Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2015

22 tammikuu 2015, 13:36

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.1.2015 KLO 13.35 EET

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtajaksi
Kim Ignatius, varapuheenjohtajaksi
Minoo Akhtarzand, jäseneksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Petteri Taalas, jäseneksi ja
Jyrki Talvitie, jäseneksi

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Eva Hamilton ja
Tapio Kuula.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja ovat tulevana toimikautena seuraavat:

Puheenjohtaja: 90 000 euroa vuodessa,
Varapuheenjohtaja: 65 000 euroa vuodessa ja
Jäsen: 45 000 euroa vuodessa sekä
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 65 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä ei makseta palkkiota.

”Nimitystoimikunta teetti laajan selvityksen hallituksen palkkioista kotimaisissa ja ulkomaisissa pörssiyhtiöissä. Selvitys osoitti, että Fortumin palkkiot ovat selvästi jäljessä yleisestä tasosta. Hallituksen palkkioita on yhtiössä muutettu edellisen kerran vuonna 2013”, nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara sanoo.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä ja jäseninä pääjohtaja Liisa Hyssälä Kansaneläkelaitoksesta ja Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä


Lisätietoja:
Eero Heliövaara, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 0295 160 150


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

 

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot:

EVA HAMILTON
S.1954
Ruotsin kansalainen
Koulutus:
Uppsalan yliopisto, Ruotsi, 1974
Journalisthögskolan i Stockholm, Ruotsi, 1976

Päätehtävä:
Hallitusammattilainen
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Sveriges Television (SVT), toimitusjohtaja, 2006 - 2014
Sveriges Television (SVT), SVT Fiktion johtaja, 2004 - 2006
Sveriges Television (SVT), Uutisten ja ajankohtaisten asioiden johtaja, 2000 - 2004

Merkittävimmät luottamustoimet:
Radiotjänst, Ruotsin lisenssimaksuorganisaatio, puheenjohtaja
Radiohjälpen Säätiö, puheenjohtaja
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, Elinkeinoelämäneuvoston hallitus, jäsen
Nobel Center komitea, jäsen

Osakeomistus:
Eva Hamilton ei omista Fortum Oyj:n osakkeita.


TAPIO KUULA
S.1957
Suomen kansalainen
Koulutus:
Diplomi-insinööri, sähkövoimatekniikka, Tampereen teknillien korkeakoulu, 1980
Taloustieteiden maisteri, yrityksen hallinto ja laskentatoimi, Tampereen yliopisto, 1981
Päätehtävä:
Toimitusjohtaja, Fortum Oyj, 2009 - 31.1.2015
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Johtaja, Fortum Oyj, 2005 - 2009
Sähkö ja lämpö -sektorin johtaja, Fortum Oyj, 2000 - 2005
Fortumin johtoryhmän jäsen vuodesta 1997
Useita energia-alan toimitusjohtajatehtäviä Suomessa
Merkittävimmät luottamustoimet:
Fortumin Säätiö, hallituksen puheenjohtaja
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston puheenjohtaja
OAO Fortum, hallituksen puheenjohtaja
East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen varapuheenjohtaja
Suomalais-Venäläinen kauppakamari, hallituksen jäsen
Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen
EURELECTRIC, hallituksen jäsen
Northern Dimension Business Council, Co-Chairman

Tapio Kuula omistaa 168 742 Fortum Oyj:n osaketta

 

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi