Fortum Yritys Tunti -pörssisähkösopimus

Fortum Yritys Tunti -sopimuk­sella hyödynnät sähkön tunti­hinnan vaihtelua yrityksesi hyväksi. Pörssisähkösopimuksessa vuorokauden jokainen tunti on kilpailutettu, joten saat aina markkinan parhaan hinnan. Saavutat kustannussäästöjä, kun säädät sähkön käyttöä vuorokauden halvemmille tunneille. Pörssisähkö sopiikin hyvin erilaisten yritysten tarpeisiin.

Näin yrityksesi hyötyy pörssisähköstä

Prices
Saat aina läpinäkyvän ja reaaliaikaisen hinnan

Vuoro­kauden jokainen tunti kilpailutetaan sähköpörssissä. Hinta on siis väistämättä markkinoiden sen hetken paras hinta, sillä maksat sähköstä jokaisen tunnin markkinahinnan mukaan. Pörssin sähkön hinta määräytyy sähkön tuotannon ja kysynnän perusteella, ja hinnan kehitystä voi seurata tunneittain.

Cost efficient
Saavutat kustannussäästöjä yrityksellesi

Pörssisähköllä saat täyden hyödyn irti sähkön hinnan vaihteluista ja vaikutat suoraan yrityksesi sähkölaskuun. Kun tiedät hintojen vuorokausivaihtelut, voit keskittää kulutusta edullisemmille tunneille, mikä tuo kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä.

Climate and resources
Tuotat yrityksesi palvelut päästöttömästi

Yritys Tunti -sopimuk­sella saat sähköä, jonka tuotan­nossa ei ole käytetty fossii­lisia polttoai­neita, kuten kivihiiltä, öljyä tai kaasua. Näin yrityksesi sähkönkäytön hiilidioksidipäästöt ovat nolla.

Tiesitkö? Pörssisähkö on tilastollisesti keskimääräistä edullisempaa – ja turvallista.

yritys tunti sopimuksella säästät

Kenelle pörssisähkö sopii?

Kaikenlaiset yritykset toimialasta ja koosta riippumatta voivat hyötyä tuntitasolla vaihtelevasta sähköstä ja sen tarkasta seurannasta. Pörssisähköä kannattaakin monen yrityksen kokeilla ennakkoluulottomasti.

Pörssisähkö toimii erityisen hyvin tarkoille optimoijille, jotka haluavat pitää sähkölaskun langat tarkasti käsissään. Jos nautit tuntikohtaisesta hinnanseurannan kehityksestä ja haluat optimoida omaa sähkönkulutustasi, pörssisähkö on sinulle tehty.

Tilaa Yritys Tunti →

Seuraa Yritys Tunti -sopimuksen hintaa →

Ajantasaisimmat hinnat joka päivä

Fortum Yritys Tunti -sopimuksen hinta on pörssi­sähkön hankin­ta­hinta tunneittain Suomen hinta-alueella + välitys­palkkio 0,24 c/kWh alv 0%.

Seuraa Yritys Tunti -sopimuksen hintaa täällä 

fortum yritys hintasuoja

Suojaudu hintahuipuilta Hintasuoja-palvelun avulla

Kiinnos­taako pörssi­säh­kö­so­pimus, mutta markki­na­hin­tojen vaihtelut luovat joskus liikaa jänni­tystä yrityksesi arkeen?

Valit­se­malla Hinta­suoja-palvelun yrityksesi pörssi­säh­kö­so­pi­muksen kylkeen voit yhdistää tunti­hin­noi­tellun ja kiinteä­hin­taisen sähkö­so­pi­muksen parhaat puolet. Yrityksesi voi hyödyntää pörssisähköä, kun hinnat ovat matalalla, ja saada varmuutta kiinteästä hinnasta, kun kaipaat enemmän ennus­tet­ta­vuutta. Näin voit vaikuttaa suoraan sähkö­laskusi loppusummaan, sillä voit aina itse valita lukit­setko hinnan seuraa­valle ajanjak­solle. 

Lue lisää Hintasuojasta     Tilaa Yritys Tunti + Hintasuoja

Yrityssähkön kilpailuttaminen

Täydennä sopimusta muilla lisäpalveluilla

Voit valita yrityssähkösopimuksen kylkeen yrittäjän arkea helpottavia palveluja. Niistä saat nopeaa ja vaiva­tonta asiointia, arjen huolet­to­muutta ja turvaa sekä helppoja askeleita ympäris­töys­tä­väl­liseen yritys­toi­mintaan.

Tutustu lisäpalveluihin →


 

Yritys Tunti -sopimuksen sopimusehdot pähkinänkuoressa

  • Sopimus on tarkoitettu yrityksille, joiden käyttöpaikkakohtainen vuosikulutus on enintään 5 000 000 kWh (5 GWh).

  • Sopimuksen perusteella toimitettava sähkö on CO2 -päästötöntä ja toimitettava sähköenergiamäärä tuotetaan Fortum Carbon Free -ympäristömerkinnän kriteereiden mukaisesti. Sähkön tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

  • Yritys Tunti on kahden vuoden määräaikainen sopimus. Määräaikaisen kauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kolmen kuukauden irtisanomisajalla. 

Tutustu muihin yrityksille ja taloyhtiöille soveltuviin sopimuksiin

Katso vaihtoehtoja