Lehdistötiedote

Aurinkotalous-professuuri Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Fortum tukee toiminnan käynnistämistä

26 syyskuu 2012, 13:00

LEHDISTÖTIEDOTE 26.9.2012

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) perustaa aurinkotalousprofessuurin, joka on tutkimusalallaan ensimmäinen Suomessa. Fortum tukee toiminnan käynnistämistä 75 %:n osuudella viiden vuoden ajan, vuosina 2013-2017. Professuuri vahvistaa LUT:n sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan opetustarjontaa.  

Fortumin näkemyksen mukaan energiatoimiala siirtyy kohti aurinkotaloutta, joka perustuu joustavaan ja tehokkaaseen energiajärjestelmään sekä päästöttömään energiantuotantoon. 

Perustettava professuuri keskittyy aurinkotalouteen liittyvien markkinamekanismien tutkimukseen ja opetukseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa taloudellisesti tehokkaimmalla tavalla uusien kestävien, suoraan tai epäsuorasti auringon energiaa hyödyntävien, energiantuotantomuotojen osuuden kasvattamista. 

"Energiajärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa tasapainoisesti huomioon energian saatavuus ja kilpailukyvyn varmistaminen sekä kestävä kehitys, jotka ovat myös kolme keskeistä EU-tavoitetta. Aurinkotalouteen siirtyminen edellyttää energiansiirron ja -jakelun, varastoinnin sekä energian käytön merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi Saksassa on otettu nopeasti käyttöön 29 000 MW aurinkosähköä, mikä lisää merkittävästi puhtaan energian tuotantoa, mutta on samalla haaste koko sähköjärjestelmän hallinnalle", sanoo professori Olli Pyrhönen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Professori Pyrhönen on Suomen ainoa tuulivoimateknologian professori.

"Perustettava professuuri tukee näkemystämme aurinkotaloudesta. Meidän tulee siirtyä perinteisestä energiantuotannosta kohti kokonaan uudenlaista energiajärjestelmää. Uusiutuvan energiantuotannon määrä lisääntyy jatkuvasti, mikä luo haasteita nykyisten energiamarkkinoiden toiminnalle.  Näemme siis selkeän tarpeen opettaa, tutkia ja kehittää yksittäisten tuotantoteknologioiden sijasta energiajärjestelmää ja -markkinoita kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon myös asiakkaiden roolin tulevaisuuden energiajärjestelmässä", sanoo Fortumin johtaja Per Langer.  

Fortumin tutkimus- ja kehitystyön pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä yhtiölle mahdolliseksi kestävän kehityksen mukainen, hiilidioksidipäästötön tulevaisuus. Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on olennainen osa Fortumin tutkimus- ja kehitystyötä. Yhtiö tekee yhteistyötä useiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa toimintamaissaan.   

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja:    
Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,
jarmo [piste] partanen [ät] lut [piste] fi, +358 40 5066564  
Jouni Keronen, Vice President, Innovation Development and Partnering, Fortum Oyj,
jouni [piste] j [piste] keronen [ät] fortum [piste] com,  +358 10 453 4881  

 

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.  

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.  

Lisätietoja: www.fortum.com/fi