Pörssitiedote

Fortum aikoo kasvattaa vesivoimaomistustaan 60 prosentilla TGC-1:n uudelleenjärjestelyllä – Edellyttäen että uudelleenjärjestely on edennyt suunnitellusti Fortum valmis osallistumaan vähemmistöosuudella Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen

02 joulukuu 2014, 11:50

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2014 klo 11.50 EET

Fortum ja Gazprom Energoholding ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan aloittaakseen alueellisen energiantuotantoyhtiö TGC-1:n omistustensa uudelleenjärjestelyn Venäjällä. TGC-1 omistaa ja operoi vesi- ja lämpövoimaa Venäjän luoteisosassa sekä omistaa Pietarin lämmönjakeluverkon. Gazprom Energoholding omistaa yhtiön osakekannasta 51,8 % ja Fortum 29,5 %.

Uudelleenjärjestelyssä Fortum perustaa Rosatomin kanssa yhteisyrityksen, joka omistaa TGC-1:n vesivoimatuotannon. Gazprom Energoholding jatkaa TGC-1:n lämpöliiketoimintaan liittyviä toimintoja. Nykyisen TGC-1:n omistusosuutensa kautta Fortumin osuus vesivoimaan keskittyneestä uudesta yhteisyrityksestä nousisi yli 75 prosenttiin. Rosatomista tulisi yhteisyrityksen vähemmistöomistaja vajaan 25 prosentin osuudella. 

Fortum, Gazprom Energoholding ja Rosatom ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan aloittaakseen uudelleenjärjestelyn. Osapuolet jatkavat järjestelyn yksityiskohtaisesta rakenteesta, käytännön järjestelyistä ja lopullisista kaupallisista ehdoista sopimista. Uudesta vesivoimayhtiöstä tulee Fortumin tytäryhtiö. 

Edellyttäen, että Fortum saa yli 75 prosentin omistusosuuden TGC-1:n vesivoimatuotannosta, Fortum on valmis osallistumaan enintään 15 prosentin vähemmistöosuudella Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen samoilla ehdoilla kuin muutkin suomalaiset hankkeeseen osallistuvat yritykset.    

“Järjestelyt vahvistavat Suomen ja Venäjän energiasektorin yritysten yhteistyötä sekä yhteistyötä pitkäaikaisen partnerimme Fortumin kanssa”, sanoo Rosatomin pääjohtaja Sergey Kirienko.

“TGC-1-omistuksen uudelleenjärjestely lisää Fortumin vesivoimatuotantoa 60 prosentilla 34 terawattituntiin. Järjestely osoittaa konkreettisesti vahvan sitoutumisemme päästöttömään tuotantoon. Vesivoiman osuuden kasvattaminen Venäjällä on Fortumille myös varsin luonteva askel, koska meillä on kokemusta Venäjän liiketoiminnoista ja yhteistyöstä venäläisten kumppanien kanssa jo yli viideltä vuosikymmeneltä”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.

“Fennovoiman ydinvoimaprojekti on tärkeä hanke Suomelle. Fortumin osallistuminen ja osaaminen tuo hankkeeseen erittäin merkittävän lisäpanostuksen. Fortumille osallistuminen avaa puolestaan mahdollisuuden kasvattaa ydinvoimapalveluihin liittyvää liiketoimintaa jatkossa”, sanoo toimitusjohtaja Kuula.

TGC-1 on merkittävä alueellinen sähkö- ja lämpöyhtiö, jonka voimalaitokset sijaitsevat  Venäjän luoteisosassa. TGC-1 omistaa 54 sähköä ja lämpöä tuottavaa voimalaitosta, Pietarin, Leningradin, Karjalan ja Kuolan hallintoalueilla. Lisäksi yhtiö toimittaa lämpöä pääasiassa Pietarin alueelle. 

TGC-1 omistaa ja operoi 40 vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 3000 megawattia (MW). Yhtiön sähköntuotannosta on vesivoiman osuus 41 % (12 – 13 TWh). Lisäksi yhtiöllä on 14 lämpövoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu sähköntuotantokapasiteetti on 4300 MW (tuotantomäärä 17 TWh/v). TGC-1:n yhteenlaskettu lämmöntuotantokapasiteetti on 16 500 MW (tuotantomäärä 29 TWh/v). Yhtiön osakkeet on listattu Moskovan pörssissä (MOEX).

Vuonna 2013 TGC-1:n liikevaihto (IFRS) oli noin 1400 miljoonaa euroa, EBITDA-käyttökate noin 340 milj. euroa ja EBIT-liikevoitto noin 200 milj. euroa. Yhtiöllä oli noin 2600 milj. euron tase ja vuoden 2013 lopussa noin 7600 työntekijää. IFRS-luvut on laskettu 30.9.2014 valuuttakurssein.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja
+358 10 452 0480

Lisätietoja antavat:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, Fortum, puh. 010 45 24112
Kari Kautinen, johtaja, strategia ja yritysjärjestelyt, puh. 010 453 2174
Viestintä: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480
Sijoittajasuhteet: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45 32552

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi