiötä, Fortum, Statkraft ja Vattenfall, julkistavat tänään yhteisen Policy Coherence Mechanism -ehdotuksensa Euroopan parlamentissa. Ehdotettu mekanismi parantaa EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) ja muiden politiikkojen keskinäistä johdonmukaisuutta. Ehdotus voidaan toteuttaa osana EU:n hallintomallia, joka on parhaillaan EU-toimielinten käsittelyssä.

EU:n päästökaupan kanssa päällekkäiset politiikat ovat heikentäneet merkittävästi päästökaupan toimintaa. Uuden raportin mukaan päästöoikeuksien nykyisestä ylijäämästä kolmasosa on aiheutunut päällekkäisistä politiikoista. Vuoden 2030 tavoitteiden epäjohdonmukaisuus ja uudet politiikat saattavat kasvattaa ylijäämää jatkossa entisestään. 

Pöyry Management Consulting on kehittänyt kolmen sähköyhtiön toimeksiannosta mekanismin, joka auttaa hallitsemaan eri politiikkatoimien päällekkäisyyttä jäsentyneellä ja ennustettavalla tavalla. Policy Coherence -mekanismin tavoitteena on sopeuttaa päästökauppa ottamaan ennakolta huomioon politiikkojen päällekkäisyys sen sijaan, että politiikoista aiheutuvaa päästöoikeuksien ylijäämää korjataan jälkikäteen. 

Policy Coherence -mekanismi varmistaa, että päällekkäisestä politiikasta on todellista ympäristöhyötyä, sillä se vähentää päästöoikeuksien määrää järjestelmässä, ei vain jaa niitä uudelleen. Mekanismilla ei ole vaikutusta teollisuuden päästöoikeuksien iImaisjakoon, jolla teollisuutta suojellaan hiilivuotoa vastaan.

Fortumin, Statkraftin ja Vattenfallin mielestä on ratkaisevan tärkeää luoda uusi mekanismi EU:n hallintomalliin. Mekanismilla voidaan lieventää muiden EU-tasoisten ja kansallisten politiikkojen ei-toivottuja vaikutuksia päästöoikeuksien kysyntään ja päästömarkkinoiden ylijäämään. Ehdotettu mekanismi on tärkeä keino päästökaupan toiminnan tehostamiseen ja energia-alan kustannustehokkaaseen muutokseen kohti innovatiivisia ja vähäpäästöisiä teknologioita.

Tehokas Policy Coherence -mekanismi soveltuu laajasti eri politiikkatoimiin ja se korjaa täsmällisesti  ja läpinäkyvästi muiden politiikkojen ei-toivottuja vaikutuksia päästökauppaan.

Lisätietoa:
Fortum: Kari Kankaanpää, Senior Manager Climate Affairs, kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com (kari[dot]t[dot]kankaanpaa[at]fortum[dot]com), puh. +358 504532330
Statkraft: Anne C. Bolle, Head of Climate Policies, anne [piste] bolle [ät] statkraft [piste] com (anne[dot]bolle[at]statkraft[dot]com), puh. +47 91353270 
Vattenfall: Erik Filipsson, Issue Manager Decarbonisation Policies, erik [piste] filipsson [ät] vattenfall [piste] com (erik[dot]filipsson[at]vattenfall[dot]com), puh. +46 761192285

Fortum, Statkraft ja Vattenfall tuottavat yhteensä 258 TWh/a sähköä ja 49 TWh/a lämpöä. Yhtiöt ovat pitkään kannattaneet vahvaa päästökauppajärjestelmää (ETS) EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kulmakivenä. Olemme vakuuttuneita, että ETS on tehokkain tapa edistää markkinaehtoisia investointeja vähäpäästöiseen sähköntuotantoon. Tuemme varauksetta meneillään olevaa päästökaupan uudistusta neljännelle päästökauppakaudelle (2021 – 2030). Uudistuksella parannetaan järjestelmää, mutta korostamme, että sitä voidaan edelleen vahvistaa nyt tekemällämme konkreettisella ehdotuksella.