YritysVakaa sopimusehdot

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö on CO2 -päästötöntä ja toimitettava sähköenergiamäärä tuotetaan Fortum Carbon Free -ympäristömerkinnän kriteereiden mukaisesti. Sähkön tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Fortum Carbon Free -ympäristömerkinnän kriteerit ovat julkisesti luettavissa osoitteessa www.fortum.fi/yritysasiakkaat.

Mikäli asiakas on valinnut lisämaksusta sähkön toimitettavan 100% uusiutuvalla vesisähköllä, sen alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän mukaisesti.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi/alkupera.

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

 

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN

 

Fortum YritysVakaa -sähkösopimus on määräaikaisena voimassa sopimusvahvistuksessa mainitun määräajan. Kyseistä määräaikaista aloitusjaksoa ja -hintaa sovelletaan kertaluontoisesti saman asiakkaan ja käyttöpaikan osalta. Tämän jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen seurauksena. Irtisanomisaika toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella on molempien osapuolien osalta kolme kuukautta. Asiakas tekee irtisanomisen sähköpostilla osoitteeseen sahko.yritys@fortum.com .

Mikäli Asiakas purkaa sopimuksen tai Myyjä joutuu purkamaan sopimuksen Asiakkaasta johtuvasta syystä ennen irtisanomisajan päättymistä, Myyjällä on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. hintasuojausten purkamisesta aiheutuvat tappiot.

 

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN, SÄHKÖN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA

 

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Fortum YritysVakaan hinta muuttuu säännöllisesti 6 kuukauden välein. Hintajaksot ovat: 1.1.- 30.6. ja 1.7.- 31.12. Asiakkaan hinta on voimassa kunkin hintajakson ajan. Hinnat muuttuvat kullekin jaksolle ilman eri ilmoitusta. Hinnat ovat nähtävissä kuukautta ennen voimaantuloa osoitteessa www.fortum.fi.

Hinta määräytyy kahden Pohjoismaisessa sähköpörssissä (NASDAQ OMX Commodities) noteerattavan hintatekijän mukaan seuraavasti (kvartaalituotteissa Q1, Q2, Q3 ja Q4 tarkoittavat ko. hintajakson kvartaaleja sekä YY on ko. hintajakson vuoden kaksi viimeistä numeroa):

• Hintajakso 1.1. - 30.6.

o Systeemihintaosuus (ENOFUTBLQ1-YY ja ENOFUTBLQ2-YY) määräytyy 12 kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.11 – 20.11.)

o Aluehintaosuus (SYHELFUTBLQ1-YY ja SYHELFUTBLQ2-YY) määräytyy kuuden kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.5 – 20.11.)