Loviisan voimalaitoksella vaihdetaan kaksi väärennetyillä testaustodistuksilla varustettua pienventtiiliä

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitokselle on toimitettu venttiilejä, joiden materiaalien testaustodistukset olivat väärennettyjä. Fortumin asiantuntijoiden ja STUKin selvitysten perusteella asiakirjaväärennökset eivät ole vaikuttaneet Loviisan voimalaitoksen turvallisuuteen.

Fortumin ja STUKin tekemissä tarkastuksissa pääasiassa mittausputkistoihin asennetut pienventtiilit osoittautuivat vaatimukset täyttäviksi kahta Loviisan voimalaitokselle asennettua venttiiliä lukuun ottamatta. Ne vaihdetaan käynnissä olevan vuosihuollon aikana.


Fortum aloitti selvitystyöt voimalaitoksella heti saatuaan tiedon asiakirjaväärennöksistä ja kaikki tunnistetut venttiilit, joiden asiakirjoja on väärennetty, asetettiin käyttökieltoon jatkoselvityksen ajaksi. Loviisaan ei ole toimitettu sellaisia venttiilejä, joiden testaustuloksia olisi väärennetty hylätystä hyväksytyksi.

Vastaavanlaisia tapahtumia ei ole aiemmin raportoitu Loviisan voimalaitoksella. Tapahtumasta ei ole aiheutunut vaaraa ihmisille, ympäristölle, laitokselle eikä ydinturvallisuudelle.


Lisätietoja:
Teuvo Hämäläinen, strategisen hankinnan päällikkö, puh. 010 455 4450

Linkit: STUK, tiedote 3.9.2015: Väärennetyt testaustodistukset eivät heikentäneet ydinvoimalaitoksien turvallisuutta