Lehdistötiedote

Fortum hyväksyi Turun seudun energiaratkaisun

20 lokakuu 2011, 08:00

LEHDISTÖTIEDOTE 20.10.2011

Fortum on päättänyt hyväksyä osakassopimuksen, jossa sovitaan Turun seudun energiantuotannon keskittämisestä Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:öön (TSME). TSME:n osakkaita ovat Fortum, Turku Energia sekä Naantalin, Raision ja Kaarinan kaupungit. Järjestely edellyttää kaikkien osakkaiden myönteistä päätöstä, minkä jälkeen se toteutuisi vuoden 2012 alusta alkaen.

Fortum omistaisi TSME:stä 49,5 %, Turku Energia 39,5 %, Raision kaupunki 5 %, Kaarinan kaupunki 3 % ja Naantalin kaupunki 3 %. TSME:llä olisi sopimuksen myötä myöhemmin mahdollisuus ostaa myös Fortumin Naantalin voimalaitos. Yhteisomistuksessa olevaa tuotantoyhtiötä koskeva aiesopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2010.

Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n hallintaan on tarkoitus siirtää Fortumin Naantalin voimalaitos, Turku Energian Orikedon biolämpölaitos, Orikedon jätteenpolttolaitos sekä Kakolan lämpöpumppulaitos. TSME myy tuottamansa kaukolämmön Turku Energialle, höyryn Fortumille ja sähkön osakkailleen. Turun seudun kaukolämmön jakelu ja myynti kokonaisuudessaan siirtyy Turku Energialle.

"Tämä ratkaisu mahdollistaisi Turun seudun energiantuotannon kehittämisen yhteistyössä nykyisten asiakkaidemme kanssa. Tuotannon kokonaisvaltainen kehittäminen parantaisi myös alueen kaukolämmön kilpailukykyä lämmitysmarkkinoilla", sanoo Fortumin Heat-divisioonan Suomen maajohtaja Jouni Haikarainen.

Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy jatkaa myös uuden perustuotantoratkaisun valmistelua. Vaihtoehtoina on rakentaa Naantaliin biopolttoaineiden kaasutuslaitos tai kokonaan uusi 450 megawatin monipolttoainevoimalaitos. Tavoitteena on lisätä merkittävästi biopolttoaineiden käyttöä Turun alueella, mikä vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on jo valmistunut. Kivihiilen käyttöä korvaavan uuden kapasiteetin rakentamisesta on tarkoitus päättää vuoden 2012 aikana.

Turun alueen energiantuotanto perustuu tällä hetkellä suurelta osin Fortumin Naantalin voimalaitoksen tuottamaan lämpöön ja sähköön. Voimalaitos tuottaa vuosittain sähköä pohjoismaisille markkinoille noin 1 000 gigawattituntia (GWh), höyryä teollisuusasiakkaille noin 600 GWh ja kaukolämpöä Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n lämmönsiirtoverkkoon noin 1 500 GWh vuodessa. Laitos on ollut toiminnassa jo 50 vuotta ja sen uusiminen on ajankohtaista lähivuosina.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja: Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi